De zes rollen van de leraar

De zes rollen van de leraar
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

De zes rollen van de leraar

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Per rol
 • Open vraag
 • Aanvulling 

Slide 3 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in de eerste fase: gastheer?

Slide 4 - Open vraag

Gastheer
Contact maken:
 • Namen noemen
 • Gangcultuur buiten houden
 • Voorbeeld geven: toegankelijk, benaderbaar en vriendelijk
 • Zorgen dat leerlingen klaar zijn om op te starten: verwachtingen noemen

Slide 5 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in fase 2: presentator?

Slide 6 - Open vraag

De presentator
Leiding nemen
 • Aandacht vangen (om stilte of om les direct te starten)
 • Aandacht vasthouden (motiveren, aandacht geven aan verstoring en gedragscodes bewaken)
 • Leiderschapsgedrag tonen (sta stevig en wees consequent in wat je zegt en wat je doet)
 • Neem leerlingen mee in het lesonderwerp, leerdoel en lesopbouw (visueel). 

Slide 7 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in de derde fase: didacticus?

Slide 8 - Open vraag

Didacticus
Leert leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes aan
 • De leraar geeft instructie (uitleggen en voordoen)
 • De leraar activeert het denkproces (vragen stellen of terugkoppelen naar iets wat eerder gezegd is)
 • De leraar gebruikt werkvormen
 • De leraar weet te differentiëren 
 • De leraar maakt het leren van de leerling hoorbaar 

Slide 9 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in de vierde fase: pedagoog?

Slide 10 - Open vraag

Pedagoog
Een veilig klimaat creëren
 • De leraar zorgt voor een veilige sfeer door het gewenste gedrag te benoemen
 • De leraar neemt de leerlingen serieus en kent ze
 • De leraar signaleert probleemgedrag en corrigeert ongewenst gedrag
 • De leraar laat eigen gevoelens zien en spreekt vanuit de ik
 • De leraar laat leerlingen delen in verantwoordelijkheden of eigen keuzes

Slide 11 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in de vijfde fase: afsluiter?

Slide 12 - Open vraag

De afsluiter
Het brein van de leerling stimuleren en ze op hun leerproces laten evalueren
 • De leraar bedenkt een werkvorm om de les af te sluiten (middels gesprek of middels spel)
 • Tijdens afsluiten: leraar evalueert leerproces, checkt of leerdoelen van de les behaalt zijn en geeft (positieve) feedback
 • De leraar plaatst de les in context (opgedane kennis koppelen aan... Bijv. naar wat er de volgende les komt)
 • Geeft verwachtingen aan in het afsluiten: spullen opruimen, boek voor volgende vak pakken

Slide 13 - Tekstslide

Wat wordt er verwacht van de leerkracht in de zesde fase: coach

Slide 14 - Open vraag

Coach 
De coach is een ervaren leraar die focust op het leerproces van de individuele leerling (vaak de leerkracht zelf)
 • De leraar heeft leerproces in beeld
 • De leraar kent relevante persoonlijke informatie
 • De leraar heeft contact met de ouder
 • De leraar weet wat de leerling nodigt heeft
 • De leraar zorgt dat de groepssfeer veilig is voor iedereen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide