4 BASIS HOOFDSTUK 4 LES 1

Energie overgangen
Elektrische energie
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Energie overgangen
Elektrische energie

Slide 1 - Tekstslide

Vormen van energie-omzetting
  • Bewegingsenergie 
  • Elektromagnetische energie. 
  • Kernenergie (Nucleaire energie) 
  • Warmte (thermische energie) 
  • Stralingsenergie 
  • Chemische energie. 
  • Elektrische energie.

Slide 2 - Tekstslide

Energie omzetten
Energie verdwijnt nooit. Energie verandert, maar verdwijnt niet!
Accuboor:
Zonne-energie ---> Elektrische energie
Elektrische energie ----> Bewegingsenergie

Auto:
Chemische energie ---> Bewegingsenergie

Slide 3 - Tekstslide

Energie omzetten
Chemische energie in bewegingsenergie
Elektrische energie in bewegings energie
Bewegingsenergie in elektrische energie
Chemische energie in warmte
welk plaatje hoort waarbij?

Slide 4 - Tekstslide

Opwekken van elektriciteit

Slide 5 - Tekstslide

Energiebronnen : 
Zonne-energie  
windenergie 
Kernenergie
Waterkracht 

Slide 6 - Tekstslide

Hernieuwbare & duurzame energie
Windkracht

Zonlicht

Waterkracht

Slide 7 - Tekstslide

Duurzame energie is beter:
  1. Het raakt niet op
  2. Het richt geen schade aan                                                                          (geen uitstoot CO2)

Slide 8 - Tekstslide

onvolledige verbranding
brandstof + zuurstof ---> koolmonoxide + water + roet

Slide 9 - Tekstslide

voorwaarden voor verbranding
- Temperatuur

- Zuurstof

- Brandstof
Hoe kun je dus een brand blussen?

Slide 10 - Tekstslide

Reactieschema
onvolledige verbranding


brandstof + zuurstof --> koolstofmonoxide + koolstof + water

Slide 11 - Tekstslide

4.1 Warmtebronnen 
Chemische energie
In andere warmtebronnen wordt een brandstof verbrand. In een open haard is de brandstof hout en in een cv-ketel is de brandstof aardgas. 

De energie in een brandstof is chemische energie. Je zet chemische energie om in warmte door de brandstof te verbranden. Hoe meer brandstof wordt verbrand, des te meer warmte er ontstaat.

Slide 12 - Tekstslide

Chemische energie komt uit een brandstof
Door het te verbranden krijg je ......?

Slide 13 - Tekstslide

Verbrandingswarmte
Soortbrandstof
Verbrandingswarmte
Hout
16 MJ/kg
Steenkool
29 MJ/kg
Benzine
33 MJ/L
Stookolie
40 MJ/L
Butagas (campinggas)
110 MJ/m3
Aardgas
32 MJ/m3
Methaan
36 MJ/m3

Slide 14 - Tekstslide

Verbrandingswarmte Video

Slide 15 - Tekstslide

Welke van deze vormen van energie is géén vorm van duurzame energie?
A
Kernenergie
B
Waterenergie
C
Zonenergie
D
Windenergie

Slide 16 - Quizvraag

Vul het ontbrekende woord in:
In een dynamo wordt .......... energie omgezet in elektrische energie!
A
chemische
B
bewegings
C
elektrische

Slide 17 - Quizvraag

Hoe noem je een bron dat elektrische energie levert?
A
spanningsbron
B
elektriciteitsbron
C
stroombron

Slide 18 - Quizvraag

Zonne energie is.?
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie
D
Zwarte energie

Slide 19 - Quizvraag

Fossiele energie is chemische energie, maar wat is geen fossiele energie in dit rijtje?
A
Aardgas
B
Biogas
C
Aardolie
D
Steenkool

Slide 20 - Quizvraag

Vul het ontbrekende woord in:
In een batterij wordt ......... energie omgezet in elektrische energie!
A
chemische
B
bewegings
C
elektroden
D
elektrolyt

Slide 21 - Quizvraag

Een televisie gebruikt elektrische energie en zet die om in bewegings-energie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

4. Welke vorm van
energie zie je hier?
A
Chemische energie
B
Thermische energie
C
Bewegings energie
D
Elektrische energie

Slide 23 - Quizvraag

Wat is geen vorm van duurzame energie?
A
windenergie
B
zonne-energie
C
waterkrachtcentrale
D
aardgas

Slide 24 - Quizvraag

In een elektriciteitscentrale word elektriciteit opgewekt met een
A
stopcontact
B
windmolen
C
verdeel station
D
generator

Slide 25 - Quizvraag

Wat is geen nadeel van fossiele brandstoffen?
A
er is genoeg van
B
het wordt warmer op aarde
C
er komt CO2 vrij
D
ze raken op

Slide 26 - Quizvraag

Wat is geen fossiele brandstof?
A
Hout
B
Benzine
C
Steenkool
D
Alcohol

Slide 27 - Quizvraag

Welk alternatieve brandstof is er voor fossiele brandstoffen gevonden?
A
zuurstof
B
stikstof
C
helium
D
waterstof

Slide 28 - Quizvraag

Raken fossiele brandstoffen op?
A
ja
B
nee

Slide 29 - Quizvraag

Wat is geen fossiele brandstof?
A
steenkool
B
hout
C
spiritus
D
aardolie

Slide 30 - Quizvraag