MAW A5 Verandering deel 3

Deel 3 Verandering: wat gaan we doen?
Rationalisering en het functionalisme-paradigma
Rationalisering en het conflict-paradigma
Rationalisering en het rationele actor-paradigma

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Deel 3 Verandering: wat gaan we doen?
Rationalisering en het functionalisme-paradigma
Rationalisering en het conflict-paradigma
Rationalisering en het rationele actor-paradigma

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nog van de paradigma's?
alles
veel
weinig
niets

Slide 2 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Op welke dimensies kun je de paradigma's indelen?

Slide 3 - Woordweb

De dimensies waarop je de paradigma's kunt indelen zijn:
actor-structuren
conflict-consensus

Actor
Structuren
rationele-actor-paradigma
Sociaal-constructivisme-paradigma
Conflict-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 4 - Sleepvraag

Actor: 
rationele-actor paradigma
sociaal-constructivisme

Structuren:
functionalisme paradigma
conflict-paradigma
Conflict
consensus
Rationele-actor-paradigma
Conflict-paradigma
sociaal-constructivisme-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 5 - Sleepvraag

conflict:
conflict paradigma
rationele-actor paradigma

consensus:
sociaal-constructivisme paradigma
functionalisme paradigma
Het functionalisme-paradigma 
Wetenschappers binnen het functionalisme-paradigma benadrukken het belang van de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid als functies die bijdragen aan het voortbestaan van de samenleving. Zij richten zich op vragen als: Wat bindt mensen onderling? Wat zijn indicatoren van sociale cohesie? 

Voor het voortbestaan van een samenleving is een zekere mate van cohesie noodzakelijk. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rationalisering en het functionalisme-paradigma
Rationalisering vormt het cement van de ontwikkeling van de kapitalistische economie en leidde tot groei van materiële welvaart.

Het functionalisme-paradigma benadrukt de voordelen van rationalisering (Weber: groei van materiële welvaart) 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Past onderstaande uitspraak wel/niet bij het functionalisme paradigma:

Als mensen meer te besteden hebben kunnen ze meer activiteiten ontplooien zoals festivals bezoeken.

A
wel
B
niet

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het conflict-paradigma
Wetenschappers binnen het conflict-paradigma stellen juist de afwezigheid van sociale cohesie centraal. 

Een belangrijk aspect van groepsvorming is dat men bepaalt wie wel en wie niet tot de groep behoort. Dit duidt mogelijk op sociale uitsluiting en kan leiden tot conflicten. 


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rationalisering en het conflict-paradigma
Het conflict-paradigma benadrukt het ontstaan van maatschappelijke ongelijkheidverhoudingen door rationalisering (Marx: anti-kapitalisme)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Past onderstaande uitspraak wel/niet bij het conflict paradigma:

Als alle mensen evenveel verdienen ontstaan er conflicten tussen bijvoorbeeld chirurgen en vuilnisvrouwen.

A
wel
B
niet

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het rationele-actor-paradigma
Binnen het rationele actor-paradigma is aandacht voor het gedrag en de houding van actoren die bindingen met elkaar aangaan en continueren voor zover zij er elk voordelen aan ontlenen. (nutsmaximalisatie)

Bindingen zijn in deze opvattingen ruilrelaties, waarin beloningen worden uitgewisseld. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rationalisering en het rationele actor-paradigma
Binnen het rationele actor-paradigma wordt benadrukt dat door de rationalisering actoren in toenemende mate het proces kunnen beheersen om de eigen doelen te bereiken. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Past onderstaande uitspraak wel/niet bij het rationele actor paradigma:

Mensen ordenen zelf hun leven door zelf te bepalen welke carrière ze kiezen, of ze trouwen en of ze kinderen krijgen.

A
wel
B
niet

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wil je nog meer informatie over de paradigma's?
Bekijk onderstaande video. 
Zie op Its bij de bronnen: 'paradigma's vwo in schema'.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies