past continuous

Friday 21/5
At the end of this lesson I can tell the difference between the past simple and the past continuous
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Friday 21/5
At the end of this lesson I can tell the difference between the past simple and the past continuous

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de regel?

Tip: kijk in elke zin naar de werkwoorden.


  • I was swimming at 8 o'clock last night.
  • We were studying in the library all day yesterday.
  • Peter was cleaning his room.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST CONTINUOUS?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 3 - Open vraag

Past continuous
Hoe maak je deze tijd?
To be (was + were) + werkwoord+ing
Gebruik
als iets in het verleden een tijdje bezig was.

 It was raining.
We were singing.

Slide 4 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple?

Als je over iets vertelt/schrijft 
dat in het verleden gebeurd is.
Het is begonnen en gestopt in de verleden tijd.
Er staat een tijdsbepaling in van Verleden Tijd 
(yesterday, this morning, three years ago, etc.).

Slide 6 - Tekstslide

Wat is de regel?
TIP: kijk in elke zin naar het werkwoord.

  • Yesterday, I played the guitar.
  • Mary sailed to England last year.
  • We danced all night long.
  • My boyfriend picked me up yesterday.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de regel van de PAST SIMPLE?
(wat doe je met het werkwoord?)

Slide 8 - Open vraag

Wat is de regel?
rww + (e)d


bijv:
work   --> worked
dance --> danced
oww + 2e kolom

bijv.:
eat - ate - eaten
see - saw - seen

Slide 9 - Tekstslide

PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE

Als ze samen in een zin staan dan:


  • geeft de Past Continuous de langer durende actie aan
  • geeft de Past Simple de korter durende actie aanSlide 10 - Tekstslide

Wat duurt langer?
    geeft de PC de langer durende actie aan
    geeft de PS de korter durende actie aan

I was walking when I dropped my marker.
Het lopen duurt langer dan het vallen van mijn markeerstift.

Slide 11 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple

Slide 12 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
Je gebruikt de past continuous i.c.m. de past simple om aan te geven dat er iets gebeurde (korte actie; past simple) terwijl er al iets aan de gang was (lange actie; past continuous).

 I was reading a book when the phone rang
I was washing my car when the accident happened

Slide 13 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
I _______________ (wait) for the bus when it _______________ (start) to rain. 


Slide 14 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
I WAS WAITING (wait) for the bus when it STARTED (start) to rain. 


Slide 15 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
While we ______________________ (walk) the dog, the neighbours _______________ (wash) their car. 

Slide 16 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
While we WERE WALKING (walk) the dog, the neighbours WERE WASHING (wash) their car. 

Slide 17 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
 I _________________________ (read) the newspaper, when all of a sudden my cat ___________________ (jump) onto my lap. 

Slide 18 - Tekstslide

Past simple vs. past continuous
 I WAS READING (read) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (jump) onto my lap. 

Slide 19 - Tekstslide

I was dancing
I wasn't dancing
Was I dancing? 
You were laughing
You weren't lauging
Were you laughing? 
He / she / is was travelling
He / she / it wasn't travelling
Was he / she / it travelling? 
We were eating
We weren't eating
Were we eating? 
You were cycling
You weren't cycling
Were you cycling? 
They were swimming
They weren't swimming
Were they swimming? 

Slide 20 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:

Slide 21 - Tekstslide

EVEN OEFENEN!
Bijvoorbeeld:
We ___________ (watch) tv when my uncle ______ (call).

Je typt dan:
were watching called

Slide 22 - Tekstslide

Stan ________ (train) in the gym, when his grandmother ______ (call) him.

Slide 23 - Open vraag

We _______ (walk) on the street when someone ________ (rob) us.

Slide 24 - Open vraag

When he _______ (arrive), Jane ________ (cook) dinner.

Slide 25 - Open vraag

You _______ (watch) Netflix when Kelly _______ (text) us.

Slide 26 - Open vraag

I _______ (have) a football match when the sun _______ (shine).

Slide 27 - Open vraag

Ik weet het verschil tussen de PC en PS en kan deze vorm maken en toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Link