S&O periode 2.7

Werken in een SB-organisatie
Leereenheid 8
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
Sport en organisatieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Werken in een SB-organisatie
Leereenheid 8

Slide 1 - Tekstslide

8.1 Kenmerken van een organisatie

 • Er is een visie, beleid, doelstelling en werkwijze
 • Er zijn betaalde medewerkers
 • Er is een bepaalde deskundigheid

Slide 2 - Tekstslide

Visie
Apple: An apple on every desk.

KNVB: Voetbal om van te houden.

ROC SB: Vakkundig en zelfredzaam.

Slide 3 - Tekstslide

Beleid
 • Doelen
 • Middelen (acties, maatregelen)
 • Tijdsplanning

Slide 4 - Tekstslide

Doelstelling
 • Wat wil je bereiken
 • Korte termijn, middellang, lange termijn

Slide 5 - Tekstslide

Werkwijze
 • Wat (kunnen) we gaan we doen om de doelstelling te behalen?

Slide 6 - Tekstslide

Maak de opdrachten
Leereenheid 8.1

Slide 7 - Tekstslide

8.2 Soorten organisaties

Slide 8 - Tekstslide

Indeling
 • Indeling naar rechtsvorm
 • Indeling naar hoofddoel

Slide 9 - Tekstslide

Indeling naar rechtsvorm
 • Eenmanszaak (één eigenaar)
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Besloten vennootschap (bv)       -->
 • Naamloze vennootschap (nv)     -->
 • Vereniging (met leden)
 • Stichting (maatschappelijk doel)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Indeling naar hoofddoel
 • profitorganisatie

 • non-profitorganisatie (overheidsinstellingen)
 • not-for-profitorganisatie (geen eigendom  van overheid)

Slide 13 - Tekstslide

Eenmanszaak
Besloten vennootschap
Vennootschap onder firma
Naamloze vennootschap
Vereniging
Stichting
Donateurs
Leden
1 eigenaar
2 of meer eigenaren
Vrije aandelen
'besloten' aandelen

Slide 14 - Sleepvraag

Profit-organisatie
Nonprofit-organisatie
Not-for-profit-organisatie

Slide 15 - Sleepvraag

Opdrachten


Maak de opdrachten van 8.2.

Slide 16 - Tekstslide

8.3 Organisatiestructuren
 • Lijnafdeling
 • Stafafdeling
 • Hiërarchische bevoegdheid
 • Adviesbevoegdheid

Slide 17 - Tekstslide

Organisatiestructuur naar afdeling
Organisatiestructuur naar functie

Slide 18 - Tekstslide

Lijnorganisatie:
elke medewerker krijgt leiding van één chef.
Lijn-staforganisatie:
Specialisten zijn toegevoegd om de leidinggevende te ondersteunen.

Slide 19 - Tekstslide

Opdrachten
Maak de opdrachten van 8.3.

Slide 20 - Tekstslide

8.4 Functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
8.4 Functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Slide 21 - Tekstslide

Wat is een functie?
Een functie bepaalt:
 • Wat je moet doen (je taken)
 • waarvoor je verantwoordelijk bent (verantwoordelijkheden)
 • wat je zelf mag beslissen (bevoegdheden)
 • met wie je overleg voert (communicatie)

Slide 22 - Tekstslide

Een functieomschrijving kent een vast patroon:

 • functiebenaming
 • positie
 • doel van de functie
 • contacten
 • hoofdbestanddelen van de functie
 • functie-eisen

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Opdrachten
Taak: maak de opdrachten van 8.4.

Verantwoordelijkheid: de opdrachten zijn voor de volgende les gemaakt.

Bevoegdheid: Je mag zelf bepalen of je gebruik maakt van je boek. 

Slide 25 - Tekstslide

8.5 Afstemming en werkplanning

Slide 26 - Tekstslide

Werkbespreking
Werkplanning
 • Maak een overzicht van werkzaamheden
 • Zet de werkzaamheden in logische volgorde
 • Maak een tijdsplanning
 • Maak een overzicht van de medewerkers
 • Verdeel de werkzaamheden

Slide 27 - Tekstslide

Opdrachten
Maak de opdrachten van 8.5.

Slide 28 - Tekstslide

8.6 Evalueren van werkzaamheden
 • Doel: de kwaliteit en de efficiëntie van werken verbeteren.

 1. Product: heb je je organisatie- of lesdoelen behaald?
 2. Proces: juiste methode of aanpak gebruikt?

Slide 29 - Tekstslide

Stappenplan evalueren

Slide 30 - Tekstslide

8.7 Arbeid en regelgeving

Slide 31 - Tekstslide

Arbeidsvoorwaarden
Primair:
 • soort dienstverband (tijdelijk/vast)
 • aantal te werken uren
 • salaris

Secundair: 
 • reiskostenvergoeding
 • kinderopvang
 • auto van de zaak
 • mogelijkheden tot scholing

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Link

Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet = arbowet

De werkgever moet zorgen voor:
 • veiligheid
 • gezondheid
 • welzijn

Slide 35 - Tekstslide

4

Slide 36 - Video

00:38
Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op het gebied van:

 • veiligheid
 • gezondheid
 • welzijn

Slide 37 - Tekstslide

01:25
Heeft jouw werk/stage fysieke of mentale risico's?

Slide 38 - Open vraag

01:40
Wat is op jouw werk/stageplek het grootste risico?

Slide 39 - Open vraag

02:09
Wat is volgens jou de oplossing om dat risico te verkleinen?

Slide 40 - Open vraag

Slide 41 - Video

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) heeft:
 • adviesbevoegdheden - mag advies geven aan de directie
 • instemmingsbevoegdheden - mag instemmen met bepaalde zaken of juist niet instemmen zodat het idee niet doorgaat.
 • informatierecht - recht op informatie over (de koers van) het bedrijf. 

Slide 42 - Tekstslide

Opdrachten
Maak de opdrachten uit je boek van paragraaf 8.7. 

Slide 43 - Tekstslide

8.8 Werken in teamverband

Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Video

Kernkwadranten

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Video

Maak de opdracht
In Teams staat een opdracht klaar over kernkwadranten. Klik op de link en maak de opdracht!Slide 48 - Tekstslide

Opdrachten
Maak de opdrachten van paragraaf 8.8.

Slide 49 - Tekstslide