Techniek 4 - Elektriciteit en magnetisme

Elektriciteit en magnetisme
leerdoel: B.7
Boek:
- 7.4 elektriciteit en magnetisme 
- 8.4 energie omzetting


1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2HBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Elektriciteit en magnetisme
leerdoel: B.7
Boek:
- 7.4 elektriciteit en magnetisme 
- 8.4 energie omzetting


Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
Elektriciteit
manetisme
energie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektriciteit

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statische elektriciteit
Wrijving --> elektronen springen over
lading kan niet wegvloeien
isolerende en geleidende materialen
ontlading --> schok

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom
Nodig:
- Spanningsbron (batterij)
- Gesloten stroomkring
- elektrisch geleidende materialen 

Elektronen gaan van - naar +
Stroom gaat van + naar - 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Glas en porselijn zijn isolerende materialen
zilver is een geleidend materiaal
dus het antwoord is B
Schakelaar & weerstand
Schakelaar: onderbreekt de stroomkring (lichtknopje)
Weerstand: stroom kiest de weg met de minste weerstand

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning en stroom
Spanning (V):
- Druk die nodig is om stroom vooruit te duwen
- eenheid: Volt (V)
- Nederland: 230 V

Stroomsterkte (I):
- aantal elektronen dat door de stroomkring beweegt
- eenheid: Ampère (A)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serie- en parallel schakeling
Serie
- Spanning verdeelt zich
- Stroomsterkte blijft gelijk

Parallel:
- Spanning blijft gelijk
- Stroomsterkte verdeelt zich

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

de eenheid van stroom is in volt, dus het is sowieso een voltmeter. antwoord A en C vallen dus af. 
Bij 1 blijft het een serieschakeling, hier blijft dus de stroomsterkte gelijk maar de spanning verdeeld zich. 
Bij 2 wordt het een parallel schakeling, hier blijft de spanning gelijk, maar blijft wordt de stroomsterkte verdeeld. 
Je wilt weten wat de stroomsterkte is, dus om op een betrouwbaar antwoord te komen moet de stroomsterkte gelijk blijven aan het lampje. dus moet de meter op plek 1.
dus het antwoord is antwoord B
Weerstand

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet van Ohm
Stroomsterkte (I)= Spanning (V) / Weerstand (R)
Stroomsterkte (I): Ampere (A)
Spanning (V)= Volt (V)
Weerstand (R)= Ohm 

Meer spanning = grotere stroomsterkte
Meer weerstand = kleinere stroomsterkte

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Magnetisme 7.4.4

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energie 8.4
Energie omzetting --> totale energie is altijd gelijk
Rendement: nuttige energie
Energiebronnen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energieverbruik
 E(energieverbruik) in Joule = P (vermogen) in watt  x t(tijd) per seconde


Voorbeeld
het vermogen van de waterkoker is 2200 W (watt). De water koker staat 3 minuten en 20 sec aan voordat het water kookt. hoeveel energie heeft dit gekost in joule?
en in kWh?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen
De tv staat 3 uur aan en heeft een energieverbruik van 30 kWh, wat is het vermogen van de tv in watt?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstudie
7.4.3 laatste stukje over zekering, randaarde en aardlekschakelaar
7.4.4 laatste stukje over de elektromotor en dynamo
8.4 laatste stukje over biomassa en duurzame energie etc. 

Opdrachten: 7.5 en 8.9-8.11
Oefenopgaven online: Opg. 7,8 H7 en Opg 9,10 H8

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsvragen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies