H7 Basis natuurkunde - 7.3 Stroom en Schakelen (uitleg)

H7 Basisnatuurkunde - 7.3 Stroom en Schakelen. 
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H7 Basisnatuurkunde - 7.3 Stroom en Schakelen. 
Benodigheden
- Schrift
- Pen, potlood
- Laptop
LessonUp: 
JA!
Telefoons in de telefoontas!

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- uitleg 7.3 aan de hand van de leerdoelen
- (examen)opdrachten maken. 

Slide 2 - Tekstslide

vul de ontbrekende woorden in. 
Stroom kan alleen lopen door .......................................................................................... stroomkringEen elektrische apparaat haalt zijn energie uit een .................................................................Spanning wordt gemeten in.............................. ............................................Stroomsterkte wordt gemeten in ................................................Materialen die stroom geleiden noemen we ...........................................


open
gesloten
spanningsbron
stroomkring
Volt
ampere
isolator
geleider

Slide 3 - Sleepvraag

Elektrische stroomkring
 • Elektriciteit stroomt uitsluitend in 
        een gesloten kring, de stroomkring.
 • Een stroomkring bestaat minimaal uit:
       - Een spanningsbron (batterij, accu, stopcontact, 
       - Een elektrisch apparaat en
       - Aansluitdraden (koper)
 • Uitschakelen: Als je de stroomkring ergens onderbreekt.

Slide 4 - Tekstslide

Spanning 
 • Spanning vertelt je hoeveel elektrische energie elk deeltje met zich meeneemt. 


 • Om spanning (U) te krijgen, heb je een spanningsbron nodig.

 • De eenheid van spanning meet je in Volt (V). 
Stroomsterkte
 • Stroomsterkte (I) geeft aan hoeveel deeltjes er in één seconde op een bepaalde plek in de stroomkring voorbij komen.

 • De eenheid van stroomsterkte is Ampère (A).


Slide 5 - Tekstslide

Voltmeter
Ampèremeter
Waar plaats ik de Ampèremeter in deze schakeling om de stroom door
de draad heen te meten?
--> Serie in de schakeling
Waar plaats ik de Voltmeter
om de spanning over het lampje
te meten?
--> Parallel over het lampje

Slide 6 - Tekstslide

Wat geeft de capaciteit van een batterij aan?
A
hoeveel spanning een batterij heeft
B
hoeveel elektrische lading je in de batterij kunt opslaan.
C
hoeveel volt een batterij levert

Slide 7 - Quizvraag

Capaciteit
 • Capaciteit  geeft aan hoeveel elektrische lading je kunt opslaan in batterij en accu 

 • Eenheid van Capaciteit is mAh ( milliampère uur)   • 1000 mAh = 1 ah (ampère uur) 

Slide 8 - Tekstslide

Rekenen met Capaciteit
Als capaciteit bekend is kun je berekenen hoe lang het duurt voordat batterij leeg is.

Capaciteit = Stroomsterkte x tijd.                                                                        C = I x t
C is capaciteit in Ah of mAh
I is stroomsterkte in A of mA
t is tijd in uren (h)


Let goed op Eenheden  
mA en mAh 
A en Ah 
Je kunt mA en Ah niet met elkaar combineren 

Slide 9 - Tekstslide

Een lampje dat 50 mA verbruikt kan op een volle batterij 16 uur branden. Wat is de capaciteit van de batterij?
A
800 mAh
B
1600 mAh
C
3,125 mAh
D
0,32 mAh

Slide 10 - Quizvraag

vul de zinnen aan:
Als je in een serieschakeling één lampje loslaat dan 

Als je in een parallelschakeling één lampje losdraait, dan 

De schakeling hiernaast is een 
gaan alle lampjes uit 
gaat alleen het losgedraaide lampje uit 
blijven alle lampjes branden 
serieschakeling 
Parallelschakeling

Slide 11 - Sleepvraag

Schakelingen
 • Een schakeling zijn alle onderdelen die met elkaar verbonden zijn. 

 • 3 soorten schakelingen 

 • Serieschakeling: Alle onderdelen zitten in 1 stroomkring

 • Parallelschakeling: er is meer dan 1 stroomkring. Onderdelen zitten verdeeld in meerde stroomkringen. 


