15.3 + 15.4 Biobrandstof en recycling

H15.4 Biobrandstof en recycling

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze les:
- Kort herhalen/bespreken 15.3
- Nakijken/maken opdrachten (15.2 en 15.3)
- Vangst-terugvangstmethode
- 15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 3 - Tekstslide

Extremofielen
Organismen die zijn aangepast aan extreme omstandigheden (hitte, kou, lage/ hoge pH).
Deze soorten hebben zich zo ontwikkeld als gevolg van adaptatie (een verandering in leefwijze van een soort, vaak gekoppeld aan een mutatie in het DNA).
Adaptatie is een evolutionair proces, gebaseerd op natuurlijke selectie.

Slide 4 - Tekstslide

Tolerantiegrenzen

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit hoe natuurlijke selectie geleid kan hebben tot algen die kunnen leven bij hoge temperaturen

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Tekstslide

Hoe heten de bacteriën die organische stikstofverbindingen omzetten naar ammonium? BINAS ...

Slide 8 - Open vraag

Hoe heten de bacteriën die ammonium omzetten naar nitraat?

Slide 9 - Open vraag

Hoe heten de bacteriën die nitraat omzetten naar stikstofgas?

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Antwoorden
14.
15. C
16. 

Slide 13 - Tekstslide

Opdrachten:
- Nakijken 15.2 opdr. 1, 2, 4 t/m 6
- Maken 15.3 opdr. 1, 3, 4, 6 en 7
timer
20:00

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Rekenvraag; Vangst-terugvangst
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 16 - Tekstslide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 17 - Open vraag

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 18 - Tekstslide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 19 - Quizvraag

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk een te lage waarde (deel is weggegeten)

37*44/>2..  is dus kleiner dan 814.

Slide 20 - Tekstslide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 21 - Tekstslide

Biodiversiteit

Slide 22 - Tekstslide

CO2 uitstoot

Slide 23 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 24 - Tekstslide

Wat is het verschil voor het milieu tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen?

Slide 25 - Open vraag

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.

Slide 26 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

Antwoorden
5. maximumscore 1. Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− verminderen van het versterkt broeikaseffect
− minder stijging van het koolstofdioxide gehalte in de atmosfeer
− minder stijging van de opwarming van de aarde
− minder stijging van de stijging van de zeespiegel
− minder smelten van de ijskappen
− biobrandstof is een blijvend vervangbare brandstof

6 A
7 E

Slide 29 - Tekstslide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 30 - Tekstslide

Begrippen 15.4
biodioversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
- Lezen 15.5
- Maken 15.4 opdr. 1 t/m 6
- Resultaten PO verwerken

Slide 32 - Tekstslide