cross

H11, herhaling lineair les 1

vergelijkingen en Ongelijkheden
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

vergelijkingen en Ongelijkheden

Slide 1 - Tekstslide

 H11.1 Lineaire formules: herhaling (H4 en klas 2)
1. Ik kan een lineaire formule opstellen vanuit een grafiek, tabel of wanneer er twee punten gegeven zijn 
2. Ik kan een lineaire vergelijking oplossen met de balansmethode of met bordjes
3. Ik kan een schets maken van een lineaire grafiek door aan de formule te zien of deze stijgend of dalend is en waar deze de y-as snijdt
4. Ik kan het snijpunt van twee lineaire grafieken uitrekenen en dat controleren

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Hoe was het ook weer: Algemene formule lineaire vergelijking
Formule: y = ax + b
  1. a geeft het hellingsgetal (=rico) weer
  2. b geeft het startgetal weer. Het startgetal de y-waarde van het snijpunt van de grafiek met de y-as.
  3. Door x in te vullen krijg je de bijbehorende y waarde

Slide 4 - Tekstslide

Stel de formule van de lijn op die bij de tabel hoort

Slide 5 - Open vraag

Stel de formule van de lijn op die bij de tabel hoort

Slide 6 - Open vraag

grafiek
* hellingsgetal


* startgetal

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Lees bij lijn 1 de rico en het startgetal af en schrijf de formule op van deze lijn

Slide 9 - Open vraag

Stel bij lijn 2 de formule op

Slide 10 - Open vraag

Hellingsgetal berekenen
Het hellingsgetal bereken je door te kijken hoeveel de grafiek in de y-richting (de verticale richting) en hoeveel de grafiek in de x-richting (de horizontale richting) veranderd. 
Je deelt vervolgens de verticale verandering door de horizontale verandering.

Slide 11 - Tekstslide

  1. Rico uitrekenen:  het verschil van y : het verschil van x
  2. Rico invullen in y=ax + b
  3. een gegeven punt invullen in y=ax + b en b uitrekenen
  4. formule goed opschrijven

Slide 12 - Tekstslide

Een rechte lijn gaat door (2,10) en (6, 20). Bereken het hellingsgetal (de rico)

Slide 13 - Open vraag

Een rechte lijn gaat door (2,10) en (3, 14). De rico is 4. Bereken het startgetal.

Slide 14 - Open vraag

Een rechte lijn gaat door (2,10) en (6, 26).
Bereken de rico en het startgetal en schrijf de formule van de lijn op.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video

Ik kan het snijpunt van twee rechte lijnen berekenen door het opstellen en oplossen van een vergelijking.
Bereken het snijpunt van y=-2x+5 en y=4x+17

Slide 17 - Open vraag

Herhalingsfilmpjes in de volgende slide gaan over: 
Uitleg 1: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten
Uitleg 2: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten – voorbeeld 1
Uitleg 3: De formule van een lijn opstellen door twee gegeven punten – voorbeeld 2
Herhaling 1: De kenmerken van lineaire functies
Herhaling 2: De formule opstellen van een lijn door een punt evenwijdig aan een gegeven lijn

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link