Wegwijs in de verkiezingen

Wegwijs verkiezingen BLZ 11 cursus
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Wegwijs verkiezingen BLZ 11 cursus

Slide 1 - Tekstslide

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te stemmen?
Vul aan cursus blz 11


Slide 2 - Tekstslide

Welke voorwaarde klopt niet?
A
Meerderjarig, Belg (16 jaar Europese verkiezingen).
B
Nationaliteit Europese Unie? Stemmen voor Europa en gemeente.
C
Niet EU-burger, wie 5 jaar of langer in België verblijft.
D
10 euro betalen

Slide 3 - Quizvraag

2024: een verkiezingsjaar 
9 juni: Europese parlementsverkiezingen
- 22 van de 720 leden
- 13 NL, 8 FR en 1 D kiescollege
9 juni: Federaal parlement
9 juni: Vlaams parlement

13 oktober: Provincieraad 
13 oktober: Gemeenteraad

Slide 4 - Tekstslide

Wat is een kenmerk van democratie?
A
op onregelmatige tijdstippen georganiseerd
B
mensen kiezen het bestuur
C
je kan maar stemmen op 1 partij
D
wie zijn diploma behaalde mag stemmen

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Europa

 • België is lid van Europa 
 • Europees parlement 
 • Europese regering = Europese commissie 


Slide 8 - Tekstslide

Federaal
Zaken waarover voor heel België wordt beslist 

Federaal parlement
Federale regering 

Slide 9 - Tekstslide

Gewesten 
 • Hebben een eigen parlement en regering 
 • Bevoegdheden (grondgebied): Openbare werken, mobiliteit, leefmilieu


Vlaanderen, Wallonië, Brussel


 

Slide 10 - Tekstslide

Gemeenschappen
 • Hebben een eigen parlement en regering
 • Bevoegdheden (personen): gericht op taal en cultuur Vlaams, Frans en Duitstalig

Slide 11 - Tekstslide

Provincies
Steden/ gemeenten (581)

Slide 12 - Tekstslide

Hoe zit dat dan met links en rechts? 
 • Links: vooruitstrevend (progressief)

 • Rechts: behoudingsgezind (conservatief)

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Hoe moet je stemmen? blz 11
Wanneer krijg je oproepingsbrief?

Hoe krijg je die?

Slide 18 - Tekstslide

Vul aan in je cursus blz 12
Waar stemmen?


Wanneer, welk uur stemmen?

Slide 19 - Tekstslide

Waar?
 • adres stemlokaal
 • nummer stembureau

Wanneer?
 • datum bvb 9 juni
 • elektronisch stemmen van 8u tot 16u
 • stemmen op papier van 8u tot 14u

Slide 20 - Tekstslide

Vul aan cursus blz 12 voor jou gemeente!

Slide 21 - Tekstslide

Waarvoor stem je? blz 12 cursus
 • Vul de tabel aan blz 13
 • noteer de 10 provincies
 • noteer de 10 hoofdsteden

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Voor wie stem je? blz 14
 • Stemtest - De Morgen
 • Stemtest - VRT
 • Jongerenstemtest

Scan QR-code en vul de vragen in.

Opdracht D blz 26 

Slide 27 - Tekstslide

De Europese Unie

Slide 28 - Tekstslide

De Europese Unie
 • Unieke economische en politieke unie
 • 27 Europese landen.
 •  Zij werken samen om het leven van de mensen in Europa en zelfs daarbuiten te verbeteren.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Plan om de vrede te bewaren

 • Schuman 
 • Na WO 2 : 9 mei 1950 
 • Landen moeten beter samenwerken 
 • Vooral Frankrijk en Duitsland 
 • Belangrijke grondstoffen (kool en staal voor wapens) 

Slide 31 - Tekstslide

Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS)

 • 18 april 1951 
 • Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland, Luxemburg
 • Het ontstaan van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS)

Slide 32 - Tekstslide

De Europese hoofdstad

Slide 33 - Tekstslide

Waarom Brussel? 

 • België bij de eerste 6 landen EGKS
 • Een hoofdstad in Frankrijk of Duitsland was gevoelig door WO
 • 3-talig Frans, Nederlands en Duits 
 • Brussel ligt centraal in de EU

Slide 34 - Tekstslide

Europese ID 
 • menselijke waardigheid
 • vrijheid
 • democratie
 • gelijkheid
 • rechtsstaat
 • mensenrechten
 • Vrije markt

Slide 35 - Tekstslide

Hoe werkt EU?
In EU-verdragen is bepaald wie op welke gebieden wetten mag maken:

 • Europese unie
 • Nationale regeringen
 • beide

Slide 36 - Tekstslide

Europees parlement
 • Straatsburg en Brussel
 • Belangen van de EU burgers
 • Elke lidstaat kiest een aantal leden, in verhouding tot zijn bevolking
 • Fracties 

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

Wie betaalt dat?
 • Douanerechten
 • Bijdragen op basis van de belasting over de toegevoegde waarde (btw)
 •  Rechtstreekse bijdragen van EU-landen. 
 • Sinds 2021: heffing op niet-gerecycleerd plastic


Slide 39 - Tekstslide

Directe impact op jouw leven 
 • Sociale media: Mogelijkheid om algoritmes uit te zetten die bepalen wat je te zien krijgt.
 • Gezondheid: de EU verbiedt reclame voor tabak 
 • Consumentenbescherming: min 2 jaar garantie op alle elektronica.
 • Opladers: binnenkort is er een universele oplader dankzij de EU
 • Online shoppen: geen extra kosten als je iets uit een andere EU-lidstaat koopt.

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Link