Naomi's geheim

MBO Zorg en Welzijn special 

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Filmeducatie Zorg & WelzijnMBO

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze les neemt je mee in Naomi's wereld aan de hand van de korte film 'Naomi's geheim'. De opdrachten in deze les bevatten zowel vragen over de vorm (documentaire) en de inhoud, de context van een uit huis geplaatste tiener. Het tweede deel is speciaal bedoeld voor MBO'ers Zorg & Welzijn en omvat discussiepunten uit de praktijk. Synopsis van de film: voor het eerst neemt Naomi (17) haar beste vriend Sam mee naar haar moeder. Dat is spannend, aangezien haar moeder in een psychiatrische instelling woont omdat ze psychotisch is en drugs gebruikt. Foto’s en filmpjes uit Naomi’s jeugd en verhalen die door de tiener op begripvolle en liefdevolle toon worden verteld, maken duidelijk hoe haar moeders ziekte Naomi’s leven heeft beïnvloed. De enige negatieve ervaring waarover Naomi vertelt, wordt verbeeld in een zwartgrijze, duistere animatie. Inmiddels heeft ze besloten dat ze zich niet meer voor haar achtergrond wil schamen. Een portret van een stoere jonge vrouw die Naomi, mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van de mensen om haar heen, geworden is.

Instructies

Deze les is speciaal bedoeld voor MBO Zorg & Welzijn, maar ook geschikt voor VO klas 3+. 

De les bestaat uit twee delen. Het eerste deel kan behandeld worden met VO-leerlingen vanaf de 3e klas en met MBO-studenten. In het eerste deel wordt ook de film gekeken, deze duurt 15 minuten. 

Het tweede deel vanaf slide 16 kan behandeld worden met studenten Zorg & Welzijn. Deze laatste slides bestaan vooral uit discussievragen die voortkomen uit de praktijk. De studenten kunnen reflecteren op deze vragen in de vorm van een debat of een individuele verwerkingsopdracht. 

Benodigdheden: 

Voor het tweede deel kan het werkvormenblad in de bijlage worden gedownload. Hier staan een aantal vormen in waar de docent uit kan kiezen om de stellingen te behandelen.  

Leerlingen kunnen de opdrachten maken in word, op pen en papier, of de opdrachten kunnen klassikaal in gespreksvorm behandeld worden.

Lesduur deel 1: 45 minuten, inclusief 15 minuten film.
Lesduur deel 1 + 2: 60 minuten

Film: 
Naomi's geheim (2016) 
Lengte: 15 minuten
geregisseerd door Saskia Gubbels

Instructies

Onderdelen in deze les

MBO Zorg en Welzijn special 

Slide 1 - Tekstslide

Introslide
Vraag
Tip
Opdracht
Tekst
Kijken

Slide 2 - Tekstslide

Klik in de volgende slides op de buttons om de vraag of opdracht te lezen. 
Wat is een documentaire? 

Noem 5 trefwoorden die volgens jou met een documentaire te maken hebben.  

Vertelt een documentaire altijd de waarheid?

Is een documentaire saaier dan een speelfilm?

Kijk in de volgende slide de trailer van 'Naomi's geheim'. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide behandelt vragen gericht op vorm van de film: documentaire.

Slide 4 - Video

Bekijk hier de trailer van Naomi's geheim.
Wat verwacht je van Naomi's Geheim? Welke thema's zullen besproken worden? Op welke manier past dat bij de opleiding die je volgt?

Slide 5 - Tekstslide

De verwachtingen van de leerlingen kunnen besproken worden naar aanleiding van de trailer. 

Opdracht 1
a. Wat is een psychose? Leg dit in je eigen woorden uit. 

b. Wat vind je ervan dat Naomi niet door haar biologische ouders is grootgebracht? Beschrijf je mening.

c. Naomi was nog jong toen ze uit huis werd geplaatst. Kan je hier de voor- en nadelen van noemen?

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht 1: voorkennis over de inhoud van de film wordt geactiveerd. 
Opdracht 2
Naomi's moeder kon niet goed voor haar zorgen, hierdoor groeide Naomi op bij haar tante. Soms kunnen andere familieleden ook niet de zorg bieden die nodig is. Zoek uit waar uithuisgeplaatste kinderen terecht kunnen komen wanneer de familie niet voor hen kan zorgen. 

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht 2: voorkennis over de inhoud van de film wordt geactiveerd.

Hier staan de juiste antwoorden:
Opdracht 3
Zoek op wat stigmatisering betekent en noem een stigma omtrent mensen die te maken hebben met psychische klachten (zoals: een angststoornis, eetstoornis, ernstige depressie of verslaving).

Mensen met ernstig psychische klachten hebben veel baat bij professionele zorg. Vaak is er bij deze mensen echter ook grote behoefte tot acceptatie vanuit de maatschappij. Het gaat dan om universele thema’s zoals geaccepteerd worden als persoon, sociale relaties, destigmatisering en deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Slide 8 - Tekstslide

Opdracht 3: voorkennis over de inhoud van de film wordt geactiveerd.

Slide 9 - Tekstslide

Hier de link naar 2doc: Naomi's geheim

Duur: 15 minuten. 
Opdracht 4
a. Wat vond je van de documentaire? 

De filmmaker heeft in deze film gekozen om het verhaal te vertellen vanuit Naomi's perspectief. 

b. Welke andere perspectieven zouden ook aangehaald kunnen worden bij dit thema? noem 3 verschillende perspectieven.

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 4: verwerkingsopdracht na de film.
Opdracht 5
a. Welke normen en waarden zijn in het gezin waar jij bent opgegroeid belangrijk? Ben je het eens met deze normen en waarden?

b. Denk je dat Naomi dezelfde normen en waarden van haar moeder heeft geleerd? 

c. Zijn er volgens jou universele waarden die elk kind moet leren? Noem een voorbeeld.

