2. De Grondwet

Staatsinrichting 
van Nederland


2. De Grondwet
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Introductie

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke grondrechten in de Nederlandse Grondwet staan.

Onderdelen in deze les

Staatsinrichting 
van Nederland


2. De Grondwet

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke grondrechten in de Nederlandse Grondwet staan.

Slide 3 - Tekstslide

Hoofdstuk 1
De Grondrechten

Artikel 1


Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 


Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 4 - Tekstslide


Klassieke grondrechten


Beschermen ons tegen de overheid 
Geven ons rechten tegen een te machtige overheid

Staan sinds 1848 in de Grondwet
Klassiek betekent: 'iets uit vroeger, maar niet verouderd'

Slide 5 - Tekstslide


bijvoorbeeld:

 • Artikel 1: Anti-discriminatie artikel

 • Artikel 2: Wie is Nederlander?

 • Artikel 4: Kiesrecht

 • Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

 • Artikel 8: Recht op vereniging

 • Artikel 9: Recht op vergadering

 • Artikel 10: Onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

 • Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

 • Artikel 13: Briefgeheim

Slide 6 - Tekstslide


Sociale grondrechtenPlichten van de overheid: 

zorgen voor een goed bestaan


Zijn pas later in de Grondwet gekomen

Slide 7 - Tekstslide


bijvoorbeeld: • Recht op veilig bestaan

 • Recht op onderwijs

 • Recht op gezondheidszorg

 • Recht op woongelegenheid

 • Recht op bewoonbaar gebied

 • Recht op rechtsbijstand

 • Recht op werk

Slide 8 - Tekstslide


Laatste belangrijke wijziging
1983
 • Amsterdam wordt officieel de hoofdstad
 • Niet-Nederlanders mogen stemmen voor de Gemeenteraden
 • Leeftijd actief kiesrecht naar 18 jaar
 • Verbod op opleggen doodstraf
 • Invoering van een Nationale Ombudsman
 • Invoering Sociale grondrechten

Slide 9 - Tekstslide


Nederland is een rechtsstaat

 • Er zijn grondrechten
 • Er is onafhankelijke en openbare rechtspraak
 • Er is een scheiding der machten
 • Er is een grondwet
 • De macht van de overheid is vastgesteld door rechtsregels

Slide 10 - Tekstslide

Begrippen uit deze les

 • grondwet
 • artikel 1
 • Klassieke grondrechten
 • Sociale grondrechten

Slide 11 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les

 • 1848: Thorbecke maakt een nieuwe Grondwet met de Klassieke grondrechten
 • 1983: laatste belangrijke grondwetsherziening waarin de Sociale grondrechten officieel werden opgenomen

Slide 12 - Tekstslide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 13 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 14 - Open vraag