cross

5. Schuldig of onschuldig

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
5. Schuldig of onschuldig?
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Maatschappijleervmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
5. Schuldig of onschuldig?

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Inchecken
 • Hoe verloopt de beoordeling de komende periode.
 • nieuwsquiz
 • Uitleg 5. Schuldig of onschuldig? 
 • Vragen stellen
 • Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Beoordeling
In de komende weken/maanden word je beoordeeld:

 • Via je deelname aan deze LessonUples (antwoorden zijn zichbaar voor mij)
 • Het inleveren van (foto's van) je werk via Teams 
 • aanwezigheid bij de Online Lessen

Tot slot zal er een SE afgenomen worden. 

Slide 3 - Tekstslide

Nieuwsquiz
Week 15

Slide 4 - Tekstslide


Hoe heet deze Amerikaanse soulzanger, die vorige week overleed?
A
Bill Withers
B
Barry White
C
Stevie Wonder
D
Marvin Gaye

Slide 5 - Quizvraag


De topman van een socialemediabedrijf is opgestapt na kritiek van onder andere Arjan Lubach. Welk bedrijf?
A
#Boos
B
StukTV
C
Rumag
D
Snapchat

Slide 6 - Quizvraag


Welk Europees land heeft als eerste de Corona-maatregelen versoepeld?
A
België
B
Oostenrijk
C
Duitsland
D
Spanje

Slide 7 - Quizvraag


Hoeveel basisschoolleerlingen zijn voor scholen onbereikbaar met het afstandsonderwijs?
A
Ongeveer 50
B
Ongeveer 500
C
Ongeveer 5000
D
Ongeveer 50.000

Slide 8 - Quizvraag


In welk land werd een hoge Rooms-Katholieke geestelijke vrijgesproken van misbruik?
A
Verenigde Staten
B
Engeland
C
Australië
D
Canada

Slide 9 - Quizvraag


Welke Democraat stopte deze week met zijn of haar presidentscampagne?
A
Joe Biden
B
Pete Buttigieg
C
Bernie Sanders
D
Elizabeth Warren

Slide 10 - Quizvraag


Op welke datum wordt de landelijke dag voor geslaagde scholieren gehouden?
A
4 mei
B
4 juni
C
14 mei
D
14 juni

Slide 11 - Quizvraag


Wat wordt volgens minister De Jonge de kern van het nieuwe Coronabeleid?
A
Alle Nederlanders testen
B
Het sluiten van de grenzen
C
Apps op de mobiele telefoon
D
Een algehele lockdown

Slide 12 - Quizvraag


Volgens de WHO is de Nederlandse 'Tante Cor' de oudste patiënt die genas van Corona. Hoe oud is ze?
A
101 jaar
B
104 jaar
C
107 jaar
D
110 jaar

Slide 13 - Quizvraag


Welke videobel-app is in de VS en sommige andere landen verboden op scholen?
A
Skype
B
Teams
C
Zoom
D
Hangouts

Slide 14 - Quizvraag


Hoe heet de SIRE-campagne die aandacht geeft aan positieve initiatieven rondom het Coronavirus?
A
#blijfthuis
B
#watleuk
C
#klappenvoor
D
#daslief

Slide 15 - Quizvraag


In welke politieke partij is er flinke ruzie tussen de twee oprichters?
A
Partij voor de Dieren
B
DENK
C
PVV
D
50 PLUS

Slide 16 - Quizvraag

5. Schuldig of onschuldig? 
Leerdoel: 
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een rechtszaak werkt.

Slide 17 - Tekstslide

Eerlijk proces
Wanneer de officier van justitie besluit om jou te vervolgen, komt er een rechtszaak. De verdachte krijgt dan een dagvaarding.

Dagvaarding = Een oproep om voor de rechter te verschijnen. 
In de dagvaarding staat: 
 • het feit waarvan je verdacht wordt.
 • het tijdstip en de plaats waar de zitting plaatsvindt.

Slide 18 - Tekstslide

Belangrijke personen bij een rechtszaak
Bij een rechtszaak zijn de volgende personen aanwezig:
 • de verdachte, bijgestaan door een advocaat.
 • de officier van justitie die de verdachte aanklaagt.
 • de rechter die bepaalt of iemand schuldig is en of hij een straf krijgt. 
 
         Rechters zijn in Nederland onafhankelijk en onpartijdig.

Slide 19 - Tekstslide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

De Rechtzaak 

1. 
De opening

De rechter controleert de persoonsgegevens van de verdachte.

Slide 24 - Tekstslide


2. 
De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht (=ten laste legging) voor.

Slide 25 - Tekstslide


3. 
Het verhoor van de verdachte


Eerst mag de verdachte zelf zijn verhaal doen en vervolgens  ondervragen de rechters, de officier van justitie en je eigen advocaat jou.