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 5: verwerkingsopdracht na de film.
 Saskia Gubbels is een documentairemaakster. Voordat ze Naomi's Geheim filmde, deed ze onderzoek in een psychiatrische instelling. Hier kwam ze vaak in contact met kinderen die hun ouders kwamen opzoeken in de instelling. De gevoelens van deze kinderen waren vaak dubbel: aan de ene kant waren ze vrolijk om hun dierbare te zien, maar aan de andere kant kampten zij nog vaak met zorgen en verdriet over hun ouders. 

Slide 12 - Tekstslide

De volgende slides bevatten vragen gericht op het maakproces van de film: wat komt er allemaal kijken bij een documentaire maken?
Opdracht 6
a. Zou een fictiefilm hetzelfde effect hebben op de toeschouwer als een documentaire? leg uit.

b. Hoe zou jij zelf een emotioneel en persoonlijk verhaal willen vertellen? 

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 6 en 7 bevatten vragen gericht op het maakproces van de film: wat komt er allemaal kijken bij een documentaire maken?
Saskia Gubbels heeft geprobeerd om Naomi’s verhaal  zo goed mogelijk te vertellen. De documentaire bevat naast de beelden van Naomi ook animaties. 
Opdracht 7
a. Hoe zou jij de animatie omschrijven? 

b. Waarom denk je dat Saskia de animaties aan de documentaire heeft toegevoegd?

c. Kun je nog andere manieren bedenken waarop Saskia Naomi’s emoties in de documentaire had kunnen weergeven?

d. Denk je dat het is gelukt om het hele verhaal te vertellen? Waarom wel waarom niet?

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 6 en 7 bevatten vragen gericht op het maakproces van de film: wat komt er allemaal kijken bij een documentaire maken?

Antwoord op opdracht 7: 
De animaties brengen de sfeer over, en Naomi’s kwetsbaarheid als jong kind zonder stabiel ouderfiguur. Ze functioneren als visuele weergave van het gevoel dat Naomi vroeger had. Alternatieve methoden om dit gevoel over te brengen zijn bijvoorbeeld door middel van (achtergrond)muziek, een diepte-interview, of een reconstructie van de gebeurtenissen met acteurs.
Opdracht 8
Kijk nog een keer naar de vragen en antwoorden bij Opdracht 1. Heb je na het bekijken van de film een andere mening gekregen? Of heeft de film juist jouw mening bevestigd of bijgesteld? Leg uit waarom wel/niet, en ondersteun dit met voorbeelden uit de film.

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 8: verwerkingsopdracht.

Dit is het einde van de reguliere les. 

De volgende slides zijn speciaal
bedoeld voor studenten
 Zorg & Welzijn  

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Binnen het domein van Zorg en Welzijn volg je een opleiding waarin je leert ________ 

a. Welke richting binnen de opleiding Zorg & Welzijn volg jij?
b. Op welke manier zou jij binnen jouw vakgebied jongeren zoals Naomi kunnen begeleiden?
c. Op welke manieren zou jij binnen jouw vakgebied Naomi´s moeder kunnen begeleiden?

Opdracht 9
a. Welke richting binnen de opleiding Zorg & Welzijn volg jij?

b. Op welke manieren zou jij binnen jouw vakgebied jongeren zoals Naomi kunnen begeleiden?

c. Op welke manieren zou jij binnen jouw vakgebied Naomi's moeder kunnen begeleiden?

Slide 17 - Tekstslide

Dit deel is speciaal voor studenten Zorg & Welzijn. 

Een kind van elf jaar oud geeft aan geen behoefte meer te hebben om haar psychisch zieke moeder te zien.

Moet de pleegouder of voogd de bezoekregeling stopzetten?

Slide 18 - Tekstslide

Behandel de stellingen volgens een van de werkvormen in de bijlagen. 
Een kind van twaalf jaar oud liegt dagelijks tegen haar pleegouder. Ze zegt elke dag dat ze onder de douche is geweest, terwijl ze dat niet doet. Ze heeft hierdoor merkbaar slechte hygiene.

Moet de pleegouder het kind (in badkleding) onder de douche controleren, tegen haar wil en tegen de wil van haar biologische ouders? 

Slide 19 - Tekstslide

Behandel de stellingen volgens een van de werkvormen in de bijlagen. 
Een vader vertelt zijn elfjarige dochter keer op keer dat zijn toenmalige vriendin grotendeels verantwoordelijk was voor de uithuisplaatsing op vijfjarige leeftijd. Het kind weet niet dat haar vader een psychische stoornis heeft en was opgepakt wegens criminele activiteiten.

Moet de pleegouder of voogd haar dit vertellen als ze vragen blijft stellen? 

Slide 20 - Tekstslide

Behandel de stellingen volgens een van de werkvormen in de bijlagen. 
Een kind van negen jaar oud vertelt zijn pleegouder dat zijn vader tijdens de bezoekregelingen vaak alcohol drinkt en wiet rookt.

Moet de pleegouder of voogd de vader hierop aanspreken?

Slide 21 - Tekstslide

Behandel de stellingen volgens een van de werkvormen in de bijlagen. 
Een kind van zestien jaar oud wil voor haar biologische moeder geheimhouden dat ze varkensvlees eet.

Moet de pleegouder hier ook tegen de moeder over liegen, op verzoek van het kind? 

Slide 22 - Tekstslide

Behandel de stellingen volgens een van de werkvormen in de bijlagen. 
Een filmles gemaakt doorIDFA's MBO-programma's worden ondersteund door Fonds 21

Slide 23 - Tekstslide

Einde les.