Ontdek Alle Energiebronnen

Ontdek Alle Energiebronnen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek Alle Energiebronnen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les zul je in staat zijn om verschillende energiebronnen te identificeren en begrijpen hoe ze worden geproduceerd.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over verschillende energiebronnen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn energiebronnen?
Energiebronnen zijn de manieren waarop we energie kunnen verkrijgen, gebruiken en opslaan. Ze zijn essentieel voor het aandrijven van onze wereld.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hernieuwbare energiebronnen
Hernieuwbare energiebronnen zijn energiebronnen die voortdurend worden aangevuld, zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niet-hernieuwbare energiebronnen
Niet-hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die niet snel worden aangevuld, zoals steenkool, aardolie en aardgas.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit organisch materiaal dat miljoenen jaren geleden is gevormd, zoals steenkool, aardolie en aardgas.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kernenergie
Kernenergie wordt geproduceerd door het splijten van atomen in een proces genaamd kernsplijting.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bio-energie
Bio-energie is afkomstig van organisch materiaal, zoals hout, afval en gewassen, dat wordt omgezet in energie.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waterkracht
Waterkracht wordt opgewekt door de stroming of val van water, vaak via dammen en turbines.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zonne-energie
Zonne-energie wordt geproduceerd door de omzetting van zonlicht in elektriciteit via zonnepanelen en thermische systemen.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Windenergie
Windenergie wordt opgewekt door de wind die de bladen van windturbines aandrijft, waardoor elektriciteit wordt geproduceerd.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energiebronnen in Nederland
Nederland maakt gebruik van diverse energiebronnen, waaronder windenergie, zonne-energie, aardgas en biomassa.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke kernpunten
1. Hernieuwbare energiebronnen zijn duurzaam. 2. Fossiele brandstoffen hebben een beperkte beschikbaarheid. 3. Kernenergie is controversieel. 4. Nederland richt zich op duurzame energiebronnen.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen en nadelen
Beschrijf de voordelen en nadelen van verschillende energiebronnen, zoals kosten, milieu-impact en beschikbaarheid.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz
Test je kennis! Doe mee aan de energiebronnen-quiz om te zien wat je hebt geleerd.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discussie
Laten we een discussie voeren over de toekomst van energiebronnen en hoe we duurzame energie kunnen bevorderen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Samenvatting van de belangrijkste punten en aanmoediging om verder te leren over energiebronnen en duurzame energie.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 21 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.