cross

Herhaling gedrag

B1: Wat is gedrag?
Th9: Gedrag
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 43 slides, met tekstslides en 16 videos.

Onderdelen in deze les

B1: Wat is gedrag?
Th9: Gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Welk gedrag vertoont het stelletje?
 • Man ligt
 • vrouw zit
 • ze kijken elkaar aan
 • arm van de man ligt op zijn buik


Slide 2 - Tekstslide

Gedrag
 • Alles wat een mens of dier doet
 • Gedrag is een reactie (respons) van een dier of een mens op een prikkel
 • Gedrag komt tot stand door de werking van spieren of klieren

Slide 3 - Tekstslide

Gedrag
 • Gedrag bestaat uit handelingen die met elkaar samenhangen
 • Die handelingen hebben meestal een doel

Slide 4 - Tekstslide

Paringsgedrag

Gedrag dat voorafgaat aan de voortplanting

Doel: het mannetje wil een vrouwtje lokken en paren om zijn DNA door te geven aan de volgende generatie

Er is altijd een vaste opeenvolging van handelingen = Gedragsketen

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

0

Slide 7 - Video

0

Slide 8 - Video

Ethologie
 • Studie van gedrag
 • Ethogram: Een objectieve beschrijving van de handelingen van een diersoort
 • Protocol: Een lijst van opeenvolgende waargenomen handelingen van een diersoort

Slide 9 - Tekstslide

B2: Hoe wordt gedrag veroorzaakt?


Th9: Gedrag

Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

0

Slide 12 - Video

Veroorzakers gedrag
 • Gedrag wordt veroorzaakt door inwendige en uitwendige prikkels
 • Motivatie: de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag

Slide 13 - Tekstslide

Sleutelprikkel
Een prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van bepaald gedrag

Slide 14 - Tekstslide

Supranormale prikkel

(kunstmatige) prikkel die een sterker gedrag

opwekt dan een normale sleutelprikkel

Slide 15 - Tekstslide

B3: wordt gedrag bepaald
Th9: Gedrag

Slide 16 - Tekstslide

Samenvatting
 • Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren (genen) en door leerprocessen
 • Gedrag bij pasgeborenen is grotendeels erfelijk
 • Door leerprocessen ontwikkelt gedrag zch tijdens het leven. hierdoor wordt de overlevingskans van een individu vergroot

Slide 17 - Tekstslide

Manieren van leren
 • Gewenning

Een bepaalde reactie op een prikkel wordt bij herhaling van de prikkel aangeleerd of afgeleerd

Slide 18 - Tekstslide

0

Slide 19 - Video

Manieren van leren
 • Inprenting

iets kan alleen worden aangeleerd in een bepaalde korte periode

Slide 20 - Tekstslide

0

Slide 21 - Video

Manieren van leren
 • Trail and error

Leren door toevallige ontdekkingen

Door iets te proberen kom je erachter dat iets wel of niet werkt.

Werkt iets n iet dan probeer je weer wat anders

Slide 22 - Tekstslide

0

Slide 23 - Video

Manieren van leren
 • Conditionering

gedrag dat door beloning of straf wordt aangeleerd

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

B4: Sociaal gedrag
Th9: Gedrag

Slide 26 - Tekstslide

Sociaal gedrag

Sociaal gedrag is gedrag van soortgenoten ten opzicht aan elkaar


Soortgenoten geven een signaal aan elkaar. Dit signaal werkt als een prikkel van de volgende handeling van een soortgenoot

Slide 27 - Tekstslide

Territorium gedrag

Gedrag met als functie het afbakenen van een gebied (territorium) en het vrededigen ervan tegen binnendringende soortgenoten

Get territorium moet zo groot zijnn dat het de groep kan voeden

Slide 28 - Tekstslide

0

Slide 29 - Video

Balts

Paarvormend gedrag dat aan paring vooraf gaat


Het doel is om nakomelingen te krijgen (het doorgeven van DNA)

Slide 30 - Tekstslide

0

Slide 31 - Video

Broedzorg
Het verzorgen van eieren en jongen

Slide 32 - Tekstslide

0

Slide 33 - Video

Gedrag om de rangorde vast te stellen
 • Pikgedrag bij kippen
 • Imponeergedrag
 • Verzoeningsgedrag

Slide 34 - Tekstslide

0

Slide 35 - Video

B5: Gedrag bij de mens
Th9: Gedrag

Slide 36 - Tekstslide

Overeenkomsten gedrag
 • Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen
 • Mensen en dieren zijn gevoelig voor sleutelprikkels en supranormale prikkels
 • Beide vertonen o.a. territoriumgedrag, dreiggedrag en imponeergedrag

Slide 37 - Tekstslide


Slide 38 - Tekstslide

Verschillen
 • Bij mensen wordt hetgedrag sterker bepaald door leerprocessen (grotere herseninhoud)
 • Mensen kunnen hun gedrag beoordelen aan de hand van normen en waarden

Slide 39 - Tekstslide

Rolpatronen

Het gedrag dat bij een bepaalde rol hoort

 • in een relatie heeft ieder een bepaalde rol
 • bij een bepaalde rol verwachten mensen bepaald gedrag: stereotypering

Slide 40 - Tekstslide

0

Slide 41 - Video

0

Slide 42 - Video

0

Slide 43 - Video