Veilig stellen

Veilig stellen
1 / 4
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekPraktijkonderwijsLeerjaar 4

In deze les zitten 4 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Veilig stellen

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij het 'Veilig stellen'?

Slide 2 - Woordweb

Met een steekflens kun je toevoerleidingen naar vaten, tanks of installaties afsluiten
of leidingdelen scheiden. Je gebruikt steekflenzen bij het:
Sleep de tekst naar het juiste plaatje. 
spoelen
maagklachten
rugklachten
grote spieren
inspecteren
uitstomen
grote handen
werken in besloten ruimten, toevoerleidingen moeten dan worden afgesloten

Slide 3 - Sleepvraag

Bij het werken aan installaties en apparatuur zowel elektrisch als met bewegende en draaiende delen moeten deze door een deskundige worden veiliggesteld en geborgd zodat ze niet onbedoeld in beweging kunnen komen of onder elektrische spanning komen te staan, de stappen die je moet doorlopen zijn:
Sleep de tekst naar het juiste plaatje. 
onaangepast schoeisel
dan moet er worden gemeten of de installatie spanningsloos is,
ook moet worden gecontroleerd dat installaties en apparatuur drukvrij zijn
Veilig stellen
vergrendel de beweegbare delen en schakelaars, zodat herinschakelen onmogelijk is, met een bord wordt dit aangegeven
als eerste haal je de elektrische spanning eraf

Slide 4 - Sleepvraag