Grade 6 Indices

Grade 7 
Indices
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
MathematicsSecondary EducationAge 11

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Grade 7 
Indices

Slide 1 - Tekstslide

Express 3 x 3 x 3 in index form.
A
33
B
3^3
C
9
D
3 x 3

Slide 2 - Quizvraag

Write 6 x 6 in index form.
A
2^6
B
6^2
C
6 x 2
D
12

Slide 3 - Quizvraag

What is the index form of 10 x 10?
A
2^10
B
10 x 2
C
10^2
D
100

Slide 4 - Quizvraag

Express 2 x 2 x 2 x 2 in index form.
A
2^4
B
4^2
C
2 x 4
D
2^3

Slide 5 - Quizvraag

What is the index form of 5 x 5 x 5?
A
5^3
B
5^2
C
3^5
D
5 x 3

Slide 6 - Quizvraag

What is the product of 2^3 * 2^4?
A
2^7
B
2^8
C
2^12
D
2^1

Slide 7 - Quizvraag

Simplify 3^4 * 3^2 * 3^5
A
3^7
B
3^9
C
3^11
D
3^20

Slide 8 - Quizvraag

Calculate 5^3 * 5^0
A
5^2
B
5^3
C
5^5
D
5^8

Slide 9 - Quizvraag

What is the value of 4^6 / 4^2?
A
4^12
B
4^10
C
4^8
D
4^4

Slide 10 - Quizvraag

Evaluate 2^5 * 3^4 / 2^2
A
2^3 * 3^8
B
2^5 * 3^2
C
2^3 * 3^4
D
2^7 * 3^4

Slide 11 - Quizvraag

What is the result of multiplying 3^4 by 3^2?
A
3^6
B
3^8
C
3^2
D
9^6

Slide 12 - Quizvraag

Simplify 5^3 * 5^5.
A
5^15
B
5^2
C
25^8
D
5^8

Slide 13 - Quizvraag

Calculate 2^6 * 2^(-3).
A
2^9
B
2^(-18)
C
2^4
D
2^3

Slide 14 - Quizvraag

What is the product of 4^3 and 4^0?
A
4^7
B
4
C
4^3
D
4^12

Slide 15 - Quizvraag

Find the value of (6^2)^3.
A
6^9
B
6^5
C
36^3
D
6^6

Slide 16 - Quizvraag

What is 2^-3 equal to?
A
2/3
B
3/2
C
-8
D
1/8

Slide 17 - Quizvraag

Simplify (-5)^-2
A
-25
B
25
C
-1/25
D
1/25

Slide 18 - Quizvraag

Evaluate (-2)^-4
A
-1/16
B
16
C
-16
D
1/16

Slide 19 - Quizvraag

What is 3^-2 in its simplest form?
A
1/9
B
9
C
-9
D
-1/9

Slide 20 - Quizvraag

Calculate (-4)^-3
A
1/64
B
64
C
-1/64
D
-64

Slide 21 - Quizvraag

What is the result of (-2)^3?
A
-8
B
8
C
-6
D
6

Slide 22 - Quizvraag

Simplify (-3)^4 ÷ (-3)^2
A
3
B
-9
C
9
D
-3

Slide 23 - Quizvraag

Calculate (-5)^2 × (-5)^3
A
-25
B
125
C
25
D
-125

Slide 24 - Quizvraag

What is the value of (-4)^0?
A
-1
B
1
C
0
D
4

Slide 25 - Quizvraag

Evaluate (-7)^2 ÷ (-7)^2
A
-1
B
-7
C
7
D
1

Slide 26 - Quizvraag