De ideale les

      1. Welkom!
> 15 minuten lezen in stilte
> Boek vergeten?  Schrijf een weekendverhaal. 
timer
15:00
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

      1. Welkom!
> 15 minuten lezen in stilte
> Boek vergeten?  Schrijf een weekendverhaal. 
timer
15:00

Slide 1 - Tekstslide

2. Terugblik (2 min)
Vorige les heb ik ...... 

Slide 2 - Tekstslide

Vorige les heb ik....

Slide 3 - Open vraag

3. Programma (3 min)
1. Lezen
2. Terugblik
3. Programma
4. Doel
5. Uitleg tekstopbouw, tekstsoorten en tekstdoelen
6. Opdracht 1 en 2
7. Afsluiting

Slide 4 - Tekstslide

Doelen van deze les (5 min)
Aan het einde van les ken je....
1. de opbouw van een tekst
2. de tekstdoelen
3. de tekstsoorten 


.... en kan je de theorie toepassen tijdens de opdracht. 

Slide 5 - Tekstslide

Uitleg theorie (10 min)
Opbouw van een tekst
...
...
...

* Titel, tussenkopjes, alinea's, hoofd- en deelonderwerpen. 

Slide 6 - Tekstslide

Het doel van een tekst
- De schrijver wil iets bereiken bij de lezer. 
- Dat wat hij wil bereiken is het doel van de tekst. - Welke tekstdoelen kennen jullie? 

Slide 7 - Tekstslide

Welke tekstdoelen zijn er?

Slide 8 - Open vraag

Aantekeningen maken
Tekstdoelen - tekstsoort- tekstvorm 
1. Informeren - informerende tekst - nieuwsbericht
2. Uitleg geven - uiteenzettende tekst - schoolboek
3. Mening laten vormen - beschouwende tekst - column 
4. Overtuigen - betogende tekst - recensie 
5. Overhalen - aansporende/ activerende tekst - reclametekst
6. Amuseren - amuserende tekst - gedicht

Slide 9 - Tekstslide

1. Informeren
De schrijver wil dat de lezer iets te weten komt. 

Slide 10 - Tekstslide

2. Uitleg geven
De schrijver wil aan de lezer uitleggen hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt.

Slide 11 - Tekstslide

3. Mening laten vormen
De schrijver beschrijft verschillende kanten van het onderwerp en laat de lezer erover nadenken. 

Slide 12 - Tekstslide

4. Overtuigen
De schrijver wil de lezer doormiddel van argumeten overtuigen van zijn/haar mening. 

Slide 13 - Tekstslide

5. Overhalen
De schrijver wil de lezer aansporen om iets te doen of te kopen. 

Slide 14 - Tekstslide

6. Amuseren
De schrijver wil de lezer vermaken. 

Slide 15 - Tekstslide

Tekstdoel =
A
Voor wie de tekst bedoeld is.
B
Dat ik -u- en -jij- gebruik in mijn tekst.
C
Dat wat de schrijver met zijn tekst wil bereiken.
D
Waar de tekst vandaan komt.

Slide 16 - Quizvraag

Wat is het belangrijkste tekstdoel van reclame
A
Amuseren
B
Informeren
C
Overtuigen
D
Overhalen

Slide 17 - Quizvraag

Aantekeningen maken
Tekstdoelen - tekstsoort- tekstvorm 
1. Informeren - informerende tekst - nieuwsbericht
2. Uitleg geven - uiteenzettende tekst - schoolboek
3. Mening laten vormen - beschouwende tekst - column 
4. Overtuigen - betogende tekst - recensie 
5. Overhalen - aansporende/ activerende tekst - reclametekst
6. Amuseren - amuserende tekst - gedicht

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht 1 (15 min)
Theorie toepassen

Stap 0: Docent vertelt 'de groepjes'.  
Stap 1: Ieder groepje krijgt  7 teksten. 
Stap 2: Welke tekstdoelen en tekstsoorten horen bij welke tekst? 
Stap 3: Iedere leerling schrijft de antwoorden in eigen schrift.

timer
15:00

Slide 19 - Tekstslide

Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3
Tekst 4
Tekst 5
Tekst 6
Tekst 7
Informerende tekst
Uiteenzettende tekst
Beschouwend tekst
Activerende/ overhalende tekst
Amuserende tekst
Betogende tekst
Uiteenzettende tekst

Slide 20 - Sleepvraag

De antwoorden van opdracht 1
Tekst 1: informatieve tekst
Tekst 2: uiteenzettende tekst
Tekst 3: beschouwende tekst (schrijver geeft nergens zijn/haar eigen mening, maar in de tekst wordt wel de aanpak van overgewicht via verschillende kanten bekeken.
Tekst 4: activerende / overhalende tekst
Tekst 5: amuserende tekst
Tekst 6: betogende tekst
Tekst 7: uiteenzettende tekst

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht 2 (20 min)
Stap 1: Je kiest een tekst die bij je past (interesse en niveau)
Stap 2: De volgende vragen beantwoorden in je schrift: 
  1. Wat is het tekstdoel?
  2. Wat is de tekstsoort?
  3. Bepaal het deelonderwerp van alinea 3.
  4. Zoek van 2 moeilijke woorden de betekenis.
  5. Klaar? Ander onderwerp of hoger niveau.

timer
20:00

Slide 22 - Tekstslide

Titel van jouw tekst: .....................
- Wat is het tekstdoel?
- Wat is de tekstsoort?
- Deelonderwerp alinea 3?
- Twee moeilijke woorden + betekenis?

Slide 23 - Open vraag

De antwoorden van opdracht 2
Tekst Fietsveiligheid 1: Mening laten vormen/beschouwen
Tekst Fietsveiligheid 2: informeren

Tekst EHBO 1: overhalen/activeren
Tekst EHBO 2: mening laten vormen/beschouwen

Slide 24 - Tekstslide

Reflectie
Dinner Time Talk = 
Schrijf op de placemat hoe je deze les vanavond tijdens het avondeten aan je familie zou omschrijven. Denk aan de 6 tekstdoelen, de samenwerking, tips en tops voor jezelf en je groepje. 
Bespreek in groepjes en klassikaal.
timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

Afsluiting
Zijn er nog vragen? Laat het weten in LessonUp. 
Geen huiswerk. 
Bedankt voor jullie aandacht! 

Slide 26 - Tekstslide

Vragen over de theorie of iets anders over de les?

Slide 27 - Open vraag