HA1: grammatica: woordsoorten overzicht

Grammatica woordsoorten
Overzicht
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Grammatica woordsoorten
Overzicht

Slide 1 - Tekstslide

Overzicht
 • Lidwoorden (bepaald of onbepaald)
 • Zelfstandige naamwoorden
 • Bijvoeglijke naamwoorden
 • Werkwoorden
 • Aanwijzend / vragend voornaamwoord
 • Voorzetsel
 • Bijwoord

Slide 2 - Tekstslide

Lidwoord
• De
• Het
• Een
• Horen altijd bij een zelfstandig naamwoord

Slide 3 - Tekstslide

Lidwoorden
 • De + het: bepaald lidwoord


 • Een: onbepaald lidwoord

Slide 4 - Tekstslide

Zelfstandig naamwoord
• Mensen
• Dieren
• Dingen
• Namen
• Natuurverschijnsel
• Je kunt er een lidwoord voorzetten

Slide 5 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord
 • Zegt iets over het zelfstandig naamwoord
 • Het staat meestal voor het zelfstandig naamwoord
 • Het blauwe tasje: blauwe is het bijvoeglijk naamwoord. Het zegt namelijk iets over het tasje

Slide 6 - Tekstslide

Voorzetsel
 • "kast" -woordjes
 • Bijvoorbeeld:
 • Op, naast, onder, in, tussen, voor
 • Tijdens, sinds, tot, per
 • Vanwege

Slide 7 - Tekstslide

Bijwoord
Een bijwoordelijke bepaling die uit één woord bestaat, is als een woordsoort een bijwoord.

Slide 8 - Tekstslide

Bijwoord


Tijd: gisteren, morgen, straks, laatst, vroeger, later, tegenwoordig, momenteel, nu dagelijks

Plaats: er, daar, hier, daarginds, ergens, nergens, overal

Tegenstelling: daartegenover, echter, toch

Reden / oorzaak: daarom, hierdoor, daardoor

.

Slide 9 - Tekstslide

Bijwoord

Reden/oorzaak: daarom, hierdoor, daardoor.

Zekerheid: absoluut, ongetwijfeld, vast, zeker, echt, wel

Onzekerheid: misschien, vermoedelijk, waarschijnlijk, wellicht

Ontkenning: niet, nooit, nimmer, geenszins

Slide 10 - Tekstslide

Werkwoord
• Geeft aan wat iets of iemand doet
• Er zijn verschillende vormen
• Ik loop - ik liep - ik heb gelopen

Slide 11 - Tekstslide

Aanwijzend voornaamwoord
 • De naam zegt het al een beetje. Een aanwijzend voornaamwoord wijst iets aan.


 • Deze, die, dit en dat

Slide 12 - Tekstslide

Aanwijzend voornaamwoord

Bij een het-woord gebruik je altijd dat of dit.Bij een de-woord gebruik je altijd die of deze.Slide 13 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord
 • Een vragend voornaamwoord staat meestal aan het begin van een vraag.


 • Wie, wat, welke, wat voor

Slide 14 - Tekstslide

Vragend voornaamwoord
Let op!

Woorden als waar, waarheen, wanneer en hoe zijn géén vragende voornaamwoorden

Slide 15 - Tekstslide

Voorzetsel

Een voorzetsel geeft vaak plaats, tijd of reden/oorzaak.


Een voorzetsel staat meestal vóór een lidwoord of een voornaamwoord met een zelfstandig naamwoord

Slide 16 - Tekstslide

Afkortingen
 • zn, blw, olw, bn, zww, hww, aanw.vnw, vr.vnw, vz en bw.


 • Zelfstandig naamwoord, bepaald lidwoord, onbepaald lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord, aanwijzend voornaamwoord, vragend voornaamwoord, voorzetsel en bijwoord

Slide 17 - Tekstslide