H15 De late volwassenheid HWE

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Psychologie & SociologieSecundair onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Waaraan denken jullie als je denkt aan oudere mensen?

Slide 4 - Woordweb

Inleiding (filmpje doorpoelen tot 1')

Slide 5 - Tekstslide

1 Oud worden p.225
 • Stereotype beeld? Daarom zijn veel mensen er bang voor.
 • Niet allemaal hetzelfde, elke oudere is anders.

Slide 6 - Tekstslide

1 Oud worden p.228
Late volwassenheid wordt opgesplitst:
 • Vroege ouderdom: 60à65 - 75à80j, meestal zijn deze mensen nog zelfstandig en actief
 • Hoge ouderdom: vanaf 75à80j, de zorgbehoefte wordt meestal groter
 • Veroudering = individueel verschillend, verbeterde gezondheidszorg zorgt voor minder achteruitgang en hulpbehoevendheid.

Slide 7 - Tekstslide

1 Oud worden p.228
Opgelet!
Wij focussen in onze cursus op normale veroudering. Er zijn veel individuele verschillen en dus ook de meer uitgesproken beelden van achteruitgang (o.a. dementie).

Slide 8 - Tekstslide

2 Fysieke ontwikkeling p.228
 • Vertraging/achteruitgang van verschillende systemen in het lichaam met gevolgen op verschillende gebieden (bv. zicht/gehoor, botontkalking, bemoeilijkte stoelgang...).
 • Veranderingen in de motoriek (minder kracht/lenigheid, pijnlijke gewrichten, minder evenwicht -> meer vallen, vertraagde reactiesnelheid
 • Negatieve vicieuze cirkel mogelijk (use it or lose it-pricipe, zowel fysiek als cognitief!)

Slide 9 - Tekstslide

3 Cognitieve veroudering p.229
 • Vertraging in het denken 
 • Verminderd geheugen (vooral opslaan van nieuwe info)
 •  Geen heel uitgesproken verschil
 • Verschil ouderdomsvergeetachtigheid en dementie!
 • Voordelen: feitenkennis, verbanden leggen, probleemoplossend denken en beoordelingsvermogen - WIJSHEID

Slide 10 - Tekstslide

4 Socio-emotionele ontwikkeling p. 231
 • Positiviteitseffect, hierdoor zijn de meeste ouderen gelukkig.
 • Toch ook vaak negatieve emoties... Oef. 5 p. 231-232
 • Erikson: integriteit <-> wanhoop
 • Kan de oudere tevreden terugblikken op het leven?
 • Oef. 6 p. 233

Slide 11 - Tekstslide