Thema 7 - Bloemen, vruchten, zaden

Wat leuk! We hebben weer Biologie!!
Handen ontsmet? Tafel schoon? 1,5 meter afstand?
                                             Goed zo!!!
 • Agenda op tafel.
 • Werkblad 2 op tafel (krijg je van mij)
 • Boek op tafel blz. 94
 • Pen? Potlood? pak die ook maar!
 • Inloggen in lessonup. 
timer
4:00
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat leuk! We hebben weer Biologie!!
Handen ontsmet? Tafel schoon? 1,5 meter afstand?
                                             Goed zo!!!
 • Agenda op tafel.
 • Werkblad 2 op tafel (krijg je van mij)
 • Boek op tafel blz. 94
 • Pen? Potlood? pak die ook maar!
 • Inloggen in lessonup. 
timer
4:00

Slide 1 - Tekstslide

Thema 7
Bloemen, vruchten, zaden

Slide 2 - Tekstslide

Cijfers
1G
1H

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we doen
Herhalen Thema 7 

Slide 4 - Tekstslide

DIAGNOSTISCHE TOETS
Woensdag 1 juli is de diagnostische toets
Basisstof 5: Stevigheid en beweging: basisstof 5.1 t/m 5.8 Blz. 8 t/m 30
Basisstof 7: Bloemen, vruchten en zaden: basisstof 7.1 t/m 7.7 Blz 88 t/m 108
Begin alvast met leren!!

Slide 5 - Tekstslide

Basisstof 1 & 2
Bouw en functie van bloemen

Slide 6 - Tekstslide

Bloemen
 • Bloemkelk
 • Bloemkroon
 • Meeldraden
 • Stamper
 • Zaadbeginsel

Slide 7 - Tekstslide

Stamper
Vrouwelijke voortplantingsorganen.

Stempel
1
Stijl
2
Vruchtbeginsel
3

Slide 8 - Tekstslide

Meeldraad
Mannelijk Voortplantingsorgaan

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

kelkblad
stamper
meeldraad
kroonblad

Slide 11 - Sleepvraag

Hoe noemen we de groene blaadjes van een knop?En wat doen ze (2 antwoorden aanvinken)
A
kroonbladeren
B
Insecten lokken
C
kelkbladeren
D
Bloem beschermen tegen uitdroging en kou

Slide 12 - Quizvraag

Kroonblad
Bloemsteel
Stamper
Meeldraad
Kelkblad

Slide 13 - Sleepvraag

Mannelijke onderdeel van de bloemplant
Vrouwelijke onderdeel van de bloemplant
Stamper
Meeldraad
Stuifmeelkorrels

Slide 14 - Sleepvraag

Is de stamper het mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorgaan?
A
mannelijke voortplantingsorgaan
B
vrouwelijke voortplantingsorgaan

Slide 15 - Quizvraag

Zijn meeldraden mannelijke of vrouwelijke voortplantingsorganen?
A
mannelijke voortplantingsorganen
B
vrouwelijke voortplantingsorganen

Slide 16 - Quizvraag

Stempel
Vruchtbeginsel
Stijl

Slide 17 - Sleepvraag

Hoe noemen we de felgekleurde blaadjes van een bloem? En wat doen ze
A
kroonbladeren
B
De bloem beschermen tegen uitdroging en kou
C
kelkbladeren
D
Insecten aantrekken

Slide 18 - Quizvraag

Een lila bloem
met groene
bladeren
Je ziet
A
6 meeldraden 1 stamper
B
6 stampers 1 meeldraad
C
6 meeldraden 1 stamper gekleurde kelkbladeren
D
6 meeldraden 1 stamper groene kroonbladeren

Slide 19 - Quizvraag

Hoe noemen we de geel gekleurde delen?
A
kroonbladeren
B
stamper
C
kelkbladeren
D
meeldraden

Slide 20 - Quizvraag

Basisstof 3
Bestuiving

Slide 21 - Tekstslide

Wat is Bestuiving:
 •  Het overbrengen van stuifmeel van een meeldraad op de stempel van een stamper.
 • Het is alleen bestuiving als het 
      stuifmeel op de stempel van 
      een  stamper terecht komt van 
     dezelfde soort plant.

Slide 22 - Tekstslide

Bestuiving
 • Zelfbestuiving: bestuiving van dezelfde bloem, of een andere bloem op dezelfde plant
 • Kruisbestuiving: bestuiving van een bloem op een andere plant (zelfde soort) 
Stuifmeelkorrels komen op de stempel 

Slide 23 - Tekstslide

Insectenbloem
Windbloem

Slide 24 - Tekstslide

Bij welke pijl
is er sprake
van bestuiving?
A
pijl a
B
pijl b
C
pijl c
D
geen van de pijlen

Slide 25 - Quizvraag

Insectenbloem
Windbloem
Gekleurde kroonbladen
Nectar
Veel stuifmeelkorrels
Gladde stuifmeelkorrels
Groene kleine flut bloemetjes
Kleverige stuifmeelkorrels
Geurend
Stamper hangt buiten de kroonbladen 
Meeldraad hangt buiten de kroonbladen 

Slide 26 - Sleepvraag

windbloem
Insektenbloem

Slide 27 - Sleepvraag

Basisstof 4
Bevruchting

Slide 28 - Tekstslide

Bevruchting
 • Stuifmeelkorrel en stuifmeelbuis
 • Eicel in zaadbeginsel
 • Geslachtelijke voortplanting
 • Kruisen en selectie

Slide 29 - Tekstslide

Stuifmeelkorrel komt op stempel neer
Stuifmeelkorrel vormt stuifmeelbuis
Kern van zaadcel komt bij eicel: Bevruchting!!

