A1a woordsoorten les 3 pers. en bez. vnw


timer
10:00
Leg je schrift aan de rand van je tafel open bij het huiswerk van vandaag.
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


timer
10:00
Leg je schrift aan de rand van je tafel open bij het huiswerk van vandaag.

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
 • Bespreken toets leesvaardigheid

Ik kan / weet:
 • persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden herkennen en gebruiken.

Slide 2 - Tekstslide

Bespreken toets leesvaardigheid

Slide 3 - Tekstslide

Persoonlijk voornaamwoord (pers. vnw)
 • duidt een persoon of ding aan.
 • kan je vervangen door hij of hem

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijk voornaamwoord (bez.vnw)
 • geeft aan van wie iets is. 
 • staat altijd voor het zelfstandig naamwoord (zn)
 • kan je vervangen door zijn

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

0

Slide 8 - Video

Werkwoorden
Werkwoorden in een zin geven aan wat het onderwerp is of doet. Een werkwoord geeft aan welke toestand of handeling centraal staat in de zin. 

Er kunnen meerdere werkwoorden in één zin staan. 

Slide 9 - Tekstslide

Zelfstandig werkwoord
 • Een zww geeft een handeling aan ('iets doen').
 • Als er één werkwoord in de zin staat dat een handeling aangeeft, dan is dat het zelfstandige werkwoord.
 • Als er meer werkwoorden zijn, staat het zww achter in de zin.
 • Er staat altijd maar 1 zww in de zin.
 • Het zww is onmisbaar voor de zin. 

Slide 10 - Tekstslide

Mama versiert de kamer.
Ik voetbal het allerliefste met mijn vrienden.

Slide 11 - Tekstslide

Hulpwerkwoord (hww)
 • Als je in de zin het zww hebt gevonden en er staan nog meer werkwoorden in deze zin, dan zijn dat hulpwerkwoorden.
 • Hulpwerkwoorden "helpen" het zww.
 • Een hww staat nooit alleen in een zin.

Slide 12 - Tekstslide

Het hulpwerkwoord (hww)
Trucjes:

Het hulpwerkwoord kun je weglaten uit de zin.
Als er meer werkwoorden in de zin staan, dan is de pv altijd het hulpwerkwoord.


Slide 13 - Tekstslide

hulpwerkwoord (hww)
Jan heeft gefietst.


hww: heeft
zww: gefietst
Slide 14 - Tekstslide

Koppelwerkwoord
 • Als in een zin gaat over iets zijn, (naamwoordelijk gezegde) en hierin staat maar één werkwoord, dan is dat een koppelwerkwoord (kww).
 • Een kww koppelt een eigenschap aan het onderwerp.
 • Als er meerdere werkwoorden in de zin staan, staat het kww altijd achter in de zin. De andere werkwoorden zijn dan hulpwerkwoord.

Slide 15 - Tekstslide

De koppelwerkwoorden zijn:

 • zijn
 • worden
 • blijven
 • blijken
 • lijken
 • schijnen
De volgende kww komen minder vaak voor:


 • heten
 • dunken
 • voorkomen

Slide 16 - Tekstslide

Iemand DOET iets

- zelfstandig ww
- hulpwerkwoord
Iemand IS iets

- koppelwerkwoord
- hulpwerkwoord

Slide 17 - Tekstslide

Wat nu?
We maken de startopdracht op blz. 120.
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide

Het is jouw boek.

Jouw =
A
persoonlijk voornaamwoord
B
bezittelijk voornaamwoord

Slide 19 - Quizvraag

Mijn fiets is gestolen.

Mijn =
A
persoonlijk voornaamwoord
B
bezittelijk voornaamwoord

Slide 20 - Quizvraag

Is 'mij' persoonlijk of bezittelijk:
Dat boek is van mij.
A
persoonlijk voornaamwoord
B
bezittelijk voornaamwoord

Slide 21 - Quizvraag

Jullie proefwerken zijn nog niet nagekeken.

Is 'jullie' een bezittelijk of een persoonlijk voornaamwoord?
A
bezittelijk voornaamwoord
B
persoonlijk voornaamwoord

Slide 22 - Quizvraag

Welk woord in de zin is een abstract zelfstandig naamwoord?

In het boek Mijn naam is Nul heeft de 13-jarige Nul een vreemd leven.

A
boek
B
naam
C
vreemd
D
leven

Slide 23 - Quizvraag

Naar welk woord in de zin verwijst het persoonlijk voornaamwoord hij?

Wankelend stapt Nul over de drempel naar buiten; hij lijkt wel een schipbreukeling.
A
wankelend
B
Nul
C
drempel
D
buiten

Slide 24 - Quizvraag

Hoe heb je gewerkt?
A
:)
B
:|
C
:(

Slide 25 - Quizvraag

Volgende week (14-12 t/m 18-12)


H4 woordsoorten: blz. 120-121 
dinsdag 15-12: lezen blz. 120 + maken opdr. 1
donderdag 17-12: maken opdracht 2 t/m 4Slide 26 - Tekstslide