Week 4

WAW
Een veilig pedagogisch klimaat
Hoofdstuk 8: Opvoeden: vaardigheden en stijlen 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

WAW
Een veilig pedagogisch klimaat
Hoofdstuk 8: Opvoeden: vaardigheden en stijlen 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

periode 2
Week 1
Pedagogische vaardigheden voor kindgericht werken
Week 2
Pedagogische vaardigheden voor kindgericht werken
Week 3
Opvoeden: vaardigheden en stijlen
Week 4
Opvoeden: vaardigheden en stijlen
Week 5
Interactievaardigheden
Week 6
Interactievaardigheden
Week 7
Interactievaardigheden
Week 8
Presentaties Interactievaardigheden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik Opvoedstijlen
Ouders/opvoeders kunnen de opvoedingsvaardigheden op diverse
manieren inzetten. 

 • Autoritaire opvoedingsstijl 
 • Autoritatieve of democratische opvoedingsstijl 
 • Permissieve of laissez-faire opvoedingsstijl 
 • Verwaarlozende opvoedingsstijl 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesopdracht terugblik
We bekijken zo een 2 tal scenes uit de serie oogappels.
Je beantwoord voor jezelf bij het bekijken van de scene de volgende vragen:
 •  Welke opvoedstijl herken je?
 • Hoe herken je die opvoedstijl?

Slide 4 - Tekstslide

https://npo.nl/start/serie/oogappels aflevering 1
Scene 1: 5:45 - 6:40
Scene 2: 22:50 - 23:45

Leerdoel 
 • De student krijgt een eerste indruk van verschillende pedagogische visies. 
Hoofdstuk 8: Opvoeden: vaardigheden en stijlen -
paragraaf 8.6 Pedagogische visies 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een pedagogische visie?

 • De pedagogische relatie (hoe de volwassene omgaat met het kind)
 • Het kindbeeld (de visie op het kind)
 • Het doel van de opvoeding. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende pedagogen
 • Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)
 • Helen Parkhurst (Dalton)
 • Emmi Pikler
 • Thomas Gordon
 • Rudolf Steiner
 • Celestin Freinet
 • Janusz Korczak
 • Maria Montessori
 • Peter Petersen (Jenaplan) 

vb. van hoe een school ingericht is o.b.v. een pedagogische visie:
Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Presenteren pedagogische visie

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagogische visie ga je presenteren?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wij zijn klaar voor de presentatie in les 4B
-1100

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

WAW
Een veilig pedagogisch klimaat
Hoofdstuk 8: Opvoeden: vaardigheden en stijlen 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

periode 2
Week 1
Pedagogische vaardigheden voor kindgericht werken
Week 2
Pedagogische vaardigheden voor kindgericht werken
Week 3
Opvoeden: vaardigheden en stijlen
Week 4
Opvoeden: vaardigheden en stijlen
Week 5
Interactievaardigheden
Week 6
Interactievaardigheden
Week 7
Interactievaardigheden
Week 8
Presentaties Interactievaardigheden

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
 • Presentaties pedagogische visies
 • Afsluitende opdracht opvoeden 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presenteren pedagogische visie

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluitende opdracht opvoeden
Blz. 165 - 166 lezen
Maken opdracht 8.08

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies