cross

Uitleg H4

 • Tweetallen maken
 • Een idee, wat gaan jullie beginnen?
 • Waarom, wat wil je bereiken
 • Visie, doelstelling
 • Ondernemingsvorm, waarom motiveren?
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

 • Tweetallen maken
 • Een idee, wat gaan jullie beginnen?
 • Waarom, wat wil je bereiken
 • Visie, doelstelling
 • Ondernemingsvorm, waarom motiveren?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe start je een eigen bedrijf ?
 • je hebt een goed idee nodig 
 • er zijn klanten voor jouw product / dienst
 • je hebt een aansprekende bedrijfsnaam bedacht 
 • je moet voldoen aan wetten & regels (diploma ?)
 • je maakt een ondernemingsplan
 • je gaat je inschrijven bij de KvK
 • en aanmelden bij de Belastingdienst

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ondernemingsvorm
 • geeft aan wie de eigenaar is van het bedrijf
 • wie verantwoordelijk is voor het bedrijf
 • welke belastingen er betaald worden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende  ondernemingsvormen 
 • je bent een natuurlijk persoon  -> 
eenmanszaak,  vennootschap onder firma 
 • je hebt een rechtspersoon -> 
besloten vennootschap, naamloze vennootschap

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werknemer: iemand die in dienst van een bedrijf betaald werk doet
Werkgever: een bedrijf dat één of meer mensen in loondienst heeft

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Commerciele organisatie's streven naar winst
Non-profit organisaties streven niet naar winst 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Onderdelen ondernemingsplan
 • Het bedrijfsidee -> het product of de dienst
 • Financieel plan -> hoeveel geld is er nodig 
 • Organisatie van het bedrijf -> wie doet wat
 • Marktonderzoek en het marketingplan
 • Persoonlijke gegevens -> het curriculum vitae (cv)  

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Financieel plan 
Een plan waarin staat hoeveel geld je nodig hebt voor je bedrijf en hoe je aan het benodigde geld komt. 

Bijvoorbeeld: eigen geld aangevuld met een familielening, 
crowd funding of een banklening.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Financieel plan: 4 onderdelen
 • investeringsbegroting -> hoeveel geld heb je nodig om te starten?  welke middelen zijn er nodig ?
 • financieringsbegroting -> met welk geld wordt dat betaald ?
 • exploitatiebegroting -> wat zijn de verwachte opbrengsten en kosten ?    Is er winst of verlies? 
 • liquiditeitsbegroting -> wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven ( betalingen)  ?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 Marktonderzoek  


 • desk research: internet, CBS
 • field research: interview, observatie, enquete

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het marktaandeel
Marktaandeel: hoe is de positie van jouw product 
in vergelijking met die van de concurrentie 
op de markt ?

Anders gezegd:  het aandeel van een 
product in de totale markt van dat product.


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het marktaandeel
                  Marktaandeel berekenen op 2 manieren :

 •         afzet van 1 aanbieder : totale afzet x 100% 
        
 •         omzet van 1 aanbieder : totale omzet x 100 %

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Marketingmix
- Product
- Prijsbeleid
- Plaatsbeleid
- Promotiebeleid
- Personeelsbeleid

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verkopen een kunst
Promotiebeleid: Soorten reclame
Je maakt reclame om de aandacht te vestigen op jouw  product / dienst  bij de doelgroep
 • Commerciële reclame: doel is meer producten / diensten te verkopen
 • Ideële reclame: doel is het gedrag van mensen te beïnvloeden

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Prijspolitiek
Hoge prijzen -> luxe uitstraling.                 
Lage prijzen -> goedkope uitstraling
Psychologische prijzen ->  4,00 of 3,99 
Afroomprijzen-> bij introductie een hoge prijs -> veel winst, 
later wordt het product / dienst goedkoper
Penetratieprijzen -> bij introductie  een scherpe prijs -> direct groot marktaandeel 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organogram

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijn-staf organisatie

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

  Lijn - staf organisatie
 •  Indeling op basis van hoofdactiviteit en ondersteunende activiteiten

 • een lijnfunctie draagt bij aan de kerndoelen van het bedrijf zoals verkoop en productie
 • een staffunctie ondersteunt de andere afdelingen zoals administratie, personeelszaken en marketing

Slide 24 - Tekstslide

2e manier