Sensor 2KMH 2.3 Krachten op auto's

Hoofdstuk 2 paragraaf 3 Krachten op auto's
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2 paragraaf 3 Krachten op auto's

Slide 1 - Tekstslide

welke auto heeft de meeste luchtweerstand?

Slide 2 - Open vraag

Wat is deze meneer vergeten?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Video

Lesdoelen
  • Je krachten tekenen  als vectoren, op de juiste schaal.
  • Je kan de krachten op een auto (4x) tekenen.
  • Je kan de lucht-, rol- en schuifweerstand uitleggen,                en de factoren die de grootte ervan bepalen.
  • Je kan de nettokracht bepalen.
  • Je kan uitleggen wat het verband is tussen nettokracht        en beweging van een auto.

Slide 5 - Tekstslide

Vectoren
- Krachten teken je als pijlen
- Krachten hebben een grootte en een richting
- De pijl begint op het voorwerp waarop de kracht werkt
- De lengte van de pijl is "op schaal", en geeft de grootte van de       kracht weer;   bijv. 1 cm = 10 N

Slide 6 - Tekstslide

Soorten krachten
  • motorkracht
  • wrijvingskracht: 
          luchtweerstand (frontaal oppervlak)
          rolweerstand (contactoppervlak)
          schuifweerstand (zonder rol/wiel)
  • Nettokracht = optelsom van alle krachten, resultante

Slide 7 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 400 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
400 - (100+200) =
400 - 300 = 100 N
De auto gaat sneller!

Slide 8 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 0 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
0 - (100+200) =
0 - 300 = - 300 N
De auto vertraagt! (gaat langzamer)

Slide 9 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 300 N
Rolweerstand = 100 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
300 - (100+200) =
300 - 300 = 0 N
De auto houdt dezelfde snelheid! (constant)

Slide 10 - Tekstslide

Nettokracht
Motorkracht = 0 N
Rolweerstand = 200 N
Luchtweerstand = 200 N
Nettokracht = ?
0 - (200+200) =
0 - 400 = - 400 N
De auto vertraagt! (remt!)

Slide 11 - Tekstslide

Een vrachtwagen heeft een motorkracht van 10.000N, een luchtweerstand van 400N en een rolweerstand van 600N Bereken de Nettokracht
A
11.000N
B
9.800N
C
10.200N
D
9.000N

Slide 12 - Quizvraag

Noem 3 soorten krachten die op een auto werken.

Slide 13 - Woordweb

Teken opdracht
Teken een auto en teken hierin een luchtweerstand van 100N Een rolweerstand (totaal) van 100 N en een motorkracht van 400N (teken de vectoren op schaal en zet de schaal erbij. Laat zien hoe groot de Nettokracht is.

Slide 14 - Tekstslide

waar wil je nog een vraag over stellen?

Slide 15 - Open vraag

Lees paragraaf 3 Krachten op auto's
Handboek blz. 50 t/m 55
maak de opgaven 1 tm 21 uit je werkboek blz 103-104

Slide 16 - Tekstslide

De windtunnel
In windtunnels wordt onderzocht hoe een goede stroomlijn de luchtweerstand kan verminderen.
In de video zie je waarom dat wordt gedaan.

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video