503

Planning tot het tentamen

Korte uitleg 5.2

Werken aan opdrachten
ūüŹ†‚ö°ūüĎ®‚ÄćūüĒßElektriciteit in huisūüŹ†‚ö°ūüĎ®‚ÄćūüĒß
meedoen met de uitleg
werken aan de opdrachten
werken aan iets anders
5 min


10 min

25 min
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Planning tot het tentamen

Korte uitleg 5.2

Werken aan opdrachten
ūüŹ†‚ö°ūüĎ®‚ÄćūüĒßElektriciteit in huisūüŹ†‚ö°ūüĎ®‚ÄćūüĒß
meedoen met de uitleg
werken aan de opdrachten
werken aan iets anders
5 min


10 min

25 min

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning

Tentamenweek:            H3 en H5
Na de tentamen week: Practicum voor cijfer
maandag
woensdag
vrijdag
week 19
5.2
5.2
[uitval]
week 20
5.3
5.4
5.4
week 21
[uitval]
Oefenen H3
Oefenen H5
week 22
Laatste vragen
Laatste vragen
Tentamenweek

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je hoe je veilig om moet gaan met elektriciteit en begrijp je de functies van een meterkast, aardedraad, randaarde, automatische zekering en aardlekschakelaar.

Slide 3 - Tekstslide

Vertel de leerlingen wat ze aan het eind van de les zullen kunnen begrijpen en toepassen.
Wat is een meterkast?
Een meterkast is de plek in huis waar de elektriciteitsmeter, de hoofdschakelaar en de zekeringen zitten.

Slide 4 - Tekstslide

Laat een afbeelding van een meterkast zien en vraag de leerlingen of ze weten waar deze zich bevindt in huis.
Wat gebeurt er bij overbelasting?
Bij overbelasting wordt er te veel stroom gevraagd van de elektrische installatie. De zekering springt eruit om te voorkomen dat er brand ontstaat.

Slide 5 - Tekstslide

Vraag de leerlingen om voorbeelden te noemen van situaties waarbij er sprake kan zijn van overbelasting.
Hoe werkt een automatische zekering?
Een automatische zekering schakelt de stroom uit als er te veel stroom wordt gevraagd door een apparaat. Dit gebeurt door een bimetaal strip die kromtrekt bij overbelasting.

Slide 6 - Tekstslide

Geef een demonstratie van een automatische zekering en laat zien hoe deze werkt.
Wat is een randaarde?
Een randaarde is het metalen lipje dat aan de buitenkant van een stekker zit en in het stopcontact past. Dit zorgt voor een veilige verbinding met de aarde.

Slide 7 - Tekstslide

Laat een afbeelding zien van een stekker met randaarde en vraag de leerlingen waar deze voor dient.
Wat gebeurt er bij lekstroom?
Lekstroom ontstaat wanneer er stroom weglekt naar de aarde door bijvoorbeeld een defect apparaat. Dit kan gevaarlijk zijn omdat je hierdoor een elektrische schok kunt krijgen.

Slide 8 - Tekstslide

Vraag de leerlingen of ze voorbeelden weten van apparaten waarbij lekstroom kan ontstaan.
Hoe werkt een aardlekschakelaar?
Een aardlekschakelaar meet of er evenveel stroom de woning binnenkomt als er weer uitgaat. Als dat niet het geval is, schakelt de aardlekschakelaar de stroom uit.

Slide 9 - Tekstslide

Geef een demonstratie van een aardlekschakelaar en laat zien hoe deze werkt.
Wat is dubbele isolatie?
Dubbele isolatie betekent dat een elektrisch apparaat geen aardedraad nodig heeft omdat de buitenkant van het apparaat zelf al ge√Įsoleerd is.

Slide 10 - Tekstslide

Laat een afbeelding zien van een apparaat met dubbele isolatie en vraag de leerlingen waarom deze geen aardedraad nodig heeft.
Maak 5.2
vanaf blz 22
timer
1:00
Behalve 37 t/m 42 en 53

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

32

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak 5.2 af
vanaf blz 22
timer
1:00
Behalve 37 t/m 42 en 53

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies