4.4 The rise of Christianity

H4 The Romans
4.4- The rise of Christianity
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H4 The Romans
4.4- The rise of Christianity

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Learning goal
By the end of this lesson, you will be able to recognize and explain how Christianity originated and why it became an important religion.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rabbi
Synagogue
Temple
Roman emporer
Church
Christian symbol
Jewish symbol
the pope
 Zeus

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

faith: Polytheism and monotheisme
Polytheism
Monotheism
multiple gods
human characters
after death in the underworld
 myths
1 God
life after death is more precious than liefe now. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Which religion is monotheistic: Christianity, Judaism or both?
A
Christianity
B
Judaism
C
Both

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

What was the name of the area where the Jews lived when they were incorporated into the Roman Empire?
A
Israël
B
Judea
C
Jerusalem
D
Betlehem

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


The province of Judea

 • The Romans conquered the residential area of the Jews

 • They made it into a province and called it Judea

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Jewish revolts
 • In the year 66 AD. a revolt broke out because a Roman governor had robbed the temple
 • Four years later the Romans came with a large army to restore order
 • They crushed the rebellion and destroyed the holy temple in Jerusalem
 • After another Jewish revolt, which was also crushed by the Romans, many Jews fled to Europe. This is called the diaspora

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Explain what is meant by diaspora.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Read 4.4
Complete exercises 1 to 4

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

According to the Tenach (holy book of the Jews) a savior, messiah, comes to save mankind

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Jesus of Nazareth
 • Jesus was a Jewish man who was seen by many as the 'messiah', the saviour

 • Jesus was the central person in Christianity

 • At the same time that the Jews were spreading across Europe this  new religion was also emerging
Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Christenvervolging


Maar christen zijn in het Romeinse Rijk is levensgevaarlijk! 
Net als het Jodendom geloven de christenen maar in één god, 
en dat is niet de Romeinse keizer!

De Romeinse keizers laten daarom de christenen vervolgen en doden...
To be recognizable to each other (but not to the Romans!), Christians used symbols. For example, they drew an ichthus (fish) in the sand to express their faith to other Christians. Then if a Roman was nearby, they could simply erase the symbol again.
Although the name ichthus means fish, it is also an abbreviation of the first letters of: Jesus Christ, God's Son, (and/the) Savior, in Greek.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A Messiah is according to believers
A
a football player at PSG
B
a church administrator
C
a savior
D
a bishop

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

What influence did emperor Nero have on the spread of Christianity?
video:

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

What influence did emperor Nero have on the spread of Christianity?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Part II

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

christianity became popular
Quickly spread by Pax Romana
Attraction of faith for the poor (equality in heaven)
Needed to care for the sick and weak
Christenen gebruikten zelden het kruis als symbool. Ze gebruikte liever het Chi Rho-teken: de eerste twee letters van de naam Christus in het Grieks. De twee letters naast het teken zijn de alpha (α) en de omega (Ω): de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Hiermee gaven ze aan dat Jezus het begin en het einde was.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vragen heb je over het ontstaan van het christendom?

Slide 21 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Les II

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Persecution
Jesus' followers went out into the world to tell the story of Jesus, with success
Many Romans grew to dislike Christians in part because they did not want to honor the state gods

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • In de 3e eeuw na Chr. kreeg het Romeinse Rijk steeds meer te maken met oorlogen en hongersnoden

 • Veel Romeinen dachten dat dit de schuld was van de christenen omdat zij de goden niet wilden eren

 • De christenen werden steeds vaker vervolgd en gedood

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Around the year 100, the Roman historian Tacitus wrote:
‘In 64 was er een grote brand: de helft van Rome 
brandde af.  Al gauw werd verteld dat keizer Nero 
de brand had laten aansteken, omdat hij ruimte nodig 
had voor een nieuw paleis. Daarom gaf Nero de 
christenen de schuld. Hij liet hen zwaar straffen.
Zo kregen zij beestenvellen aangetrokken om door 
wilde honden verscheurd te worden, of ze werden 
gekruisigd, of ze werden door vuur gedood: aan het 
eind van de dag werden ze aangestoken om te dienen 
als straatverlichting.’

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Een reden waarom christenen vervolgd werden in het Romeinse Rijk was omdat
A
De Romeinse goden mensenoffers verlangden
B
zij de keizer niet als god vereerden
C
zij weigerden om belasting te betalen
D
de Romeinen weinig verdraagzaam waren naar andere godsdiensten

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

victory? Persecutions ceased when Emperor Constantine converted to Christianity
He granted Christians religious freedom in 313
In 392 Emperor Theodosius made Christianity the state religion

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Temples were destroyed or converted into churches
Each Roman province came under the leadership of a bishop
The most important bishop became the pope, the leader of the church
Even today, the pope is still the leader of the Roman Catholic Church

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

rembered everything? 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jezus werd gekruisigd omdat hij
A
kritiek had op de Romeinen
B
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden
C
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden en door de Romeinen als lastpak werd gezien
D
kritiek had op de godsdienstige leiders van de joden en op de Romeinse keizer

Slide 33 - Quizvraag

Jezus had voor zover wij weten geen directe kritiek op de Romeinse keizer. Ook had hij de bijnaam 'koning der joden' niet zelf bedacht. Dat was door zijn volgelingen, die in hem de Messias zagen, gedaan. Pas na de dood van Jezus is bekend dat christenen weigerden om de keizer als god te vereren.
Door de christenvervolgingen in de derde eeuw na Christus, waren er steeds minder christenen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke keizer vervolgde de christenen?
A
Constantijn
B
Theodosius
C
Nero
D
Augustus

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom gaf Nero de christenen eigenlijk de schuld van de brand van Rome?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De eerste Romeinse keizer die christelijk werd, was
A
Keizer Theodosius
B
Keizer Augustus
C
Keizer Nero
D
Keizer Constantijn

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Toen het christendom in 392 staatsgodsdienst werd, betekende dit
A
dat christenen voortaan alleen staand mochten bidden en niet zittend
B
dat het christendom de enig toegestane godsdienst werd in het Romeinse Rijk
C
dat de Romeinse goden samen met de god van de christenen vereerd moesten worden
D
dat de Olympische Spelen nu in naam van God in plaats van Jupiter (Zeus) werden gehouden

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies