H13 13.4 Vierhoeken

13.4 Vierhoeken
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

13.4 Vierhoeken

Slide 1 - Tekstslide

13.4 Vierhoeken
Wat gaan we deze les leren:
 • De vlieger, de ruit en het parallellogram kennen en herkennen


Slide 2 - Tekstslide

13.4 Vierhoeken
Leerdoel: Aan het eind van deze les kan je verschillende vierhoeken herkennen. 


Slide 3 - Tekstslide

Terugblik.
Een gelijkbenige driehoek ...
A
heeft een rechte hoek.
B
heeft 2 even lange zijden.
C
heeft 3 even lange zijden.

Slide 4 - Quizvraag

Terugblik.
Een rechthoekige driehoek ...
A
heeft een rechte hoek.
B
heeft 2 even lange zijden.
C
heeft 3 even lange zijden.

Slide 5 - Quizvraag

Terugblik.
Een gelijkzijdige driehoek ...
A
heeft een rechte hoek.
B
heeft 2 even lange zijden.
C
heeft 3 even lange zijden.

Slide 6 - Quizvraag

Terugblik.
Een rechthoek heeft … diagonalen.
A
0
B
1
C
2
D
4

Slide 7 - Quizvraag

Terugblik.
Zijn de diagonalen van een vierkant ook symmetrieassen?
A
ja
B
nee

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

ruit
vlieger
parallellogram

Slide 10 - Sleepvraag

is een ruit lijnsymmetrisch?
A
ja
B
nee

Slide 11 - Quizvraag

Hoeveel symmetrieassen heeft een ruit?
A
1
B
3
C
2
D
4

Slide 12 - Quizvraag

is een ruit draaisymmetrisch?
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Schrijf in je schrift: 

Uitleg 13.4 Vierhoeken


Ruit


Eigenschappen:

 • 2 diagonalen zijn tevens

      de 2 symmetrieassen.

 • wel draaisymmetrisch.
 • Kleinste draaihoek 180 graden.


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Is een vlieger lijnsymmetrisch?
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quizvraag

Hoeveel symmetrieassen heeft een vlieger?
A
1
B
3
C
2
D
4

Slide 17 - Quizvraag

Schrijf in je schrift: 


 

Vlieger


Eigenschappen:

 • heeft 2 diagonalen 
 • Wel lijnsymmetrisch 
      1 diagonaal is tevens 
      symmetrieas.
 • Niet draaisymmetrisch.

Slide 18 - Tekstslide

is een parallellogram lijnsymmetrisch?
A
ja
B
nee

Slide 19 - Quizvraag

is een parallellogram draaisymmetrisch?
A
ja
B
nee

Slide 20 - Quizvraag

Schrijf in je schrift: 

Uitleg 13.4 Paraqllellogram


Parallellogram


Eigenschappen: 

 • 2 diagonalen
 • De overstaande hoeken 
      zijn even groot.
 • niet lijnsymmetrisch
 • wel draaisymmetrisch 
 • kleinste draaihoek 180 graden.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Nog iets niet duidelijk?

Slide 23 - Woordweb

Klaar?
Maak dan nu van 13.4
de opgaven 14 t/m 26

Slide 24 - Tekstslide