15.4 biobrandstoffen en recycling

15.4 Biobrandstoffen en recyclen
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 5

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

15.4 Biobrandstoffen en recyclen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel
  • Je kunt uitleggen wat biobrandstoffen zijn 
  • Je leert hoe stoffen worden hergebruikt

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Fossiele brandstoffen zijn....
Stoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan.      Het zijn de resten van versteende planten en dieren, die in de aarde onder hoge druk zijn omgezet in gas, (aard)olie of kolen en geschikt zijn om te verbranden en zo energie op te wekken.

Slide 4 - Tekstslide

CO2 uitstoot

Slide 5 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 6 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.
https://www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren/ !!!!!

Slide 7 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 8 - Tekstslide

Noem een milieuvoordeel van het produceren van autobrandstof uit biomassa in plaats van uit
aardolie

Slide 9 - Tekstslide

Recyclen
Recycling is het opnieuw gebruiken van materialen. 
En dat is weer iets anders dan hergebruik, waarbij het product in zijn geheel opnieuw wordt gebruikt. Bij recycling wordt het product verwerkt, zodat er iets nieuws van gemaakt kan worden.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Opdrachten maken
paragraaf 15.4

Opdracht 1 t/m 6 
Opdracht 1+2 optioneel
(10-15 minuten)

Slide 12 - Tekstslide

Terugblik...

  • Je kunt uitleggen wat biobrandstoffen zijn

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link