WEEK 8 - Periode 2

WELCOME!
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

WELCOME!

Slide 1 - Tekstslide

Today's plan

PREPARATION WRITING EXAM!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Writing
Writing a letter

Slide 4 - Tekstslide

How do you start a letter/email?
1. Dear [Name]
This email greeting is an appropriate salutation for formal email correspondence. Example: “Dear Sam” or “Dear Sam Barney or Dear Mr. Barney,”
2. Hi or Hello
 this is considered an informal greeting, it
3. Hi everyone, Hi team, or Hi [department name] team.
This is also an informal greeting

Slide 5 - Tekstslide

What do you put in the body of an email?
 
Main paragraph of your email that communicates main message. Use proper grammar and punctuation and be sure to capitalize when needed
What do you need, are you thanking someone?, asking for help? or are you giving advice.

Slide 6 - Tekstslide

How do you end an email?  
Sincerely,
Best,
Regards,
All the best,
Thank you,
Thanks,
Yours faithfully,
Yours sincerely,
How do you end an email
Closing statement:
We look forward to working with you in the future.
I hope to see you soon.
Wishing you well.
etc.

Slide 7 - Tekstslide

Where do we always use capital letters?

  1. To start a sentence
  2. For the word I
  3. Proper nouns: A person's first name, The names of countries, nationalities, and languages
  4. Days, months, and holidays
  5. Acronyms: ID/CEO


 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

1 Tekstsoorten en opbouw
1. Zakelijke mail: herkenbaar door aanhef, soms alinea's en slotgroet.
2. Blog: persoonlijke tekst, gaat vaak over persoonlijke ideeën en ervaringen.       Website en blog met pakkende titel.
3. Artikel: vaak informatief en formeel, professioneler dan een blog. Vaak             tussenkopjes en een goeie titel.
4. Reviews

Elke tekst heeft altijd een duidelijk begin (inleiding), midden en slot.

Slide 11 - Tekstslide

Sleep het woord naar de juiste tekstsoort.
Artikel
Zakelijke brief
Blog/verhaal

Slide 12 - Sleepvraag

Titles/ Ending
1. Informative Title
Dear ....
2. Creative Title
3. Relevant and readable Title

4. Ending: Regards, / Kind Regards,


Slide 13 - Tekstslide

4 Hoofdletters en leestekens
Hoofdletters
Aan het begin van een nieuwe zin
Namen
Plaatsen
Feestdagen
I (ik)
Dagen en maanden
Punt
Einde van de zin
Afkortingen
Komma
Twee zinnen aan elkaar plakken
Opsomming of reeks woorden
Vraagteken
Aan het einde van een vraag

Slide 14 - Tekstslide

Welk woord schrijf je met hoofdletter en welke niet?
WEL 
hoofdletter
GEEN
hoofdletter
apple
i
monday
weekend
month
easter
may
company

Slide 15 - Sleepvraag

Veelgemaakte fouten

Slide 16 - Tekstslide

Wat gaat hier mis?( 2 fouten)
I love chocolate when i was young.

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Tekstslide

Any questions?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link