leesvaardigheid H3 talent

lezen

timer
10:00
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

lezen

timer
10:00

Slide 1 - Tekstslide

leesvaardigheid
- hoe is het?
- hoofdstuk 3 
- theorie h3 bespreken
- huiswerk 


Slide 2 - Tekstslide

tekstdoelen

Slide 3 - Woordweb

Tekstdoelen

Slide 4 - Tekstslide

Sleep de tekstsoorten naar het juiste tekstdoel
Informeren
Activeren
Overtuigen
Amuseren

Slide 5 - Sleepvraag

Tekstsoorten

Doel van een reclametekst
A
Informeren
B
Je iets laten doen
C
Mening geven
D
Je iets leren

Slide 6 - Quizvraag

Tekstsoorten

Doel van een krantenbericht
A
Informeren
B
Je iets laten doen
C
Mening geven
D
Amuseren

Slide 7 - Quizvraag

Objectief/ subjectief

Slide 8 - Tekstslide

Feiten zijn...
A
objectief
B
subjectief

Slide 9 - Quizvraag

Informatie geven
Advies geven
Feit
Mening
Objectief
Subjectief

Slide 10 - Sleepvraag

Betoog
  • De mening van de schrijver = subjectieve informatie
vb: Alle leerlingen mogen spiekbriefjes gebruiken bij toetsen. 

Argumenten:
  1. subjectief  - Het is fijn als je je antwoord nog even kunt checken.
  2. objectief - De cijfers zullen hoger zijn. 

Slide 11 - Tekstslide

Betoog
Meestal een driedeling:
  1. Inleiding - mening formuleren
  2. Middenstuk - mening onderbouwen met argumenten
  3. Slot - conclusie of samenvatting

Slide 12 - Tekstslide

Welke bevat een stelling?
A
betoog
B
beschouwing

Slide 13 - Quizvraag

Welke is onpartijdig?
A
betoog
B
beschouwing

Slide 14 - Quizvraag

een inleiding heeft maar één functie
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Welke functie heeft een slot NIET?
A
samenvatting geven
B
conclusie trekken
C
belangstelling wekken
D
aanbeveling doen

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Functie van de inleiding en het slot benoemen.
Sleep naar het juiste vak.
inleiding
slot
Een advies geven.

Slide 18 - Sleepvraag

De aandacht trekken is een functie van de inleiding. Noem de andere 5

Slide 19 - Open vraag

Huiswerk/ aan de slag
hoofdstuk 3.3 lezen
Opdracht 1 t/m 8

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Tussenkopjes
Tussenkopje = deeltitel /titel van een alinea of een groepje alinea's met hetzelfde deelonderwerp. 
• Een tussenkopje kan het deelonderwerp noemen van een of meer alinea’s.                 Bijvoorbeeld: voordelen van een fietshelm. 
• Een tussenkopje kan ook belangrijke informatie noemen over een deelonderwerp. 
               Bijvoorbeeld: <over
de fietshelm> comfortabel en veilig. 

Slide 22 - Tekstslide

DEELONDERWERPEN
In een tekst kunnen verschillende dingen over een onderwerp gezegd worden.
Deze kleinere aspecten van het onderwerp zijn deelonderwerpen.

Meestal wordt er in één alinea één deelonderwerp behandeld.

Slide 23 - Tekstslide

DEELONDERWERPEN
Als je heel snel wilt weten wat de deelonderwerpen in een tekst zijn, dan lees je een tekst globaal.

Bij globaal lezen lees je alleen de eerste en de laatste zin van elke alinea.

Slide 24 - Tekstslide

Welkom
- hoe is het?
- huiswerk
- absenties
- hoofdstuk 3 
- samen opdracht maken


Slide 25 - Tekstslide

noem de vier tekstdoelen

Slide 26 - Open vraag

Samen aan de slag: opdracht 22, 23
daarna zelf 24 en 25 van paragraaf 3.3 lezen

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Planning
- huiswerk (leesboek)
- nieuwe theorie lezen h4
- afsluiting 
- huiswerk

Slide 29 - Tekstslide

Huiswerk voor deze les


Nieuw boek uitgezocht --> luisterbieb/onlinebibliotheek

Slide 30 - Tekstslide

Welk perspectief heeft het boek?

Slide 31 - Open vraag

Vertel in het kort waar jouw boek over gaat tot nu toe

Slide 32 - Open vraag