5.1 verbranding

5.1 Verbranding
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

5.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Wat is er nodig voor verbranding?
  • Brandbare stof
  • Voldoende Zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 2 - Tekstslide

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 3 - Tekstslide

Hoe blus je een brand?
  • Water
  • Schuim
  • Brandstof wegnemen
  • Uitblazen

Slide 4 - Tekstslide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- atoomsoort zuurstof
- de atoomsoort van het element dat is verbrand

Slide 5 - Tekstslide

Oxiden

Slide 6 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 7 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 10 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 
Kopersulfaat
Met water
Zonder water

Slide 11 - Tekstslide

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 12 - Tekstslide