cross

Gedrag

Gedrag
Herhaling klas 3
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
biologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met tekstslides en 12 videos.

Onderdelen in deze les

Gedrag
Herhaling klas 3

Slide 1 - Tekstslide

B1: Wat is gedrag?
Th8: Gedrag

Slide 2 - Tekstslide

Welk gedrag vertoont de vrouw?
 • Staat op 2 benen
 • houdt met 1 hand een gieter vast
 • ogen zijn gericht op de bloem

Slide 3 - Tekstslide

Welk gedrag vertoont het stelletje?
 • Man ligt
 • vrouw zit
 • ze kijken elkaar aan
 • arm van de man ligt op zijn buik


Slide 4 - Tekstslide

Gedrag
 • Alles wat een mens of dier doet
 • Gedrag is een reactie (respons) van een dier of een mens op een prikkel
 • Gedrag komt tot stand door de werking van spieren of klieren

Slide 5 - Tekstslide

Gedrag
 • Gedrag bestaat uit handelingen die met elkaar samenhangen
 • Die handelingen hebben meestal een doel

Slide 6 - Tekstslide

Paringsgedrag

Gedrag dat voorafgaat aan de voortplanting

Doel: het mannetje wil een vrouwtje lokken en paren om zijn DNA door te geven aan de volgende generatie

Er is altijd een vaste opeenvolging van handelingen = Gedragsketen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Ethologie
 • Studie van gedrag
 • Ethogram: Een objectieve beschrijving van de handelingen van een diersoort
 • Protocol: Een lijst van opeenvolgende waargenomen handelingen van een diersoort

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

B2: Oorzaken van gedrag

Th8: Gedrag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Veroorzakers gedrag
 • Gedrag wordt veroorzaakt door inwendige en uitwendige prikkels
 • Motivatie: de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag

Slide 15 - Tekstslide

Sleutelprikkel
Een prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van bepaald gedrag

Slide 16 - Tekstslide

Supranormale prikkel

(kunstmatige) prikkel die een sterker gedrag

opwekt dan een normale sleutelprikkel

Slide 17 - Tekstslide

B3: Aangeboren en aangeleerd gedrag

Th9: Gedrag

Slide 18 - Tekstslide

Manieren van leren
 • Gewenning

Een bepaalde reactie op een prikkel wordt bij herhaling van de prikkel aangeleerd of afgeleerd

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Manieren van leren
 • Inprenting

iets kan alleen worden aangeleerd in een bepaalde korte periode

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Manieren van leren
 • Trail and error

Leren door toevallige ontdekkingen

Door iets te proberen kom je erachter dat iets wel of niet werkt.

Werkt iets n iet dan probeer je weer wat anders

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Manieren van leren
 • Conditionering

gedrag dat door beloning of straf wordt aangeleerd

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

B4: Sociaal gedrag
Th8: Gedrag

Slide 28 - Tekstslide

Sociaal gedrag

Sociaal gedrag is gedrag van soortgenoten ten opzicht aan elkaar


Soortgenoten geven een signaal aan elkaar. Dit signaal werkt als een prikkel van de volgende handeling van een soortgenoot

Slide 29 - Tekstslide

Territorium gedrag

Gedrag met als functie het afbakenen van een gebied (territorium) en het verdedigen ervan tegen binnendringende soortgenoten

Het territorium moet zo groot zijn dat het de groep kan voeden

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Balts

Paarvormend gedrag dat aan paring vooraf gaat


Het doel is om nakomelingen te krijgen (het doorgeven van DNA)

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Broedzorg
Het verzorgen van eieren en jongen

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Gedrag om de rangorde vast te stellen
 • Pikgedrag bij kippen
 • Imponeergedrag
 • Verzoeningsgedrag

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

B5: Gedrag bij de mens
Th8: Gedrag

Slide 38 - Tekstslide

Overeenkomsten gedrag
 • Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen
 • Mensen en dieren zijn gevoelig voor sleutelprikkels en supranormale prikkels
 • Beide vertonen o.a. territoriumgedrag, dreiggedrag en imponeergedrag

Slide 39 - Tekstslide

Teritoriumgedrag

Slide 40 - Tekstslide

Dreiggedrag

Slide 41 - Tekstslide

Imponeergedrag

Slide 42 - Tekstslide

Verschillen
 • Bij mensen wordt het gedrag sterker bepaald door leerprocessen (grotere herseninhoud)
 • Mensen kunnen hun gedrag beoordelen aan de hand van normen en waarden

Slide 43 - Tekstslide

Rolpatronen

Het gedrag dat bij een bepaalde rol hoort

 • in een relatie heeft ieder een bepaalde rol
 • bij een bepaalde rol verwachten mensen bepaald gedrag: stereotypering

Slide 44 - Tekstslide