§7.4

§7.4 Veerkracht
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

§7.4 Veerkracht

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
* Start met 7.4 
* Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk van 7.3 
Maken §7.3 opgave 32 tot en met 35 + 37


Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert wat veerkracht is

Je kunt aan het einde van de les: 
* Met een verhoudingstabel de kracht en uitrekking bij een veer berekenen. 
* Rekenen met F = C x u
* Vanuit de veerconstante een uitrekking, krachtdiagram maken. 
* Uitleggen dat de uitrekking recht evenredig is met de veerkracht
* Aan de hand van de veerconstante aangeven hoe stug of slap een veer is

Slide 4 - Tekstslide

Uitrekking van veer meten
De opstelling wordt gemaakt zoals de opstelling hiernaast.

Vervolgens worden massas aan de veer gehangen.

Dan wordt de uitrekking gemeten.

Slide 5 - Tekstslide

Uitrekking

De uitwijking van een veer is het verschil in de

positie u vóórdat een gewicht wordt opgehangen en
nadat een gewicht wordt opgehangen.


Het gewicht zal de veer een stukje uitrekken, zoals

in de figuur hiernaast te zien is. Hoe zwaarder het

gewicht, hoe groter de uitwijking.

Slide 6 - Tekstslide

Uitrekking


Het gewicht zal de veer een stukje uitrekken, zoals

in de figuur hiernaast te zien is. Hoe zwaarder het

gewicht, hoe groter de uitwijking.


Als de massa 2x zo groot wordt dan wordt de 

uitrekking ook 2x zo groot.

Slide 7 - Tekstslide

recht evenredig verband
De uitrekking is recht evenredig met de kracht.
Hiermee wordt bedoeld:
Als je een veer 1 cm uitrekt en daar heb je bijvoorbeeld 2 N voor nodig, dan heb je 4 N nodig aan kracht om de veer 2 cm uit te rekken. 

Slide 8 - Tekstslide

Veerconstante
  • De hoeveelheid kracht die nodig is om een veer  1 cm of 1 meter uit te rekken.
  • Hoe groter de veerconstante des te stugger de veer.
  • Welke veer is het stugst?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Bij een recht evenredig verband
bij een veer, wordt bij een twee keer zo grote kracht de uitrekking van de veer
A
twee keer groter
B
twee keer kleiner
C
even groot
D
vier keer zo groot

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Een veer heeft een lengte van 12 cm.
er wordt een massa aangehangen van 50 gram,
de veer heeft nu een lengte van 15cm.
Hoe groot is u ?
A
3 cm
B
12 cm
C
15 cm
D
50 cm

Slide 14 - Quizvraag

Een blokje heeft een massa van 0,8 N en wordt aan een veer gehangen. De veer rekt 10 cm uit. Bereken de veerconstante in N/m.
A
0.08N/m
B
0.8N/m
C
8N/m
D
80N/m

Slide 15 - Quizvraag

Een veer heeft een veerconstante van 7,2 N/cm. Door er een blokje aan te hangen rekt de veer 8,0 cm uit. Bereken de massa van dit blokje in kg.
A
5,87kg
B
57,6kg
C
5,76kg
D
58,7kg

Slide 16 - Quizvraag

Aan de slag
§7.4 maken opgave 42, 44, 46, 47, 48 en 51

Slide 17 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert wat veerkracht is

Je kunt aan het einde van de les: 
* Met een verhoudingstabel de kracht en uitrekking bij een veer berekenen. 
* Rekenen met F = C x u
* Vanuit de veerconstante een uitrekking, krachtdiagram maken. 
* Uitleggen dat de uitrekking recht evenredig is met de veerkracht
* Aan de hand van de veerconstante aangeven hoe stug of slap een veer is

Slide 18 - Tekstslide

Ja, dat kan ik!
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll