V4 AK 1.4 Kust maatregelen

1.4: De kust - maatregelen
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4: De kust - maatregelen

Slide 1 - Tekstslide

Opbouw Nederlandse kust
Dynamisch kustgebied:
Soms opbouw, soms afbraak.

Iedere dag is anders!

 • Waddenkust
 • Duinenkust 
 • Estuarium

Slide 2 - Tekstslide

Soorten kusten
- Zachte kusten (natuurlijk)
- Harde kusten (gemaakt door de mens)

Slide 3 - TekstslideZachte kust:
 • stranden
 • zandplaten
 • duinen
 • wadden


Harde kust:
 • zeedijken
 • rotsen
 • boulevards
Zachte kust en harde kust

Slide 4 - Tekstslide

Ontstaan van de kust
Dynamisch systeem:
 • wind
 • getijden
 • zeestroming
 • golfwerking

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat de basiskustlijn is en waardoor deze kan veranderen
 • Je kunt maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging
 • Je kunt uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken
 • Je kunt verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied en de biodiversiteitSlide 6 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat de basiskustlijn is en waardoor deze kan veranderen
 • Je kunt maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging
 • Je kunt uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken
 • Je kunt verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied en de biodiversiteitSlide 7 - Tekstslide

Basiskustlijn = Uitgangspunt!


De basiskustlijn komt in gevaar door:
- klimaatverandering 
met stijgende zeespiegel
- dalende bodem

Slide 8 - Tekstslide

Klimaatverandering met zeespiegelstijging, 
gevolgen voor de basiskustlijn: 
Oorzaken bodemdaling:

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat de basiskustlijn is en waardoor deze kan veranderen
 • Je kunt maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging
 • Je kunt uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken
 • Je kunt verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied en de biodiversiteitSlide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Dynamisch kustbeheer

In het Deltaprogramma is besloten om de basiskustlijn te handhaven door zandsuppletie toe te passen
 (zie uitlegvideo!)

Zacht waar het kan, hard waar het moet.
Hierna: vooroeversuppletie en strandsuppletie

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de Nederlandse kust en laat de zee zelf het zand verspreiden (i.p.v. om de 5 jaar het zand op strand te spuiten).
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 15 - Tekstslide

De zandmotor zal behalve tussen Ter Heijde en Kijkduin de kust verstevigen
A
Vooral richting Den Haag
B
Vooral richting Hoek van Holland
C
Alleen ter plekke
D
In beide richtingen in gelijke mate

Slide 16 - Quizvraag

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat de basiskustlijn is en waardoor deze kan veranderen
 • Je kunt maatregelen noemen en beoordelen die ervoor zorgen dat de Nederlandse kust veilig is
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging
 • Je kunt uitleggen hoe zandsuppleties en de Zandmotor werken
 • Je kunt verklaren waarom de Slufter bijdraagt aan de ecologische waarde van het kustgebied en de biodiversiteitSlide 17 - Tekstslide

Verschillende functies van het duingebied

Slide 18 - Tekstslide

Slufter op Texel
Dynamisch kustbeheer: Getijden en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu (= allerlei overgangen in het landschap). 

Ecologische waarde blijkt uit grote (bio)diversiteit.


Welke gradiënten ontstaan er in de Slufter?


Slide 19 - Tekstslide

Slufter
De zee krijgt de ruimte om bij hoogwater het land in te stromen.

Slide 20 - Tekstslide

Bolwerkvorming = bebouwing langs de kust
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust:
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven.

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen
Bolwerkvorming Scheveningen
artikel bolwerkvorming Scheveningen

Slide 21 - Tekstslide

Hondsbossche Zeewering

In 2015 is de Hondsbossche Zeewering veranderd van een harde kering in een hybride kering:
 • Extra recreatiemogelijkheden
 • Lagere kosten dan dijkverzwaring
 • Betere overgang tussen hard en zacht
Voor
Na

Slide 22 - Tekstslide

Primaire keringen: dijken die beschermen tegen het buitenwater

Slide 23 - Tekstslide

Het karakter van de Hondsbossche Zeewering is door de grootschalige zandsuppletie veranderd.
In een breed duingebied krijgt de zee hier weer grote invloed.
Door klimaatverandering is bemaling van de polders extra hard nodig.
Met zandsuppleties en met behulp van de natuur wordt het kustfundament versterkt.
Slufter
Hybride kering
Relatieve zeespiegelstijging
Dynamisch kustbeheer

Slide 24 - Sleepvraag

De mythe van droge voeten
De overheid kan geen 100% veiligheid bieden. Toch lijken veel mensen daar wel op te rekenen. 

De overheid wil het overstromingsrisicobewustzijn vergroten.

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk
Maak de opdrachten van §1.4 op blz. 26 en 27

Slide 26 - Tekstslide