Slide 30 - Tekstslide


Wat is de juiste volgorde?
Eerst moet de stuimeelkorrel op de stempel komen.
Daarna groeit deze naar beneden.
Als hij bij het zaadbeginsel is aangekomen kan hij de eicel bevruchten
A
groei stuifmeelbuis, bestuiving, bevruchting, zaadvorming
B
zaadvorming, groei stuifmeelbuis, bestuiving, bevruchting
C
zaadvorming, groei stuifmeelbuis, bevruchting, bestuiving
D
bestuiving, groei stuifmeelbuis, bevruchting, zaadvorming

Slide 31 - Quizvraag

In welk onderdeel van een bloem vindt bevruchting plaats?
A
Helmknop
B
Stempel
C
Stijl
D
Vruchtbeginsel

Slide 32 - Quizvraag

Hoeveel zaadbeginsels zie je hier?
A
1
B
2
C
5
D
10

Slide 33 - Quizvraag

Kijk goed!
Heeft hier bestuiving plaatsgevonden?
Heeft hier bevruchting plaatsgevonden?
A
wel bestuiving, geen bevruchting
B
zowel bestuiving als bevruchting
C
geen bestuiving, wel bevruchting
D
geen bestuiving, geen bevruchting

Slide 34 - Quizvraag

Basisstof 5
Vruchten en zaden

Slide 35 - Tekstslide

Na bevruchting
Zaad- en vruchtbeginsel groeien
Kroonbladeren + meeldraden vallen af
Vruchtbeginsel wordt langer
Bloemkelk en stijl verschrompelen.

Boon rijp? zaadhuid wordt donkerder
Vrucht breekt open en zaden komen vrij.

Slide 36 - Tekstslide

Wat gebeurd er na bevruchting met de bloemkelk?
A
Groeit uit tot vrucht
B
Groeit uit tot bloem
C
Verschrompelt
D
blijft gewoon een bloemkelk

Slide 37 - Quizvraag
Sommige vruchten bevatten vruchtvlees: het zachte, soms eetbare gedeelte van de vrucht. Vruchtvlees kan ontstaan uit het vruchtbeginsel of uit de bloembodem. In afbeelding 3 zie je de ontwikkeling van bloem tot vrucht bij een appel.

Slide 38 - Tekstslide

Appels, kersen, tomaten en peulen zijn vruchten. Bonen, erwten en de pitten in appels, kersen en tomaten zijn zaden. In sommige vruchten zit maar één zaad, in andere vruchten zitten meerdere zaden. Een meloen kan meer dan honderd zaden bevatten. Voor elk van deze zaden is de kern van de eicel in een zaadbeginsel versmolten met de kern van een stuifmeelkorrel.

Slide 39 - Tekstslide

Groeien uit tot een vrucht
Groeien uit tot een zaad
Vallen af
Verschrompelen
Kroonbladeren
Meeldraden
Bloemkelk
Vruchtbeginsel
Zaadbeginsel met bevruchte eicel

Slide 40 - Sleepvraag

Een passievrucht is ontstaan uit een passiebloem.
In deze passievrucht zitten honderd zaden.
Hoeveel stuifmeelkorrels zijn nodig geweest om honderd zaden te laten ontstaan?
A
1
B
50
C
100
D
200

Slide 41 - Quizvraag

Hoeveel stuifmeelbuizen zijn minstens gegroeid door deze stijl als er honderd zaden ontstaan?
A
200
B
100
C
1
D
50

Slide 42 - Quizvraag

Hoeveel eicellen zijn bevrucht als er honderd zaden ontstaan?
A
50
B
1
C
200
D
100

Slide 43 - Quizvraag

Basisstof 6
Verspreiding van vruchten en zaden

Slide 44 - Tekstslide

Door plant zelf

Slide 45 - Tekstslide

Door wind

Slide 46 - Tekstslide

Door dieren

Slide 47 - Tekstslide

Door poep

Slide 48 - Tekstslide

Wat moet je weten?
 • Meeldraden: helmdraad, helmknop: helmhokje, stuifmeelkorrels (mannelijk)
  . Stamper: stempel, stijl, vruchtbeginsel: zaadbeginsels: kern, eicel (vrouwelijk) 
 • Bestuiving: overbrengen stuifmeel van meeldraad op stempel van stamper
  . Zelfbestuiving: dezelfde bloem of andere bloem op dezelfde plant bestuiven. Kruisbestuiving: bloem van een andere plant bestuiven (insectenbloemen, windbloemen) 
 • Bevruchting: stuifmeelkorrel op stempel vormt stuifmeelbuis, kern stuifmeelkorrel versmelt met kern eicel in vruchtbeginsel. Eén stuifmeelkorrel kan één eicel bevruchten. (Geslachtelijke voortplanting)
  , voor elke bevruchtte eicel ontstaat een zaadje, bloembodem kan vruchtvlees worden 
 • Verspreiding vruchten en zaden: door plant zelf, door de wind, door dieren

Slide 49 - Tekstslide

wind
dieren
plant zelf

Slide 50 - Sleepvraag