Wat weet jij over vluchtelingen?

Wat weet jij over vluchtelingen?
Kennisquiz
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 25 min

Introductie

De les Wat weet jij over vluchtelingen? Is een kennisquiz die leerlingen snel inzicht geeft in verschillende definities en feiten met betrekking tot vluchtelingen.

Instructies

Dit lesprogramma duurt 25 minuten en is ontwikkeld voor de onderbouw voortgezet onderwijs (alle niveaus). 

Leerdoelen
  • Leerlingen kennen verschillende definities die gebruikt worden met betrekking tot vluchtelingen.
  • Leerlingen kennen de cijfers met betrekking tot actuele vluchtelingstromen.
Lees van tevoren de docentenhandleiding. Vervolgens speel je de les af via het digibord. Geef de leerlingen de inlogcode waarmee zij individueel op de vragen kunnen reageren. 


Onderdelen in deze les

Wat weet jij over vluchtelingen?
Kennisquiz

Slide 1 - Tekstslide


Een vluchteling is iemand die...
A
vertrekt uit zijn eigen land omdat het daar voor die persoon niet veilig is
B
vertrekt uit zijn eigen land om ergens anders werk en geluk te vinden

Slide 2 - Quizvraag


Hoeveel mensen zijn er in 2019 wereldwijd op de vlucht? 
A
25,8 miljoen mensen
B
70,8 miljoen mensen

Slide 3 - Quizvraag


Hoeveel procent van de vluchtelingen wereldwijd is jonger dan 18 jaar? 
A
51%
B
23%

Slide 4 - Quizvraag


De meeste vluchtelingen worden opgevangen … 
A
in Europa
B
rondom het land waaruit gevlucht wordt

Slide 5 - Quizvraag


Als een vluchteling in Nederland bescherming en verblijfsrecht aanvraagt noem je dat
A
Asiel aanvragen
B
Verblijfsvergunning aanvragen

Slide 6 - Quizvraag


Uit welke land komen op dit moment de meeste vluchtelingen?


A
Zuid-Soedan
B
Syrië

Slide 7 - Quizvraag


Hoeveel mensen vroegen in 2019 asiel aan in Nederland? 

A
22.533 asielzoekers
B
92.533 asielzoekers

Slide 8 - Quizvraag


Een vluchteling mag in Nederland blijven als …A
Hij of zij niet veilig is/ vervolgd wordt in het moederland vanwege ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft.
B
De persoon in het moederland geen toekomst meer heeft vanwege armoede, honger, natuurramp of slecht onderwijs.

Slide 9 - Quizvraag


Mensen die armoede ontvluchten en naar Nederland komen, die … 

A
mogen niet in Nederland blijven
B
mogen wel in Nederland blijven

Slide 10 - Quizvraag


Mensen die vluchten voor armoede zouden ook in Nederland moeten kunnen blijven. 

A
Oneens
B
Eens

Slide 11 - Quizvraag


Welk antwoord heeft je het meest verbaasd?

Slide 12 - Open vraag

WE ZIEN JULLIE GRAAG IN HET MUSEUM

Slide 13 - Tekstslide