H1.1 Een nieuwe grondwet deel 1

Leerdoelen
 • Je kan uitleggen waarom Nederland in 1848 een parlementaire democratie werd.
 • Je kan uitleggen wat onschendbaarheid en ministriële verantwoordelijkheid inhoudt. 
 •  Je kan uitleggen wat de Trias Politica inhoudt.


1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Leerdoelen
 • Je kan uitleggen waarom Nederland in 1848 een parlementaire democratie werd.
 • Je kan uitleggen wat onschendbaarheid en ministriële verantwoordelijkheid inhoudt. 
 •  Je kan uitleggen wat de Trias Politica inhoudt.


Slide 1 - Tekstslide

1. Nederland van 1848 tot 1914


1.1  Een nieuwe grondwet

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video


Wat is staatsinrichting?


Staatsinrichting is de wijze waarop de staat
zijn regering en zijn bestuur zijn ingericht

Bij geschiedenis leer je vooral hoe dit in Nederland is ontstaan;
Bij maatschappijleer leer je vooral hoe dit in Nederland werkt

Slide 4 - Tekstslide

1789: 
De Franse Revolutie
 • Strijd voor vrijheid, gelijkheid en broederschap

 • Einde aan de macht van de koningen van Frankrijk.

 • Het volk eiste meer gelijkheid: einde aan de standenmaatschappij.

 • Het volk eist een grondwet.

Slide 5 - Tekstslide

1795  Nederland wordt een democratische          
          Republiek m.b.v de Fransen

1806 Napoleon stelt zijn broer Lodewijk aan 
          als koning van Holland

1810  Napoleon maakt van Nederland een 
          provincie van Frankrijk

1813  De Fransen worden verjaagd uit    
          Nederland en Willem I keert terug uit
          Engeland. Nederland wordt het 
          koninkrijk der Nederlanden

Slide 6 - Tekstslide

1840-1848: 
Koning Willem II
 • Conservatief: geen ruimte voor veranderingen
 • Regeert, min of meer, als absolute vorst
 • Moet niets weten van democratie
 • In 1848 vreest Willem II voor revolutie. Hij geeft Thorbecke opdracht een nieuwe grondwet te schrijven.


Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Gevolgen 
 • De leider van de Nederlandse Liberalen: Johan Rudolf Thorbecke maakt een nieuwe grondwet:

 1. Koning is onschendbaar
 2. Ministeriële verantwoordelijkheid

 • Dit betekent: de ministers zijn verantwoordelijk voor de daden van de regering (dus ook voor de daden van de koning)

Slide 9 - Tekstslide


Nieuwe Grondwet
1848

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Trias Politica
Montesquieu

 • Belangrijk onderdeel van een parlementaire democratie

 • Verdeling van de macht in het land in drie machten

 • Bedacht in Frankrijk in 18e eeuw, toen de koning alle macht(en) had.

 • Iemand kan maar bij één van de drie machten horen.

Slide 12 - Tekstslide

Trias Politica
(Driemachtenleer)Slide 13 - Tekstslide


Hoe zag het bestuur 
van Nederland er 
vanaf 1848* uit?


*de meeste onderdelen zijn vandaag nog steeds geldig


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ministeriële verantwoordelijkheid

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Begrippen uit deze les
 • grondwet
 • ministeriële verantwoordelijkheid
 • onschendbaarheid
 • Staten-Generaal
 • Eerste Kamer
 • Tweede Kamer
 • censuskiesrecht
 • parlementaire democratie
 • constitutionele monarchie
 • Trias Politica

Slide 19 - Tekstslide

Personen uit deze les

 • Koning Willem I
 • Koning Willem II
 • Johan Rudolf Thorbecke

Slide 20 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les
 • 1789: Franse Revolutie
 • 1795-1801: Bataafse Republiek
 • 1815-1830: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 • 1830: België verklaart zich onafhankelijk
 • 1848: Revolutiejaar in Europa
 • 1848: Thorbecke maakt een nieuwe Grondwet

Slide 21 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 22 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 23 - Open vraag