Spel- en ontwikkelingsmaterialen les 4

Spel- en ontwikkelingsmaterialen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Spel- en ontwikkelingsmaterialen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesinhoud


Ruimte voor basisschoolkinderen en spel- en ontwikkelingsmaterialen op scholen en speciaal onderwijs


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar moet je rekening mee houden als je een ruimte inricht voor peuters?
A
voorspelbaarheid en akoestiek
B
mooie felle kleuren
C
rust, oogcontact en vaste plek voor speelgoed
D
het moet vooral gezellig zijn

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een multifunctionele ruimte?
A
Een ruimte met veel speelmateriaal
B
Een ruimte voor zowel baby's als peuters
C
Een ruimte waarvan verschillende doelgroepen gebruik maken
D
Een ruimte voor de oudere jeugd

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een ruimte op het noorden, komt minder daglicht binnen. Hoe hou je daar rekening mee?
A
door gebruik van donkere kleuren
B
Door gebruiken van lichte kleuren
C
Met gordijnen

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Emotionele veiligheid wil zeggen
A
het kind durft zich te uiten als het boos of verdrietig is
B
Het kind voelt zich beschermd tegen gevaren
C
Het kind weet wat hij moet doen als gevaar dreigt
D
het kind heeft voldoende speelmogelijkheden

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar moet je rekening mee houden als je een ruimte inricht voor baby's?
A
Een prikkelvrije omgeving
B
Mooie aansprekende kleuren
C
Voorspelbaarheid en afwisseling
D
genoeg speelgoed

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
 1. Herhaling theorie basisschool
 2. Spel spelen
 3. Theorie gespecialiseerde opvang

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ruimten voor basisschoolkinderen
 • Ingericht zodat kinderen kunnen leren en ontwikkelen
 • Als onderwijsassistent richt je de ruimte in en ruimt deze op

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat is volgens jou belangrijk bij een inrichten van een klaslokaal?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Veilig voelen en op je gemak
 • uitdagend en veilig
 • aansluiten bij de bewegingsbehoefte
 • aansluiten bij de leeftijd
 • rustige leeromgeving

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitdagend en veilig
Kinderen die zelf bij de materialen kunnen spelen vrijer
    - ze hoeven dan niet alles te vragen

Als er iets te kiezen valt:
    - let op teveel aanbod veroorzaakt chaos

Veilig is op gemak voelen en er graag verblijven

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aansluiten bij bewegingsbehoefte
- Kinderen ontwikkelen hun sociale, motorische en emotionele vaardigheden al spelend en bewegend.

- Door kleuters in de gaten te houden zorg je voor fysieke veiligheid jouw nabijheid geeft steun en vertrouwen - even oogcontact is vaak al genoeg


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schoolkinderen kun je actief betrekken bij de inrichting van het lokaal
eens
oneens

Slide 14 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Aansluiten bij de leeftijd
Bij 7 jaar zichtbaar kleuter af:
- andere posters aan de muur
- nieuwe uitdagingen buiten
- tafeltje met de la voor eigen spullen
- actief betrekken bij de inrichting
Op de BSO geen fantasiespeelgoed, maar ander spelmateriaal voor grotere kinderen.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In tweetallen
 • Waarom worden ruimtes steeds meer functioneel ingericht?
 • Hoe zorg je voor een stimulerend leerklimaat?
 • Als je didactisch concept is dat kinderen goed moeten leren samenwerken, hoe kun je hier dan rekening mee houden bij de inrichting?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelingsmaterialen
Materiaal waarvan een zekere sturing uitgaat en dat speciaal ontworpen is om de ontwikkeling te stimuleren.

Als OA-er is het mede jouw taak om kinderen passende en stimulerende ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.

Slide 17 - Tekstslide

denk aan knutselwerk, klimrek, taalspelletjes etc 
Ontwikkelingsmaterialen
Onderbouw: spelactiviteiten staan centraal
 • Afgescheiden plekken
 • Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod
 • Spelactiviteiten, constructieve activiteiten, schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelingsmaterialen
Bovenbouw: het leren staat centraal
- elk kind een eigen tafel
- ook spelen in de hoeken

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spel spelen
In groepjes van 4
Overhoor de begrippen bij elkaar

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gespecialiseerde kinderopvang/ onderwijs
Kinderen met ontwikkelingsachterstanden nemen de wereld waar als losse stukjes of leggen verkeerde verbanden. De wereld is onoverzichtelijk, onvoorspelbaar en kan beangstigend zijn. 

Kinderen met een beperking hebben speciale aandacht en extra zorg nodig om onnodige achterstand te voorkomen. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vormen van opvang
 •  Medisch kinderdagverblijf 
 • Kinderdagcentrum
 • Speciaal onderwijs

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geïntegreerde opvang en doelgroepen opvang
Kinderen met een beperking kunnen gebruikmaken van de reguliere kinderopvang. Er is dan sprake van geïntegreerde opvang. Er zijn diverse voorzieningen en aanpassingen om de kinderen zo goed mogelijk extra zorg te bieden.
Naast deze geïntegreerde opvang is er doelgroepenopvang. In de doelgroepenopvang is het beleid gericht op een speciale doelgroep, bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke of een fysieke beperking. De doelgroep kan ook een bepaalde groepering in de samenleving zijn, zoals asielzoekers. Voor de gespecialiseerde kinderopvang hebben kinderen een verwijzing nodig.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Medisch kinderdagverblijf
 • Voor kinderen van 0-7 jaar
 • Observatie en behandeling
 • Pedagogisch werker, psycholoog, fysiotherapeut en logopedist
 • bureau jeugdzorg bepaalt of je daar geplaats wordt

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Speciaal onderwijs
- Wat is passend onderwijs?

Speciaal onderwijs verdeeld in 4 clusters
Cluster 1: blinde en slechtziende kinderen
Cluster 2: dove en slechthorende kinderen
Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
Cluster 4: Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alle kinderen moeten standaard gebarentaal leren op school
Eens
Oneens

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

ontwikkelingsperspectief
 • Ontwikkelingsperspectief - in beeld brengen wat de school met elk kind wil bereiken op de korte-, middellange en lange termijn. 
 • Je stemt je onderwijs hier op af. 
 • Je past de materialen aan op de mogelijkheden van het kind. 


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maken in Thieme

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies