Het Gouden Ei

Het Gouden Ei, Tim Krabbé
1. Je neemt het boek mee naar de les
2. Lees de opgegeven bladzijdes.
3. Werk de vragen uit in je bestand (laptop)
4. Maak er een goedlopend verhaal van.
5. Lever je boekverslag in op 16 december.
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Het Gouden Ei, Tim Krabbé
1. Je neemt het boek mee naar de les
2. Lees de opgegeven bladzijdes.
3. Werk de vragen uit in je bestand (laptop)
4. Maak er een goedlopend verhaal van.
5. Lever je boekverslag in op 16 december.

Slide 1 - Tekstslide

Lees blz. 14-22
timer
15:00

Slide 2 - Tekstslide

Les 2: lees blz. 14 -22
Maak een samenvatting van 5 zinnen van dit hoofdstuk. Beschrijf in de samenvatting het begin, wat er gebeurt en hoe het hoofdstuk eindigt. Let op je zinsbouw en spelling. Sla dit weer op in jouw document (het werkstuk/boekverslag van Het gouden ei)


Slide 3 - Tekstslide

Lees blz. 23 - 42
timer
15:00

Slide 4 - Tekstslide

les 3 23 t/m 38
1. Ik heb al eens gezegd dat het getal 8 er is om te onthouden. Welke rol speelt dit getal in dit hoofdstuk?
2. Welke personages zijn er bijgekomen in dit hoofdstuk?
3. Weet je aan het eind van het hoofdstuk iets over de verdwijning van Saskia?

Slide 5 - Tekstslide

Lees blz. 41 t/m 51
timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

Welkom T3
Jas uit
Boeken op tafel
Pen, potlood, schrift
HET GOUDEN EI op tafel: Leesmoment
timer
3:00

Slide 7 - Tekstslide

Les 4 (1) blz. 41 -51
1. Schrijf op waaraan je kunt zien dat Rex van plagen houdt.
Saskia speelt nog steeds een rol in het leven van Rex, hoewel hij nu met Lieneke is en zelfs met haar wil trouwen.
2. Schrijf op waaruit blijkt dat Rex nog vaak aan Saskia denkt.

Slide 8 - Tekstslide

Les 4 (2)


3. We weten dus nog niet wat er is gebeurd. Rex is verdergegaan met zijn leven. Wat denk of verwacht jij dat er nog gaat gebeuren? Geef dit kort aan in een paar zinnen.

Slide 9 - Tekstslide

Les 4 (3)
Hoofdstuk 3. Lees bladzijde 42 tot en met 51 halverwege.
Stop na de zin: ‘En ook als ze het niet leuk vond: zou het ontregelende van een beroep op haar spierkracht een vrouw niet op het verkeerde been zetten?’ - haar afleiden van haar natuurlijke qui-vive tegenover een vreemde man?
5. Heb je al een beetje bedacht wie deze man is en wat hij met Rex en Saskia te maken kan hebben? Leg uit in 30 woorden.

Slide 10 - Tekstslide

Lees blz. 51 t/m 63
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

Les 5 Opdracht 1
Reconstrueer de tijd in dit hoofdstuk. Begin bij wat het langst geleden is en eindig bij wat het dichtste bij het heden is.
Een beetje hulp geef ik je:
Raymond Lemorne is 16 jaar oud. Gebeurtenis: Hij springt van een balkon.
Raymond Lemorne is 37 jaar oud. Gebeurtenis: (zelf invullen)
Schrijf op wat de tijd is (bijvoorbeeld: ‘In april las Lemorne in de krant over....) en wat de gebeurtenis is in ieder stukje tijd.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 2
Lemorne broedt op een plannetje. Wat wil hij? Wat onderneemt hij allemaal om zijn plan uit te kunnen voeren? Alles opschrijven.


Een terugkerende vraag: Wat is er met Saskia gebeurd? Weet je daar nu al iets meer over? Zo ja, wat dan?

Slide 13 - Tekstslide

Lees blz. 64 t/m 82
timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

Les 6


1. Opeens verschijnt er een Sandra in het verhaal?! Hoe zit dat? Uitgebreid beschrijven.
2. Ook in dit hoofdstuk krijgen we weer een inkijkje in het feit dat Rex heel erg van spelletjes houdt. Beschrijf wat er in dit hoofdstuk aan spelletjes voorbijkomt.
3. Rex gaat met Lemorne mee. Waarom in hemelsnaam doet hij dat? Ook dit weer uitgebreid beschrijven.


Slide 15 - Tekstslide

Lees blz. 77 t/m 82
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

Les 7

1. Rex heeft A gezegd en zegt nu ook B. Welke keuzes maakt hij?
2. Wat met Saskia is gebeurd, gebeurt Rex nu ook. Had je dit verwacht? Leg uit hoe dit bij jou is gegaan.
3. We hebben nog een hoofdstuk te gaan. Wat zou daar nog in kunnen gebeuren? Geef je voorspelling.
4. Ik verwacht dat je nu wel kunt uitleggen waar de titel, naast de droom van Saskia over gaat. Leg uit in minimaal 30 woorden

timer
15:00

Slide 17 - Tekstslide

Lees blz. 82 t/m 86
timer
15:00

Slide 18 - Tekstslide

Les 8
In de vorige les stelde ik al de vraag wat er nog kan komen na wat er in dat hoofdstuk is gebeurd. Dat heb je nu gelezen. Leg uit waarom het toch past bij het verhaal. Doe dit in ongeveer 25 woorden

Slide 19 - Tekstslide

Les 9
Opdracht 1
De Nederlandse poster sluit aan bij het verhaal. Je ziet twee scenes, welke delen van het verhaal zijn hier in beeld gebracht? Schrijf van allebei een alinea in 25 woorden. Samen dus 50 woorden

Slide 20 - Tekstslide

Les 9 (2)
1.Waar staat dit symbool voor?
2.Kun je uitleggen waarom het met Het Gouden Ei te maken heeft? Ja, dat kun je, doe dat dus in maximaal 50 woorden.


Slide 21 - Tekstslide

Les 9 opdracht 3
In het verhaal komen nogal eens toevalligheden voor. Bijvoorbeeld het benzinestation waar Saskia en Rex heen gaan, terwijl ze geen benzine nodig hebben en voorbeelden uit het leven van Lemorne, bijvoorbeeld de Duitse kampeerders. Zoek alle toevalligheden op en noteer ze onder elkaar als een opsomming.


Slide 22 - Tekstslide

Bonusopdracht
Voor de bonusopdracht lees je het hoofdstuk over de schrijver Tim Krabbé aan het einde van het boek. 
De vragen staan in het bestand. 

Slide 23 - Tekstslide