Pedagogiek periode 2.3 - les 2 en 3

Dagopening
Hosea 2 vers 13-22
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Dagopening
Hosea 2 vers 13-22

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Thema 14

Pedagogen van de reformbeweging

Slide 2 - Tekstslide

Pedagogen reformbeweging
Peter Petersen
Helen Parkhurst
Célestin Freinet
Rudolf Steiner
Janusz Korczak
Loris Malaguzzi
Emmi Pikler

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht
Kies in tweetallen 2 pedagogen

Onderzoek > 4 slides in ppt:
 • Wie was de pedagoog + foto?
 • Wat is zijn of haar visie op het kind en de opvoeding?
 • Hoe wordt dit toegepast op school of de kinderopvang?
 • Slogan met het 'motto' van de pedagoog

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Rudolf Steiner
Ritme is het sleutelwoord

Slide 9 - Tekstslide

Rudolf Steiner - visie
Elk kind is uniek
Nadruk op natuurlijke materialen in de leeromgeving
Creativiteit en expressie zijn belangrijk


Slide 10 - Tekstslide

Rudolf Steiner | Toepassing
Ritme is belangrijk: vaste rituelen bij eten en drinken, vaste weekindeling, volgen van seizoenen en feestdagen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Dagopening
Genesis 39 vers 1-23

Slide 21 - Tekstslide

Deze les
Pedagogen van de reformbeweging (vervolg)
Thema 14

Slide 22 - Tekstslide

Janusz Korczak
'Kinderen zijn niet 
de mensen van morgen, 
maar de mensen van vandaag'

Slide 23 - Tekstslide

Janusz Korczak
 • Joods-Poolse kinderarts (1878-1942)
 • Schrijver van kinderboeken
 • Sterft samen met de kinderen van zijn weeshuis in de gaskamers van Treblinka, in WO II

Slide 24 - Tekstslide

Janusz Korczak | Visie
Visie gebaseerd op 3 grondrechten van kinderen:

 1. Mogen zijn zoals je bent, gelijkwaardige persoon
 2. Het recht op de dag van vandaag, het leven begint niet bij de volwassenheid
 3. Het recht op de eigen dood, d.w.z. het kind moet zelf zijn grenzen onderzoeken ook als dit risico's meebrengt.

Slide 25 - Tekstslide

Janusz Korczak | Toepassing
 • Ideeën vind je vooral terug in de BSO
 • Kinderen krijgen medezeggenschap in o.a. regels, inrichting van de ruimte en activiteiten
 • Kinderen worden niet gedwongen te eten of te spelen
 • Mogen eigen keuzes maken
 • Leren zelfstandig conflicten op te lossen

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Loris Malaguzzi
'Onze taak t.a.v. creativiteit is kinderen helpen hun 
eigen bergen te beklimmen, 
zo hoog mogelijk'

Slide 28 - Tekstslide

Loris Malaguzzi
1920-1994
Italiaanse plaatsje Reggio Emilia

Slide 29 - Tekstslide

Loris Malaguzzi | Visie
Kinderen worden opgevoed door 3 pedagogen:
 1. Een ander kind - Leren in 100 talen: praten, zingen, dansen, gebaren, ... etc.
 2. Een volwassene - Door luisteren en observeren weet je hoe een kind leert en zich uit.
 3. De ruimte - Open-deurenbeleid: kind kiest zelf zijn plek, elke ruimte heeft eigen doel en sfeer.

Slide 30 - Tekstslide

Loris Malaguzzi | Toepassing
 • In 'Reggio' kindercentra
 • Kind wordt uitgenodigd tot nieuwsgierigheid
 • Materialen nodigen uit tot het uiten in zoveel mogelijk 'talen', bv. kosteloos materiaal, natuur
 • Pedagogisch werker speelt actief mee
 • Leerproces wordt vastgelegd in foto en video
 • Tentoonstelling voor kinderen en ouders

Slide 31 - Tekstslide

Veel aandacht voor dag- en weekritmes en seizoenen.
Drie grondrechten van kinderen: zijn zoals het is, eigen leven en dood, recht op dag van vandaag.
Kernbegrippen: gevoelige periode en voorbereid milieu.
Je uiten in 100 talen.
Je wordt mens in relatie tot anderen.
Montessori
Malaguzzi
Steiner
Petersen
Korczak

Slide 32 - Sleepvraag

Kijkopdracht
In de visie van deze kinderopvang zie je invloed van verschillende pedagogen. 
Welke pedagogen?
Waarin zie je dat terug?

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video