2.3 De aarde beeft les 1 december


Mens en aarde
Hoofdstuk 2
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo b, k, tLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Mens en aarde
Hoofdstuk 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
3:00

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we doen?
Uitleg 2.3 (15 minuten)
 •  opbouw van aarde
 • aardplaten 
Maken opdrachten (15 minuten)
Afsluiting (8 minuten)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan de leerling...
 1. Beschrijven uit hoeveel en welke lagen de aarde is opgebouwd. 
 2. Beschrijven en herkennen wat platen en aardkorstplaten zijn. 
 3. Herkennen en uitleggen waarom aardkorstplaten bewegen en ik welke richtingen zij bewegen. 

Slide 4 - Tekstslide

1.1.1. Ik beschrijf hoe jagers- verzamelaars leefden, wat hun middelen van bestaan waren en wat het verband was tussen de middelen van bestaan en hoe zij woonden.    

1.1.1. Ik leg uit waarom jagers- verzamelaars nomaden waren.  
2.3 De aarde beeft.
Begrippen:
- Aardkorst.
- Aardmantel.
- Aardkern.
- Aardkortsplaten / platen.
- Aardbeving.
- Schaal van richter. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe is de aarde opgebouwd?
De aarde is opgebouwd in 3 lagen:

 1. de aardkern
 2. de aardmantel
 3. de aardkorst

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardkern?
In de aardkern is de aarde het
warmst.

Meer dan 5000 graden !


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardmantel?
De aardmantel is de middelste laag
Hierin stroomt gesmolten gesteente

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de aardkorst?
De aardkorst is de buitenste laag

Wij staan dus op de aardkorst

 • Dunne schil
 • Hard steen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn aardkostplaten?

In de aardkorst zitten scheuren.
Die scheuren verdelen de aarde in grote stukken:
Aardkorstplaten of platen

Deze platen drijven op het stromende gesteente in de aardmantel

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bewegen de platen?
aardborstplaten bewegen op 3 manieren:
 1. langs elkaar schuiven
 2. van elkaar vandaan drijven
 3. naar elkaar toe / botsen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn aardkostplaten?

In de aardkorst zitten scheuren.
Die scheuren verdelen de aarde in grote stukken:
Aardkorstplaten of platen

Deze platen drijven op het stromende gesteente in de aardmantel

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe bewegen de platen?
aardkorstplaten bewegen op 3 manieren:
 1. langs elkaar schuiven
 2. van elkaar vandaan drijven
 3. naar elkaar toe / botsen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De aarde in beweging

In de aardkorst zitten grote scheuren = breuken

Hierdoor wordt de aarde verdeeld in delen = aardplaten


In welke richtingen bewegen de platen? 

 • Langs elkaar.
 • Tegen elkaar.
 • Uit elkaar.

Slide 15 - Tekstslide

Samenvatting, wie kan dit herinneren.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag:


Blz. 68 t/m 71
Opdracht 1 t/m 4
Klaar:
1. online plein M --> planning --> 2.3
2. Maken opdracht 5, 6 en 7


timer
15:00

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De aarde bestaat uit drie lagen.
In welke volgorde kom je ze van buiten naar binnen tegen?

A
aardkern – aardkorst – aardmantel
B
aardkern – aardmantel – aardkorst
C
aardkorst – aardmantel – aardkern
D
aardmantel – aardkorst – aardkern

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Aardkorst is...
A
Buitenste schil van de aarde.
B
Deel van de aarde tussen de aardkern en de aardkorst
C
Binnenste deel van de aarde

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deel van de aarde tussen de aardkern en de aardkorst
A
Aardkern.
B
Aardkorst.
C
Mantel.
D
Aardkorstplaten.

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze tabel gaat over de opbouw van de aarde. 
  Neem de tabel over. Zet de woorden op de juiste plek in de tabel. 
  Kies uit: laag – hoog – zeer hoog – vast – stroperig

vast
stroperig
hoog
zeer hoog
laag

Slide 21 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

De aardkorst bestaat uit meerdere aardkorstplaten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een aardplaat?
A
Een groot stuk aardkorst.
B
Een groot stuk aardmantel.
C
Een groot stuk buitenkern.
D
Een groot stuk binnenkern.

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


De aardkorst bestaat uit aardplaten. Bewegen de aardplaten?
A
Ja
B
Nee

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van de les kan de leerling...
 1. Beschrijven uit hoeveel en welke lagen de aarde is opgebouwd. 
 2. Beschrijven en herkennen wat platen en aardkorstplaten zijn. 
 3. Herkennen en uitleggen waarom aardkorstplaten bewegen en ik welke richtingen zij bewegen. 

Slide 25 - Tekstslide

1.1.1. Ik beschrijf hoe jagers- verzamelaars leefden, wat hun middelen van bestaan waren en wat het verband was tussen de middelen van bestaan en hoe zij woonden.    

1.1.1. Ik leg uit waarom jagers- verzamelaars nomaden waren.