Week 5 (H1A)

Welkom 
Startklaar:
 • JdW map
 • Pen
 • Naambordje
 • Telefoon in zakkie
 • Laptop (nog dicht)
stopwatch
00:00
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Welkom 
Startklaar:
 • JdW map
 • Pen
 • Naambordje
 • Telefoon in zakkie
 • Laptop (nog dicht)
stopwatch
00:00

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom 
1. Uitleg: de grondwet
2. De grondwet poll
3. Uitleg: wat is bijzonder aan de grondwet
4. Onderzoek: grondwet veranderen
5. Uitleg: artikel 1
6. Opdracht: Artikel 1
Programma

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
 • Weet je wat de grondwet is
 • Ken je artikel 1 van de grondwet
 • Kun je ongelijkheid in het nieuws herkennen en benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Uitleg: De grondwet
 • Belangrijkste wetten die we in Nederland hebben
 • 136 verschillende regels die we 'artikelen' noemen
 • Regels over hoe we met elkaar omgaan en hoe we Nederland organiseren

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Iemand die iets heel ergs gedaan heeft zou de doodstraf moeten kunnen krijgen
Eens
oneens

Slide 5 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Iemand die iets heel ergs gedaan heeft zou de doodstraf moeten kunnen krijgen
Artikel 114:
"De doodstraf kan niet worden opgelegd."

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Islamitische scholen mogen er voor kiezen om alleen Moslim-leerlingen toe te laten
Eens
oneens

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Islamitische scholen mogen er voor kiezen om alleen Moslim-leerlingen toe te laten
Artikel 23:
"Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen."

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je in de gevangenis zit mag je niet stemmen.
Eens
oneens

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Islamitische scholen mogen er voor kiezen om alleen Moslim-leerlingen toe te laten
Artikel 4

"Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen."

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scholen mogen er voor kiezen om alleen mannelijke docenten aan te nemen
Eens
oneens

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Scholen mogen er voor kiezen om alleen mannelijke docenten aan te nemen
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Christelijke scholen mogen er voor kiezen om alleen Christelijke leerlingen toe te laten
Eens
oneens

Slide 13 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Christelijke scholen mogen er voor kiezen om alleen Christelijke leerlingen toe te laten
Artikel 23:
"Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen."

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De overheid zou moeten verbieden dat mensen tegen de Islam protesteren
Eens
oneens

Slide 15 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
De overheid zou moeten verbieden dat mensen tegen de Islam protesteren
Artikel 9:
"Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De politie mag niet zo maar een huis binnen komen
Eens
oneens

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
De politie mag niet zo maar een huis binnen komen
Artikel 10:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer."

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een supermarkt mag er voor kiezen om alleen 14-jarigen aan te nemen
Eens
oneens

Slide 19 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Een supermarkt mag er voor kiezen om alleen 14-jarigen aan te nemen
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Geert Wilders moet bestraft worden voor wat hij in dit filmpje zegt
Eens
oneens

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Geert Wilders moet bestraft worden voor wat hij in dit filmpje zegt
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Artikel 7:
"Vrijheid van meningsuiting

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Wat is bijzonder aan de gronwet?
 1. De artikelen kunnen met elkaar 'botsen'
 2. De grondwet is er vooral om burgers te beschermen
 3. Grondwetten kunnen moeilijk gewijzigd worden.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Onderzoek 
Zoek op je eigen laptop het antwoord op deze vragen:

1. Wanneer is de grondwet voor het laatst gewijzigd?
2. Welk artikel is er toen gewijzigd?
3. (als je tijd hebt) Hoe kan de grondwet worden gewijzigd.

Werk stil voor jezelf en schrijf de antwoorden op papier.
timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

Antwoord:
1. 17 februari 2023
2. Artikel 1, handicap en seksuele overtuiging toegevoegd
3. 2 keer stemmen, beide kamers, 2/3 meerderheid
Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
 • Discriminatie betekent iemand oneerlijk behandelen vanwege persoonlijke eigenschappen
 • Het kan lastig zijn om te bewijzen dat iemand echt gediscrimineerd wordt.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
 • Artikel 1 zorgt er voor dat mensen vrij kunnen zijn om zichzelf te zijn
 • Artikel 1 beschermt vooral tegen discriminatie vanwege onze identiteit en achtergrond

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Aan de slag
 • Wat heb je nodig: laptop, pen en werkblad
 • Stoplicht op groen betekent dat je mag overleggen, stoplicht op rood betekent stil werken
 • Vul alle vragen op het werkblad voor jezelf in

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Week 3 (H1A)
Tot volgende week
 • Maak thuis het werkblad af als dat niet gelukt is
 • Bewaar het werkblad in je JdW map 

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies