Week 08 Steeds meer avocado's

Je hebt de tekst nog niet gelezen. Wat denk je, zijn de volgende stellingen over avocado's waar of niet waar?
"De meeste avocado's die naar Nederland worden gehaald worden doorgevoerd naar andere landen in Europa."
A
waar
B
niet waar
1 / 25
volgende
Slide 1: Quizvraag
NederlandsMiddelbare schoolvmbo b, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Je hebt de tekst nog niet gelezen. Wat denk je, zijn de volgende stellingen over avocado's waar of niet waar?
"De meeste avocado's die naar Nederland worden gehaald worden doorgevoerd naar andere landen in Europa."
A
waar
B
niet waar

Slide 1 - Quizvraag

"In Nederland eten we gemiddeld 3 avocado's per persoon per jaar."
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quizvraag

"Een avocado bevat veel goede vetten."
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quizvraag

"Het telen van één avocado kost ongeveer 70 liter water."
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

"Het ontpitten van een avocado kun je het veiligst met een mes doen."
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

1. Kijk goed naar de titel, de tussenkopjes en de afbeelding bij de tekst. Waar verwacht je dat de tekst over gaat?

Slide 6 - Open vraag

Vraag bij de inleiding:
2. Waarom importeert Nederland zoveel avocado's

Slide 7 - Open vraag

3. In de vorige vraag gaat het om een reden.
Welk signaalwoord geeft die reden aan?

Slide 8 - Open vraag

Vraag bij "import en export":
4. Uit welke werelddelen worden avocado's geïmporteerd?

Slide 9 - Open vraag

Vraag bij "Groente of fruit":
5. Wat is er gezond aan het eten van een avocado?

Slide 10 - Open vraag

Vraag bij "Veel water":
6. Waarom is er kritiek op het telen van avocado's? Noem 2 punten.

Slide 11 - Open vraag

7. Met welk signaalwoord begint het tweede punt van de vorige vraag?

Slide 12 - Open vraag

Vraag bij "Handletsel"
8. Waarom is het belangrijk dat mensen weten hoe ze een avocado moeten ontpitten?

Slide 13 - Open vraag

9. Noem twee voordelen van avocado's.

Slide 14 - Open vraag

10. Noem twee nadelen van avocado's.

Slide 15 - Open vraag

Kwam je woorden tegen in de tekst die je nog niet kent? Schrijf ze hier op!

Slide 16 - Open vraag

11. In r. 15-16 staat: Het merendeel wordt geëxporteerd naar andere Europese landen. Wat betekent "het merendeel"?
A
het grootste deel
B
het kleinste deel
C
het beste deel
D
het mooiste deel

Slide 17 - Quizvraag

12. In regel 15-16 staat: Ongeveer 9% van de geïmporteerde avocado's is bedoeld voor de Nederlandse markt. Het merendeel wordt geëxporteerd naar andere Europese landen.
Met welk signaalwoord kun je het verband tussen deze twee zinnen duidelijk maken?
A
als
B
bijvoorbeeld
C
maar
D
ook

Slide 18 - Quizvraag

13. Op welke plek in het stukje "Groente of fruit" past de volgende zin het beste?
"De avocado wordt namelijk vaak als groente gegeten".
A
Na de zin in r. 20: Is ... fruit?
B
Na de zin in r. 20-21: De ... groente.
C
Na de zin in r. 21: In ... vitamines.
D
Na de zin in r. 24-25: In ... bewaren.

Slide 19 - Quizvraag

14. In r. 21-22 staat dat een avocado in tegenstelling tot andere groenten veel vet bevat. Wat betekent "in tegenstelling tot"?
A
anders dan
B
liever dan
C
net als
D
samen met

Slide 20 - Quizvraag

15. Waarom worden avocado's ook wel het "groene goud" genoemd?
A
Omdat er soms bossen worden gekapt
B
Omdat er veel water voor nodig is
C
Omdat mensen er veel geld aan kunnen verdienen
D
Omdat steeds meer boeren de vrucht telen

Slide 21 - Quizvraag

16 . Kijk in het stukje "Veel water". Wat staat er vooral in dit stukje?
A
wat de kritiek is op het eten van avocado's
B
wat de kritiek is op het telen van avocado's
C
wat de voordelen zijn van het eten van avocado's
D
wat de voordelen zijn van het telen van avocado's

Slide 22 - Quizvraag

17 . Wat is waar volgens de tekst?
A
Een avocado is een fruitsoort, maar het Voedingscentrum ziet het als groente.
B
Een avocado is een fruitsoort, maar wordt gezien als groente vanwege de kleur.
C
Een avocado is een soort groente, want het Voedingscentrum ziet het als groente.
D
Een avocado is een steenvrucht, maar het is groente, omdat het niet zoet is.

Slide 23 - Quizvraag

18 . Welke vraag wordt in de tekst NIET beantwoord?
A
Hoeveel avocado's moet je per persoon eten om gezond te blijven?
B
Hoeveel avocado's worden in Nederland gemiddeld per persoon per jaar gegeten?
C
Waar groeien de meeste avocado's?
D
Waarom importeert Nederland zoveel avocado's?

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Link