4.4 The rise of Christianity

H4 The Romans
4.4- The rise of Christianity
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H4 The Romans
4.4- The rise of Christianity

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Learning goal
By the end of this lesson, you will be able to recognize and explain how Christianity originated and why it became an important religion.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rabbi
Synagogue
Temple
Roman emporer
Church
Christian symbol
Jewish symbol
the pope
 Zeus

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which religion is monotheistic: Christianity, Judaism or both?
A
Christianity
B
Judaism
C
Both

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

What was the name of the area where the Jews lived when they were incorporated into the Roman Empire?
A
Israël
B
Judea
C
Jerusalem
D
Betlehem

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


The province of Judea

 • The Romans conquered the residential area of the Jews

 • They made it into a province and called it Judea

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Jewish revolts
 • In the year 66 AD. a revolt broke out because a Roman governor had robbed the temple
 • Four years later the Romans came with a large army to restore order
 • They crushed the rebellion and destroyed the holy temple in Jerusalem
 • After another Jewish revolt, which was also crushed by the Romans, many Jews fled to Europe. This is called the diaspora

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Explain what is meant by diaspora.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Read 4.4
Complete exercises 1 to 4

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

According to the Tenach (holy book of the Jews) a savior, messiah, comes to save mankind

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Jesus of Nazareth
 • Jesus was a Jewish man who was seen by many as the 'messiah', the saviour

 • Jesus was the central person in Christianity

 • At the same time that the Jews were spreading across Europe this  new religion was also emerging
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Christenvervolging


Maar christen zijn in het Romeinse Rijk is levensgevaarlijk! 
Net als het Jodendom geloven de christenen maar in één god, 
en dat is niet de Romeinse keizer!

De Romeinse keizers laten daarom de christenen vervolgen en doden...
To be recognizable to each other (but not to the Romans!), Christians used symbols. For example, they drew an ichthus (fish) in the sand to express their faith to other Christians. Then if a Roman was nearby, they could simply erase the symbol again.
Although the name ichthus means fish, it is also an abbreviation of the first letters of: Jesus Christ, God's Son, (and/the) Savior, in Greek.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A Messiah is according to believers
A
a football player at PSG
B
a church administrator
C
a savior
D
a bishop

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

What influence did emperor Nero have on the spread of Christianity?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

What influence did emperor Nero have on the spread of Christianity?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Part II

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Steeds meer christenen 


 • Snel verspreid door Pax Romana
 • Aantrekkingskracht van het geloof  voor armen (gelijkheid in de hemel)
 • Er moest gezorgd worden voor de zieken en de zwakken
Christenen gebruikten zelden het kruis als symbool. Ze gebruikte liever het Chi Rho-teken: de eerste twee letters van de naam Christus in het Grieks. De twee letters naast het teken zijn de alpha (α) en de omega (Ω): de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Hiermee gaven ze aan dat Jezus het begin en het einde was.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vragen heb je over het ontstaan van het christendom?

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Les II

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Christenvervolging
 • De volgelingen van Jezus trokken de wereld in om het verhaal van Jezus te vertellen, met succes

 • Veel Romeinen kregen een hekel aan christenen o.a. omdat ze de staatsgoden niet wilden eren

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • In de 3e eeuw na Chr. kreeg het Romeinse Rijk steeds meer te maken met oorlogen en hongersnoden

 • Veel Romeinen dachten dat dit de schuld was van de christenen omdat zij de goden niet wilden eren

 • De christenen werden steeds vaker vervolgd en gedood

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Rond het jaar 100 schreef de Romeinse historicus Tacitus:

‘In 64 was er een grote brand: de helft van Rome 
brandde af.  Al gauw werd verteld dat keizer Nero 
de brand had laten aansteken, omdat hij ruimte nodig 
had voor een nieuw paleis. Daarom gaf Nero de 
christenen de schuld. Hij liet hen zwaar straffen.
Zo kregen zij beestenvellen aangetrokken om door 
wilde honden verscheurd te worden, of ze werden 
gekruisigd, of ze werden door vuur gedood: aan het 
eind van de dag werden ze aangestoken om te dienen 
als straatverlichting.’

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Een reden waarom christenen vervolgd werden in het Romeinse Rijk was omdat
A
De Romeinse goden mensenoffers verlangden
B
zij de keizer niet als god vereerden
C
zij weigerden om belasting te betalen
D
de Romeinen weinig verdraagzaam waren naar andere godsdiensten

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De overwinning van het christendom
 • De vervolgingen hielden op toen keizer Constantijn zich tot het christendom bekeerde

 • Hijgaf christenen in 313 godsdienstsvrijheid

 • In 392 maakte keizer Theodosius van het christendom de staatsgodsdienst

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Tempels werden verwoest of omgebouwd tot kerken

 • Iedere Romeinse provincie kwam onder leiding te staan van een bisschop

 • De belangrijkste bisschop werd de paus, de leider van de kerk

 • Ook vandaag is de paus nogsteeds de leider van de rooms-katholieke kerk

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb jij onthouden van 4.4 - De opkomst van het christendom?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jezus werd gekruisigd omdat hij
A
kritiek had op de Romeinen
B
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden
C
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden en door de Romeinen als lastpak werd gezien
D
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden en op de Romeinse keizer

Slide 30 - Quizvraag

Jezus had voor zover wij weten geen directe kritiek op de Romeinse keizer. Ook had hij de bijnaam 'koning der joden' niet zelf bedacht. Dat was door zijn volgelingen, die in hem de Messias zagen, gedaan. Pas na de dood van Jezus is bekend dat christenen weigerden om de keizer als god te vereren.
Door de christenvervolgingen in de derde eeuw na Christus, waren er steeds minder christenen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke keizer vervolgde de christenen?
A
Constantijn
B
Theodosius
C
Nero
D
Augustus

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom gaf Nero de christenen eigenlijk de schuld van de brand van Rome?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De eerste Romeinse keizer die christelijk werd, was
A
Keizer Theodosius
B
Keizer Augustus
C
Keizer Nero
D
Keizer Constantijn

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toen het christendom in 392 staatsgodsdienst werd, betekende dit
A
dat christenen voortaan alleen staand mochten bidden en niet zittend
B
dat het christendom de enig toegestane godsdienst werd in het Romeinse Rijk
C
dat de Romeinse goden samen met de god van de christenen vereerd moesten worden
D
dat de Olympische Spelen nu in naam van God in plaats van Jupiter (Zeus) werden gehouden

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies