h4-p1

timer
2:00
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

timer
2:00

Slide 1 - Tekstslide

timer
2:00

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Energie
Energie laat een apparaat werken. Met de energie die bij de verbranding van aardgas vrijkomt, kun je op een gasfornuis koken.
De eenheid voor energie is de joule (J).
Een kilojoule (kJ) = 1 000 J;
een megajoule (MJ) is 1 000 000 J.

Slide 4 - Tekstslide

Energiebron
Een energiebron levert energie. Voorbeelden van energiebronnen zijn: de zon en brandstoffen zoals aardgas, steenkool en aardolie.

Slide 5 - Tekstslide

energiesoort  
Voorbeelden van energiesoorten zijn: warmte, chemische energie, elektrische energie en bewegingsenergie.

Slide 6 - Tekstslide

5 Soorten Energie
  • Chemische energie
  • Bewegings energie
  • Stralings energie
  • Elektrische energie
  • Warmte

Slide 7 - Tekstslide

 duurzaam
Elektriciteit kan duurzaam worden opgewekt met behulp van zon, wind of water. Duurzame energiebronnen verontreinigen het milieu niet en raken nooit op.
Duurzame energiebronnen, zoals de zon, wind en stromend water, raken nooit op en zijn milieuvriendelijk.

Slide 8 - Tekstslide

Duurzaam opwekken
Windmolens

Zonne-energie

Waterkracht

Biogas

Slide 9 - Tekstslide

Vorige les...

Slide 10 - Tekstslide

Chemische energie
- Denk hierbij aan brandstoffen. 
- Bijvoorbeeld een kachel, gasfornuis, een brander
- Deze energie geeft warmteSlide 11 - Tekstslide

Elektrische energie
- Denk hierbij aan stopcontacten. 
- Bijvoorbeeld een strijkijzer of waterkoker
- Deze energie geeft warmteSlide 12 - Tekstslide

Zonne energie
- De zon levert zonne energie
- Stralingsenergie in de vorm van warmte en licht
- De straling verwarmt voorwerpen
- Deze energie geeft warmteSlide 13 - Tekstslide

Fossiele brandstof
- miljoene jaren geleden hadden planten zonne energie omgezet naar chemische energie. Zij gingen dood en er ontstond dikke lagen fossiele resten.
- Dit werd omgezet naar: aardolie, aardgas en steenkool 

Slide 14 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
- Aardgas
- Aardolie
- Steenkool

Nadelen:
Voorraad raakt op
Luchtvervuiling (CO²)

Voordelen:
Goedkoop + Makkelijk
Duurzame energie
- Windenergie
- Zonne-energie
- Waterkracht
- Biogas

Nadelen:
Duur

Voordelen:
Goed voor het milieu

Slide 15 - Tekstslide

warmtebron 
Een warmtebron gebruikt brandstof of elektriciteit om iets te verwarmen.

Slide 16 - Tekstslide

Vorige les...

Slide 17 - Tekstslide

Apparaten kunnen energie omzetten
Batterij of Accu
Chemische energie -> Elektrische energie

Waterkoker
Elektrische energie -> Warmte

Fohn
Elektrische energie -> Warmte + Bewegingsenergie

Televisie
Elektrische energie -> Stralingsenergie
Slide 18 - Tekstslide

Elektrische energie ontstaat door zonnecellen en ook door elektriciteitscentrales.

De elektriciteitscentrales gebruiken fossiele brandstof dat wordt omgezet naar elektrische energie 
Slide 19 - Tekstslide

De zonne oven en de zon zijn warmte bronnen want er ontstaat warmte. Alle voorwerpen en apparaten die warmte afgeven zijn warmte bronnen

Slide 20 - Tekstslide

Brandstof is een stof die warmte levert als het verbrand. Denk hierbij aan hout, steenkool of aardgas

Slide 21 - Tekstslide

Omzetting van zonne energie via chemische energie

Slide 22 - Tekstslide

Stap 1: Chemische energie  -> Warmte
Stap 2: Warmte                      -> Bewegingsenergie
Stap 3: Bewegingsenergie  -> Elektrische energie
1
Chemische energie -> Warmte
2
Warmte -> Bewegingsenergie
3
Bewegingsenergie -> Elektrische energie

Slide 23 - Tekstslide

Warmte = energiesoort
Eenheid energie = Joules = J
Je kan van 1 soort energie omzetten naar een andere soort energie = energie-omzetten
Je verliest geen energie
Vaak wordt er een energie schema gebruikt. 

Slide 24 - Tekstslide

Hiernaast zie je een warmte schema. In het schema moet de energie-omzetting van hout in een open haardvuur worden gezet.
Wat zou er in de gele pijl komen?
A
Warmte
B
Hout
C
open haardvuur
D
chemische energie

Slide 25 - Quizvraag

In het schema moet de energie-omzetting van hout in eenopen haardvuur worden gezet.
Wat zou er inhet witte blokje komen?
A
Warmte
B
Hout
C
open haardvuur
D
chemische energie

Slide 26 - Quizvraag

In het schema moet de energie-omzetting van hout in een open haardvuur worden gezet.
Wat zou er in de rode pijl komen?
A
Warmte
B
Hout
C
open haardvuur
D
chemische energie

Slide 27 - Quizvraag

Slide 28 - Tekstslide

Wat is geen energiesoort?
A
Chemische energie
B
duistere energie
C
bewegingsenergie
D
Warmte

Slide 29 - Quizvraag

Een fietsdynamo zet bewegingsenergie om in .........
A
Warmte
B
Stralingsenergie
C
Elektrische energie
D
Chemische energie

Slide 30 - Quizvraag

Een ventilator zet elektrische energie om in ..........
A
Warmte
B
Stralingsenergie
C
Chemische energie
D
Bewegingsenergie

Slide 31 - Quizvraag

Een batterij zet ........... om
in elektrische energie.
A
Warmte
B
Chemische energie
C
Stralingsenergie
D
Bewegingsenergie

Slide 32 - Quizvraag

Fossiele brandstoffen geven zeer gevaarlijk afval.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Zonne-energie is een duurzame energiebron.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Bij windenergie worden turbines gebruikt om een generator te laten draaien.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 35 - Quizvraag

Om iets te verwarmen heb ik altijd
...... nodig
A
kracht
B
vuur
C
energie
D
elektriciteit

Slide 36 - Quizvraag

Wat is geen brandstof?
A
aardgas
B
steenkool
C
elektriciteit
D
hout

Slide 37 - Quizvraag

Slide 38 - Link