V4 Herhalingsweek PTO 3

Welkom :)
Les vandaag:

 • Herhaling theorieblokken
 • Oefenopgaven
 • Keuze: meedoen/zelfstandig werken
 • Laatste les voor de toets! ben bereikbaar op TEAMS :)
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Welkom :)
Les vandaag:

 • Herhaling theorieblokken
 • Oefenopgaven
 • Keuze: meedoen/zelfstandig werken
 • Laatste les voor de toets! ben bereikbaar op TEAMS :)

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 1
 • verband s, v en a
 • plaatsgrafiek: snelheid bepalen :
 • 1 - gemiddelde snelheid met 2 punten
 • 2 - snelheid op 1 punt met raaklijn
 • zelfde geldt voor versnelling (a) uit snelheidsgrafiek

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht:
Toepassing opgave 1

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 2
 • Eenparige beweging (constante snelheid) --> s = v * t
 • Geen constante snelheid --> s = vgem * t
 •  Eenparig versnelde beweging (constante versnelling) --> 
 • a = Δv/Δt met Δv = v2 - v1 en Δt = t2-t1
 • vgem = 0,5 * (vbegin + veind)
 • Vrije val: alleen zwaartekracht --> versnelling 9,81 m/s2

Slide 4 - Tekstslide

Significantie: regels
 1. Het aantal significante cijfers is het aantal cijfers dat een meetwaarde heeft. (bijvoorbeeld: 1,234)
 2. Nullen aan het begin tellen niet mee (bijvoorbeeld: 0,123)
 3. Machten van 10 tellen ook niet mee 
  (bijvoorbeeld: 1,23 * 10 ^2)

Slide 5 - Tekstslide

Significantie: rekenregels
 • Het doel: je wil weten hoe precies de uitkomst is van een berekening
 • Optellen/aftrekken: antwoord heeft het kleinste aantal cijfers achter de komma (van de startwaarden)
 • Vermenigvuldigen: antwoord heeft evenveel significante cijfers als het kleinste aantal (van de startwaarden)
 • Wetenschappelijke notatie: 1 cijfer voor de komma

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
Toepassing Opgave 2

Slide 7 - Tekstslide

Hoofdstuk 4
 • 1e wet van Newton: Fres = 0 <----> constante snelheid (traagheidswet)
 • 2e wet van Newton: Fres = m * a
 •  3e wet van Newton: Factie = -Freactie
 • Dichtheid formule: ρ = m / V
 • Dichtheid verschilt per materiaal. Zo kun je dus erachter komen welk materiaal je hebt ! BINAS

Slide 8 - Tekstslide

Hoofdstuk 4 (cont.)
 • Zwaartekracht: Fz = m * g met g = 9,81 [m/s2] (op aarde)
 •  Val zonder luchtweerstand (vrije val): eenparig versnelde beweging. snelheidsgrafiek is een rechte lijn
 • Val met luchtweerstand: luchtwrijving wordt steeds groter (want snelheid wordt groter). snelheidsgrafiek wordt constant. (krachten in evenwicht)

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht
Hoofdstuk 4 - Toepassing opgave 1

Slide 10 - Tekstslide

Hoofdstuk 6
 • Kracht is een vector; een vector heeft een grootte en een richting
 • Een kracht teken je ook als vector. Gebruik je geodriehoek en let op de richting, het aangrijpingspunt & de grootte (SCHAAL!)

Slide 11 - Tekstslide

Hoofdstuk 6
situatie
Fres bepalen
krachten in dezelfde richting
optellen
krachten in tegengestelde richting
aftrekken
krachten in verschillende richting
parallellogram methode

Slide 12 - Tekstslide

Hoofdstuk 6
 • Je kan een kracht ook ontbinden in een x en y -component:
 • Fx = F * cos (hoek)
 • Fy = F * sin (hoek)
 • Fx2 + Fy2 = F2 

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht
Hoofdstuk 6: proefwerkopgave 3

Slide 14 - Tekstslide