5-1 Kracht en beweging versnellen (1)

Hoofdstuk 5 Kracht en beweging | De wetten van Newton
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 5 Kracht en beweging | De wetten van Newton

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Welkom in de Meet
 • Huiswerk controleren (Herhaling van klas 2)
 • Uitleg H5.1 Beweging in diagrammen
 • Zelfstandig werken / Vragen?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen:
 • Kun je een eenparige beweging herkennen in een:
 plaats, tijd-diagram (x,t)  
snelheid, tijd-diagram (v,t)
 • Kun je een eenparige versnelde of vertraagde beweging herkennen in een:
 plaats, tijd-diagram (x,t)
snelheid, tijd-diagram (v,t) 
acceleratie, tijd-diagram (a,t)
 • Kun je de acceleratie berekenen aan de hand van de snelheidsverandering (Δv) in de benodigde tijd (Δt).
 • Kun je uit een v,t-diagram de afgelegde afstand bepalen.


Slide 3 - Tekstslide

Bewegingen en kracht
 • Dit hoofdstuk gaat over soorten bewegingen. Je zult veel te maken krijgen met vraagstukken over verkeerssituaties.
Geen voorrangsregels of borden, maar wel snelheid, botsingen, reactietijd en remweg.
 • Veel rekenwerk & grafieken.
 • Belangrijke signaalwoorden die in opgaven worden gebruikt:
Bereken = uitrekenen aan de hand van gegevens en eventueel een formule.
Bepaal = aan de hand van een grafiek een getal bepalen.Slide 4 - Tekstslide

Belangrijke grootheden (klas 2)

Slide 5 - Tekstslide

Snelheid omrekenen:

Slide 6 - Tekstslide

 • Eenparige beweging – een beweging waarbij de snelheid constant is.
v = constant
a = 0       Voorbeeld: een auto rijdt op cruise control 100 km/h op de snelweg.
 • Eenparig versnelde beweging – een beweging waarbij de snelheid geleidelijk groter wordt.
v wordt steeds groter
a = constant       Voorbeeld: een auto rijdt geleidelijk steeds sneller.
 • Eenparige vertraagde beweging – een beweging waarbij de snelheid geleidelijk kleiner wordt.
v wordt steeds kleiner
a = constant           Voorbeeld: een auto remt geleidelijk af.Slide 7 - Tekstslide

Wat voor beweging wordt met deze grafiek beschreven?

Slide 8 - Tekstslide

 • Plaats op een bepaald tijdstip


 • Snelheid op een bepaald tijdstip
Wat is de richtingscoëfficiënt van deze lijn?
rico = ∆𝑦/∆𝑥= 20/10=2
Dus y = 2x

 • Acceleratie op een bepaald tijdstip

Een (x,t) diagramme
Een (v,t) diagramme
Een (a,t) diagramme

Slide 9 - Tekstslide

Er zit nog meer verband tussen deze drie grafieken.
Dit verband ga ik in de volgende les iets meer toelichten.
Het gaat hier om het bepalen van de afgelegde afstand met een v,t-diagram.

Slide 10 - Tekstslide

Hoe kun je nu die acceleratie berekenen?
 • De snelheidsverandering per seconde (ook wel versnelling genoemd of om het niet te verwarren qua letters noem ik het acceleratie) is te berekenen met de volgende formule:

𝑎= ∆𝑣/∆𝑡
 • a is de acceleratie in meters per seconde per seconde (oftewel meters per seconde kwadraat) (m/s2)
 • Δv is de verandering in snelheid in m/s
 • Δt is de verandering in tijd in s

Slide 11 - Tekstslide

Voorbeeldsom (opgave 1 uit de verrijking)
Een fietser bereikt vanuit stilstand in 8,0 seconden een snelheid van 25,2 km/h. 
Bereken de versnelling a in m/s2.
Soort beweging? ---->  eenparig versneld
veind = 25,2 km/h : 3,6 = 7,0 m/s
Δv = vanuit stilstand naar 7,0 m/s dus 7,0 m/s
Δt = in 8,0 s
𝑎 = ∆𝑣/∆𝑡 = 7/8=0,875 𝑚/𝑠^2
𝐷𝑢𝑠 𝑖𝑛 2 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟 𝑎 = 0,88 𝑚/𝑠^2 

Slide 12 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken (Magister)
Lees paragraaf 1 van hoofdstuk 5 vanaf pagina 186.
Lees de introductie van de verrijkingsstof door.
Maak verrijkingsopgave 1, 2 en 3 (zie Magister > ELO > Studiewijzers)

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opgaven 1,2 & 3 van H5.1 op blz. 190

Slide 14 - Tekstslide

 • Plaats op een bepaald tijdstip


 • Snelheid op een bepaald tijdstip
Wat is de richtingscoëfficiënt van deze lijn?
rico = ∆𝑦/∆𝑥= 20/10=2
Dus y = 2x

 • Acceleratie op een bepaald tijdstip

Een (x,t) diagramme
Een (v,t) diagramme
Een (a,t) diagramme

Slide 15 - Tekstslide