Slide 26 - Tekstslide


4. 

Het getuigenverhoorMensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te 

maken kan hebben. Hiervoor leggen getuigen een eed af. Getuigen mogen niet liegen en geen aannames doen. 

Slide 27 - Tekstslide


5. 

Officier van justitie.De officier legt uit waarom hij de verdachte schuldig vindt en eist een bepaalde straf. Dit heet het requisitoir.

Slide 28 - Tekstslide

6. 
Het pleidooi

De advocaat mag de verdachte een laatste keer verdedigen. Hij kan nogmaals bijzondere omstandigheden aanhalen. Of wijzen op het feit dat de verdachte geen strafblad heeft. Dit heet het pleidooi.

Slide 29 - Tekstslide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord.  Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier.  De verdachte kan bijvoorbeeld ook aangeven of hij/zij spijt heeft. 

Slide 30 - Tekstslide

8. 

De uitspraak


De rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven.  Dit kan een gevangenisstraf zijn,  een voorwaardelijke straf of boete. 

Meestal is de uitspraak of het vonnis twee weken later. 

Slide 31 - Tekstslide

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Een rechtszaak begint met een                            van de gegevens. Als alles klopt, leest de officier van justitie de                              voor. Hierin staat waar de verdachte van beschuldigd wordt. Daarna worden vragen gesteld. Eerst aan de verdachte en daarna aan de                           . Na de ondervragen eist de officier een                     . De advocaat, die de verdachte                           , probeert de rechter ervan te overtuigen een lagere straf de geven. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf, dit is het                           .

aanklacht
controle
getuige
straf
verdedigt
vonnis
helpt
uitspraak

Slide 32 - Sleepvraag

Wanneer ben je schuldig?
 • Gaat het om een strafbaar feit?
 • Is bewezen dat de verdachte het gedaan heeft?
 • Is de verdachte strafbaar?


3x ja = schuldig
Is de verdachte toerekeningsvatbaar?
Een verdachte die geestelijk gestoord was tijdens zijn daad, kan ontoerekeningsvatbaar worden verklaard.
In dat geval kan de rechter beslissen om de verdachte verplicht op te laten nemen in een tbs-kliniek waar hij wordt behandeld voor zijn stoornis.

Slide 33 - Tekstslide

TBS  Ter Beschikking Stelling
Wanneer een persoon een psychische afwijking of stoornis heeft, dan kan de rechter besluiten deze persoon op te laten sluiten in een TBS-kliniek. 

Hier krijgt diegene hulp en ondersteuning om om te gaan met de stoornis. Iemand met TBS komt vaak pas na vele jaren vrij, als hij helemaal genezen is. Deze straf komt regelmatig voor bij aggressieve daders en (kinder)verkrachters.  Ofwel daders bij wie 

In een gevangenis is er meestal geen hulp, daarmee verschilt TBS van een gewone gevangenis.

Slide 34 - Tekstslide

Een TBS-kliniek lijkt van buiten erg veel op een gevangenis.

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Een ander woord voor strafbaar feit noem je een...?
A
conflict
B
inzicht
C
delict
D
stoplicht

Slide 37 - Quizvraag

Wie klaagt de verdachte aan?
A
de rechter
B
de verdachte
C
de advocaat
D
de officier van justitie

Slide 38 - Quizvraag

Welk begrip pas hierbij?
Iemand niet voor de rechter laten komen wegens gebrek aan bewijs
A
schikken
B
marchanderen
C
Vervolgen
D
seponeren

Slide 39 - Quizvraag

De slottoespraak van de officier van justitie met daarin de strafeis.
A
Tenlastelegging
B
Requisitoir
C
Pleidooi
D
Vonnis

Slide 40 - Quizvraag

Deze instantie begeleidt ex-gevangenen om de kans op recidive te voorkomen.
A
deurwaarder
B
reclassering
C
Halt
D
advocaat

Slide 41 - Quizvraag

Hoe noem je de uitspraak van een rechter?
A
oordeel
B
uitslag
C
vonnis
D
conclusie

Slide 42 - Quizvraag

TBS krijg je wanneer...
A
je dronken was tijdens het delict
B
je het eigenlijk niet gedaan hebt
C
je ontoerekeningsvatbaar bent
D
je een voorwaardelijke straf hebt uitgezeten

Slide 43 - Quizvraag

Terugkoppeling
- Wie zijn de belangrijkste personen bij een rechtszaak?
- Hoe verloopt een rechtszaak?
- Wanneer ben je schuldig?

Slide 44 - Tekstslide

Aan de slag 
 1. Schuldig of onschuldig?
Lezen: Schuldig of onschuldig blz. 138-139
Maken: opdr. 1 t/m 14 blz. 167 t/m 169
Kijken:  1 dag in de gevangenis (volgende slide)

Lever je gemaakte werk in via Teams

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Video