Blok 8 les 4/5 Communicatie en reflectie

Blok 8 PDO les 4/5
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
PDOMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Blok 8 PDO les 4/5

Slide 1 - Tekstslide

Nodig bij de komende  lessen:

* Leer- en werkboek: Basisboek Didactiek, Communicatie en                                                        Organisatie. Hoofdstuk 7

* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les

* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Tekstslide

7.1 Communiceren kun je leren (les 3)
7.2 Ken jezelf: reflecteren (les 3)

7.3 Omgaan met reacties van anderen (les 4)
7.4 In gesprek gaan (les 4)

7.5 Verslag uitbrengen (les 5)
7.6 Jezelf laten zien (les 5)
Wat wordt er in dit hoofdstuk behandeld?

Slide 3 - Tekstslide

- Terugblik op de vorige les  (ho. 3)
- Doelen van deze les
- 7.1 + 7.2
- Huiswerk
Wat gaan we vandaag behandelen?

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik op het vorige hoofdstuk. 
                Wat weet je nog? 
                      Drie vragen.

Slide 5 - Tekstslide

Wat maakt dat pubers pas laat in slaap vallen?
A
Ze hebben te veel aan hun hoofd.
B
Ze willen hun eigen tijd bepalen.
C
Dat komt door de hormonen.
D
Ze hebben minder slaap nodig.

Slide 6 - Quizvraag

Waar of niet waar?
Pubers hebben 9 uur slaap per dag nodig.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quizvraag


Jolijn begrijpt dat een smal hoog glas niet betekent dat in dat glas meer water kan dan in een breed lager glas.

Van welk begrip is hier sprake?
A
Conservatie
B
Magisch denken
C
Animistisch denken
D
Objectpermanentie

Slide 8 - Quizvraag

Dit hoofdstuk gaat over communiceren en reflecteren.
Onderstaand filmpje gaat over de kracht van communicatie met woorden.
1.47 min.

7.1 Communiceren kun je leren

Slide 9 - Tekstslide

Waar denk jij aan bij het woord 'communiceren'?

Slide 10 - Open vraag

Communicatie gaat heen en weer en doe je met twee of meerdere personen.Opdracht: lees 'Voorbeeld 1' op blz. 254.
Wie heeft een soortgelijke situatie meegemaakt op stage?
7.1 Communiceren kun je leren

Slide 11 - Tekstslide

Oefening:
Je krijgt de volgende zin als antwoord nadat je iemand per chat of mail gevraagd hebt iets voor je te doen.:
Moet ik dit nu doen?
Lees het antwoord eens hardop? Hoe lees jij dit?? En welk gevoel krijg je erbij?

Slide 12 - Tekstslide

                     Ruis: verstoring in de communicatie.

- door geluiden in de omgeving (langsrijdende auto, een lachend         persoon, een sirene, enz.)
- als je een andere taal spreekt waardoor je elkaar niet begrijpt
- wanneer je moe bent en de ander niet goed hoort
- wanneer je een heftige emotie richting de zender ervaart (irritatie,     verliefdheid, boosheid, enz.)
- eerdere ervaringen die de boodschap op voorhand kleuren     (voorbeeld bij Roshan uit het net gelezen stuk)
7.1 Communiceren kun je leren

Slide 13 - Tekstslide

                 Verbale en non-verbale communicatie
Vraag: 
-Wat is het verschil?


7.1 Communiceren kun je leren

Slide 14 - Tekstslide

Welk non-verbale communicatie signaal betekent in veel landen hetzelfde? Je mag er meerdere noemen.

Slide 15 - Open vraag

Verbale communicatie                    Non-verbale communicatie
- Spreektempo                                   - Lichaamshouding
- Intonatie                                            - Mimiek
- Volume                                               - Oogcontact
- Articuleren

Vraag: Het is belangrijk dat je je als onderwijsassistent en stagiaire bewust bent van je eigen lichaamstaal. Waarom is dat?
7.1 Communiceren kun je leren

Slide 16 - Tekstslide

Er is onderzoek gedaan naar de geloofwaardigheid van de zender wanneer het gesprek gaat over een mening over een onderwerp.

Wat heeft het meeste invloed op de geloofwaardigheid van de zender?
A
verbale communicatie
B
Non-verbale communicatie

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Link

Opdracht voor stage:
Laat je praktijkopleider (een stukje van) jouw les filmen.
Kijk het filmpje terug met het geluid uit. 
Welke non-verbale signalen zie je bij jezelf??

Slide 19 - Tekstslide

les 5
ken jezelf : reflecteren

Slide 20 - Tekstslide

We gaan verder met de volgende paragraaf.
                            Ken jezelf: reflecteren

Slide 21 - Tekstslide

                                      Kijken naar jezelf
Reflecteren: kijken naar je ervaringen en daarvan leren                          voor een volgende keer.
Verschil met evalueren is dat reflecteren niet oordelend is!
Bij reflecteren ga je de situatie
Analyseren: Je kijkt neemt de situatie onder de loep. Wat deed ik, wat ging er goed/verkeerd, wat was mijn rol, wat neem ik mee en wat doe ik de volgende keer anders. 
7.2 Ken jezelf: reflecteren

Slide 22 - Tekstslide

Reflecteren doe je bij voorkeur in vaste stappen. 
Het reflectiemodel van Korthagen is een veelgebruikt model.
Bekijk figuur 3 op blz. 263 en lees de theorie eronder.
7.2 Ken jezelf: reflecteren
Reflectiemodel van Korthagen

Slide 23 - Tekstslide

Opdracht:
Lees het stuk 'valkuilen' op blz. 264.


Wees je bewust van de valkuilen en bedenk: 'Iedereen stapt wel een keer in één of meerdere valkuilen. Dat is menselijk. Het gaat er om hoe je er uiteindelijk mee omgaat.
7.2 Ken jezelf: reflecteren

Slide 24 - Tekstslide

          Wat weet je nog van deze les? 
                               5 vragen

Slide 25 - Tekstslide

Onder welk begrip valt het praten met verschillende tonen (hoog, laag, hard, zacht)?
A
Spreektempo
B
Intonatie
C
Mimiek
D
Articuleren

Slide 26 - Quizvraag

Als iemand met zijn armen over elkaar gevouwen zit en achterover leunend met een strakke blik welke begrippen passen daar dan bij?
A
Verbale communicatie met open houding
B
Verbale communicatie met gesloten houding
C
Non-verbale communicatie met open houding.
D
Non-verbale communicatie met gesloten houding.

Slide 27 - Quizvraag

Een vinger op de mond leggen om stilte te krijgen in de klas. Welke manier van communiceren is dat?
A
verbale communicatie
B
non-verbale communicatie

Slide 28 - Quizvraag

Jij hebt een les gegeven over de Egyptenaren.
Na de les denk je na over je eigen handelen om daar de volgende keer beter van te worden, wat doe je dan?
A
Analyseren
B
Reflecteren
C
Evalueren
D
Debatteren

Slide 29 - Quizvraag

Tekst
1
2
3
4
5
terugblikken op handelen
bewustworden belangrijke aspecten
Handelen/ervaring
alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen
Uitproberen in nieuwe situatie

Slide 30 - Sleepvraag


-maak de opdrachten van 7.1 en 7.2 in je werkboek. 

-lees 7.3 en 7.4 ter voorbereiding op de volgende les. 
Dan herkent je brein tijdens de les de informatie en verwerk je het beter.

                                                                      ~Succes~
Kijktip: https://www.facebook.com/watch/?v=261777792160712 Belang van communicatie bij kinderen door Eric Scherder (6.40 min.)

Slide 31 - Tekstslide