 • Combinatie Serie en Parallel

video 3 (schakelingen tekenen)

Slide 12 - Tekstslide

Serieschakeling
 • alle onderdelen staan in dezelfde stroomkring 

 • Werkt 1 onderdeel in een serieschakeling niet, dan doet de rest het ook niet.

 • Een schakelaar wordt altijd in serie geschakeld met apparaat. 

Slide 13 - Tekstslide

Parallelschakeling
 •  Meerdere stroomkringen. 

 • onderdelen zijn rechtstreeks verbonden met spanningsbron.

 • is 1 onderdeel stuk, dan blijft de andere werken omdat die zijn eigen stroomkring heeft. 

Slide 14 - Tekstslide

Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
In een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk.
In een parallelschakeling splitst de stroomsterkte zich bij een vertakking

Slide 15 - Tekstslide

Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
In een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk.

Slide 16 - Tekstslide

In een serie schakeling geldt:

 • als de stroomkring doorbroken is stopt overal de stroom
 • de stroom is overal even groot (0,3 A)
 • de spanning wordt verdeeld over de lampen of apparaten (12V)
 • de lampjes branden dan minder fel

Slide 17 - Tekstslide

Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
Stroomsterkte in een serie- en parallelschakeling
In een parallelschakeling splitst de stroomsterkte zich bij een vertakking

Slide 18 - Tekstslide

Hoe groter de weerstand,
A
Hoe groter de stroomsterkte
B
Hoe kleiner de spanning
C
Hoe kleiner de stroomsterkte

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Wat is de weerstand als een lampje op 6V werkt en er een stroom van 200mA doorheen gaat?
A
60 Ω
B
0.06 Ω
C
30 Ω
D
0.03 Ω

Slide 22 - Quizvraag

Hoeveel is het vermogen?
A
3.6 A
B
50-60 Hz
C
230 V
D
780 W

Slide 23 - Quizvraag

Vermogen
Het elektrisch vermogen (P) is de hoeveelheid elektrische energie wat een apparaat per seconde verbruikt.

Vermogen hangt af van spanning en stroomsterkte

De eenheid van vermogen is Watt (W) 
of kilowatt (kW) 

1000 W = 1 kW

Op ieder elektrisch apparaat staat het 
vermogen aangegeven op het typeplaatje.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Bereken het vermogen van het lampje
A
P = 6 A
B
P = 12,5 W
C
P = 6 W
D
P = 24 W

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Bereken het energiegebruik van een apparaat dat 5 kW gebruikt en 0,5 uur aan staat.
A
150 kWh
B
2,5 kWh
C
54 000 kWh
D
9000 kWh

Slide 29 - Quizvraag

Bij een CV-ketel is het rendement heel belangrijk. Wat is rendement?
kies het juiste antwoord
A
De hoeveelheid nuttige energie die ontstaat bij de energieomzetting.
B
De hoeveelheid niet-nuttige energie die ontstaat bij de energieomzetting.
C
de verhouding tussen de hoeveelheid nuttige energie die ontstaat en de totale hoeveelheid energie die wordt gebruikt.

Slide 30 - Quizvraag

Rendement
Het vermogen dat op een typeplaatje staat aangegeven is het vermogen (de hoeveelheid energie) dat het apparaat verbruikt om goed te kunnen werken. 
Helaas gaat er ook altijd energie verloren.

Hiernaast zie je dat een lamp de
opgenomen energie maar voor een deel
omzet in licht. Er ontstaat ook warmte (energie die eigenlijk verloren gaat)
Het rendement van deze lamp is dus 20%.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Rendement

Slide 33 - Tekstslide

Hoe groot is het rendement van deze gloeilamp als je deze gebruikt als lichtbron?
A
100%
B
94,8%
C
5,2%
D
89,6%

Slide 34 - Quizvraag

Een zekering beschermt tegen
A
Brand
B
Kortsluiting
C
Overbelasting
D
Overbelasting en kortsluiting

Slide 35 - Quizvraag

Huisinstallatie / Meterkast
Groepenkast + Zekeringen

Aardlekschakelaar
HoofdschakelaarKilowattuur-meterHoofdzekering

Slide 36 - Tekstslide

Aan de slag met opdrachten:

7.3 maken opdracht : 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 40

Slide 37 - Tekstslide