1.5 Gedrag van primaten 4V 2324

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
1.5 Gedrag van primaten
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
1.5 Gedrag van primaten

Slide 1 - Tekstslide

Kun je een voorbeeld geven plus de belangrijke kenmerken van:

Aangeboren/ erfelijk gedrag
Inprenting
Gewenning
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Leren door imitatie

Slide 2 - Tekstslide

Doel 1.5
☐ 14. Je legt uit wat het leven in een groep betekent voor de overlevingskansen van een dier.
☐ 15. Je beschrijft cultuurvorming en rolpatronen.
☐ 16. Je beschrijft inzicht en inlevingsvermogen bij mensapen en mensen.
☐ 17. Je beschrijft de rol die waarden en normen spelen bij het moreel bewustzijn van mensen.

Slide 3 - Tekstslide

Gedrag bij primaten
Bij dieren met een hoge intelligentie (niet alleen bij primaten) komen nog andere vormen van leren en gedrag voor.

Slide 4 - Tekstslide

Cultuur
Aangeleerd gedrag door imitatie waardoor individuen binnen een groep vergelijkbaar gedrag vertonen. Het groepsgedrag verschilt van het gedrag in andere groepen.

Komt voor bij primaten (apen, mensen) en misschien bij orka's, vogels

Slide 5 - Tekstslide

Cultuur
Ook m/v rollen-patronen 
zijn cultuur (dus aangeleerd)

Slide 6 - Tekstslide

Leren door inzicht
Köhler (1887-1967)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Inlevingsvermogen
Bij intelligente dieren is ook vaak sprake van inlevingsvermogen/ empathie.
Je kunt je dan begrijpen hoe een ander zich voelt.


Slide 9 - Tekstslide

Inlevingsvermogen
Onderzoek met 2 apen in gescheiden hokken met een doorgeefluik.
Aap 1 heeft een gesloten bak met 6 noten (zit vast aan de grond), aap 2 heeft de steen die nodig is om de bak te openen.
Wat is het eindresultaat?


Slide 10 - Tekstslide

Aap 1 (bak met noten), Aap 2 (steen). Wat is het eindresultaat?
A
Beide geen noten
B
Aap 1 alle noten
C
Aap 1 houdt 5 noten en geeft er 1 aan Aap 2
D
Aap 1 houdt 3 noten en geeft er 3 aan Aap 2

Slide 11 - Quizvraag

0

Slide 12 - Video

0

Slide 13 - Video

Normen en waarden
Waarden: een opvatting over wat belangrijk is. Bijvoorbeeld: eerlijkheid.
Normen: gedragsregels die gebaseerd zijn op waarden. Bijvoorbeeld: niet stelen, niet liegen, niet spieken.

Soms botsen normen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en geen discriminatie.

Slide 14 - Tekstslide

Doel 1.5
☐ 14. Je legt uit wat het leven in een groep betekent voor de overlevingskansen van een dier.
☐ 15. Je beschrijft cultuurvorming en rolpatronen.
☐ 16. Je beschrijft inzicht en inlevingsvermogen bij mensapen en mensen.
☐ 17. Je beschrijft de rol die waarden en normen spelen bij het moreel bewustzijn van mensen.

Slide 15 - Tekstslide

Huiswerk
In de online methode of in je boek.
Kies een leerweg (default B).
Maak de opdrachten bij je leerweg.

Maak een begrippenlijst.

Slide 16 - Tekstslide

Biologie leren

Slide 17 - Woordweb

Einde hoofdstuk
Hoe ga je dit nu leren?
  • Lezen boek
  • Opnieuw bekijken Lessonups
  • Maken examentraining in het boek (online!)
  • Kijken filmpjes (NG Biologie) 
  • Biologiepagina

Slide 18 - Tekstslide