LVH Les 1 - Introductie en kennismaking

Levensvaardigheden
Les 1: Introductie & kennismaking
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Levensvaardigheden
Les 1: Introductie & kennismaking

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
Warming up (5 m)​
Introductie (5 m) ​
Kennismaken: Speeddate (10 m) ​
Gedragsafspraken maken (10 m)​
Elkaar aanspreken op gedrag (5 m)​
Afsluiting (5 m)

Slide 2 - Tekstslide

Warming up: Brainstorm (5 m)
Waar denk je aan
als je het woord
'Levensvaardigheden'
hoort?

Slide 3 - Woordweb

Het Levensvaardigheden programma (10 m)​
4 basislessen:​

 1. Introductie & kennismaking​
 2. Leren waarnemen hoe je doet (G4)​
 3. Leren waarnemen en benoemen wat je voelt (G3)​
 4. Leren herkennen wat je tegen jezelf zegt (G2)​

4 themalessen:​
Keuze uit 13 onderwerpen, bijvoorbeeld pesten, roddelen, empathie en omgaan met verschillen, relaties en seksualiteit en omgaan met sombere gevoelens


Slide 4 - Tekstslide

Zelfbewustzijn
Eigenwaarde, zelfvertrouwen. Wie ben ik? Wat voel ik? Waar ben ik goed in? Hoe krijg ik sturing over mijn gedrag en de situatie?
Zelfmanagement
Omgaan met emoties en stress, verdelen van de tijd, beheersen van
impulsen. Hoe ga ik om met boosheid en stress? Hoe motiveer ik mezelf? Welke doelen heb ik en hoe kan ik deze bereiken? Hoe organiseer en plan ik?
Sociaal bewustzijn
Empathie, actief luisteren, (h)erkennen van individuele verschillen en je
verantwoordelijk voelen voor anderen. Kan ik me inleven in anderen?
Kan ik verschillen tussen mij en anderen herkennen en waarderen?
Relatievaardigheden
Onderhandelen omgaan met conflicten, communiceren, weerstand bieden aan groepsdruk. Hoe communiceer ik met anderen? Hoe ga ik relaties met anderen aan en hoe onderhoud ik deze? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat is het belang van de groep?
Verantwoorde keuzes maken
Kritisch en creatief denken, besluiten nemen, problemen oplossen en
evalueren van gedrag en gevolgen. Ben ik in staat problemen te herkennen en hoe los ik ze op? Leer ik van fouten?
DE VIJF VAARDIGHEDEN

Slide 5 - Tekstslide

Het Levensvaardigheden programma (10 m)​
In dezelfde situatie kan iedereen zich anders gedragen: de één wordt boos, de ander negeert de situatie en iemand anders loopt weg. Hoe kan dat?​


Het 4G-schema maakt duidelijk dat mensen verschillende gedachten over een gebeurtenis kunnen hebben, waardoor zij in die situatie verschillende gevoelens hebben en zich verschillend gedragen. 

Slide 6 - Tekstslide

Het Levensvaardigheden
programma (10 m)​
 • Je wordt gevraagd om mee te gaan spijbelen met een groep die gaat spijbelen. Je hebt hier geen zin in, maar je durft geen nee te zeggen. ​
 • Je wordt gepest door je klasgenoten omdat je altijd hoge cijfers haalt en nooit spijbelt. ​
 • Je wordt online gepest. Wat doe je?​
 • Je mag van je ouder(s) geen dure merkkleding kopen, terwijl de meeste leerlingen uit de klas er in lopen. Je klasgenoten proberen je over te halen toch de kleding te kopen. Hoe reageer je? 


Slide 7 - Tekstslide

Gedragsafspraken bedenken (10 minuten)​
 • Een aantal leerlingen krijgt een post-it met de opdracht één positieve gedragsafspraak op te schrijven die geldt voor deze klas. 

 • Je mag overleggen met klasgenoten. 

 • De leerlingen plakken hun post-it op het bord. 

 • De groep maakt gezamenlijk een top 3 & mentor noteert deze. 

Slide 8 - Tekstslide

Top 3 van Afspraken

Slide 9 - Tekstslide

Iemand aanspreken op zijn/haar gedrag ...
Hoe doe je dat? (5 m)
 • Wat als iemand zich niet aan de afspraken houdt?​
 • Hoe kun je die persoon daar het beste op aanspreken?​
 • Wat als het slechte gedrag niet stopt of iemand boos reageert?​
 • Hoe kun je iemand aanspreken die zich wel goed aan de afspraken houdt? ​
 • Hoe geef je die persoon een complimentje?
Slide 10 - Tekstslide

Kennismaking - Speeddate & nabespreken (10 m)
 • Aan elke tafel heeft degene aan de raamkant nummer 1 en de ander 2. 

 • Er worden een vraag gedraaid en jullie hebben 30 seconden de tijd om de vraag te bespreken met de persoon tegenover je. 

 • Als de 30 seconden voorbij zijn, zoekt nummer
  1 een plekje bij een volgende klasgenoot,
  nummer​ 2 blijft zitten.Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide